1

Udostępniaj ekran lub aplikację podczas spotkania.

2

Kliknij Więcej opcji udostępnianiamore sharing options button > Ukryj elementy sterujące i panele Webex.

Alternatywnie, naciśnij Ctrl+Shift+Q.
3

Aby ponownie pokazać elementy sterujące i panele Webex, naciśnij przycisk Esc.

Na przemian ponownie naciśnij Ctrl+Shift+Q.