התחל פגישה


אם אתה נרשם כמנוי לאפליקציית Webex מספק השירות שלך, אנא צור קשר עם צוות תמיכת הלקוחות של הספק שלך אם יש לך שאלות.

עבור אל פגישות ולאחר מכן בחר התחל פגישה.


 

אם אינך רואה את 'התחל פגישה', ייתכן שהסיבה לכך היא:

  • אין לך חשבון Webex.

  • יש לך חשבון Webex אך יש לך רישיון משתתף ולא רישיון מארח.

  • יש לך חשבון Webex, אך הוא אינו זמין עבור חדר אישי.


 

אם הקישור 'חדר אישי' שלך אינו מופיע כאן, עליך להגדיר אותו תחילה באפליקציה. ראה הגדרת החדר האישי שלך לקבלת מידע נוסף.

הקש על פגישות ולאחר מכן הקש על התחל.


 

אם ברצונך לשתף את פרטי החדר האישי שלך, כגון קישור לפגישה או מספר לחיוג, הקש על

אם הקישור שלך לחדר אישי אינו מופיע כאן, עליך לשייך אותו תחילה לאפליקציה. ראה הגדרת החדר האישי שלך לקבלת מידע נוסף.

הקש על פגישות ולאחר מכן הקש על התחל.


 

אם הקישור שלך לחדר אישי אינו מופיע כאן, עליך לשייך אותו תחילה לאפליקציה. ראה הגדרת החדר האישי שלך לקבלת מידע נוסף.

היכנס אל Webex ולאחר מכן בחר פגישות > התחל פגישה .


 

אם אינך רואה את התחל פגישה , עדיין תוכל לתזמן פגישה .


 

אם הקישור 'חדר אישי' שלך אינו מופיע כאן, עליך להגדיר אותו תחילה באפליקציה. ראה הגדרת החדר האישי שלך לקבלת מידע נוסף.