ייתכן שהחדר האישי שלך כבר מוגדר ביישום Webex. כדי לבדוק זאת, עבור אל פגישות וראה אם הקישור לחדר האישי שלך כלול בחלק העליון של המסך. אם כן, אתה מוכן ואינך צריך לעשות דבר.

אם אתה רואה במקום זאת את האפשרות הגדר את החדר האישי שלי, בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר אותו.

1

עבור אל פגישות ולחץ על הגדר את החדר האישי שלי.

2

הזן את הקישור לחדר האישי בתבנית https://company.webex.com/meet/username או company.webex.com/meet/username ולאחר מכן הזן את PIN המארח שלך.


 

אם אתה שייך לכמה אתרי Webex, וכתוצאה מכך יש לך כמה חדרים אישיים, באפשרותך לבחור את החדר שאתה מעדיף לשייך ליישום Webex.

אם אינך בטוח מהם הקישור לחדר האישי שלך ו-PIN המארח שלך, באפשרותך לעבור לאתר Webex שלך כדי לראות אותם. הקישור לאתר Webex שלך נמצא בדרך כלל בתבנית company.webex.com. לאחר הכניסה, עבור אל העדפות > החדר האישי שלי כדי לראות אותם. אם קישור לחדר אישי ו-PIN מארח לא מופיעים שם, לא מופעל עבורך חדר אישי באתר שלך. פנה אל מנהל האתר.

3

לחץ על שמור.

ייתכן שהחדר האישי שלך כבר מוגדר ביישום. כדי לבדוק זאת, עבור אל פגישות והקש על החדר האישי שלי. אם הקישור לחדר האישי שלך כבר מופיע תחת פרטי חדר אישי, אתה מוכן ואינך צריך לעשות דבר.

אם אינך רואה את הקישור לחדר האישי שלך, בצע את ההוראות עבור יישום Windows או Mac שלך כדי להגדיר אותו.

ייתכן שהחדר האישי שלך כבר מוגדר ביישום. כדי לבדוק זאת, עבור אל פגישות וראה אם הקישור לחדר האישי שלך כלול בחלק העליון של המסך. אם כן, אתה מוכן ואינך צריך לעשות דבר.

אם אתה רואה במקום זאת את האפשרות הגדר את החדר האישי שלי, בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר אותו.

1

לחץ על הגדר את החדר האישי שלי.

2

הזן את הקישור לחדר האישי שלך בתבנית https://company.webex.com/meet/username או company.webex.com/meet/username ולאחר מכן הזן את PIN המארח שלך.


 

אם יש לך יותר מחדר אישי אחד, תוכל לבחור את החדר שאתה מעדיף לשייך ליישום.

אם אינך בטוח מהם הקישור לחדר האישי שלך ו-PIN המארח שלך, באפשרותך לעבור לאתר Webex שלך כדי לראות אותם. הקישור לאתר Webex הוא בדרך כלל בתבנית company.webex.com. לאחר הכניסה, עבור אל העדפות > החדר האישי שלי כדי לראות אותם. אם קישור לחדר אישי ו-PIN מארח לא מופיעים שם, לא מופעל עבורך חדר אישי באתר שלך. פנה אל מנהל האתר.

3

לחץ על שמור.