ייתכן שהחדר האישי שלך כבר מוגדר ביישום Webex. כדי לבדוק זאת, עבור אל Meetings ועליך לראות את הקישור לחדר האישי שלך בראש המסך. אם כן, אתה מוכן ואינך צריך לעשות דבר.

אם אתה רואה במקום זאת את האפשרות הגדר את החדר האישי שלי, בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר אותו.

1

עבור אל Meetings ולחץ על הגדר את החדר האישי שלי.

2

הזן את הקישור לחדר האישי בתבנית https:// או company ולאחר מכן הזן את PIN המארח שלך.


 

כאשר אתה שייך לאתרי Webex מרובים וכתוצאה מכך, יש לך חדרים אישיים מרובים, באפשרותך להוסיף את החדר שאתה מעדיף לשייך ליישום Webex.

באפשרותך לראות את הקישור לחדר האישי ואת ה-PIN המארח שלך באתר Webex. היכנס לאתר Webex שלך, עבור אל העדפות > החדר האישי שלי. אם קישור לחדר אישי ו-PIN מארח לא מופיעים שם, לא מופעל עבורך חדר אישי באתר שלך. פנה אל מנהל האתר.

3

לחץ על שמור.

ייתכן שהחדר האישי שלך כבר מוגדר ביישום. כדי לבדוק זאת, עבור אל פגישות והקש על החדר האישי שלי. אם הקישור לחדר האישי שלך כבר מופיע תחת פרטי חדר אישי, אתה מוכן ואינך צריך לעשות דבר.

אם אינך רואה את הקישור לחדר האישי שלך, בצע את ההוראות עבור יישום Windows או Mac שלך כדי להגדיר אותו.