1

Delite ekran ili aplikaciju na sastanku.

2

Kliknite na još opcija deljenjamore sharing options button > sakrijte Webex kontrole i panele.

Druga mogućnost je da pritisnite Ctrl+Shift+Q.
3

Da biste ponovo prikazali Webex kontrole i panele, pritisnite Esc.

Naizmenično pritisnite Ctrl+Shift+Q ponovo .