Starta ett möte


 

Om du prenumererar på Webex-appen från din tjänsteleverantör kontaktar du leverantörens kundsupport om du har frågor.

Bjud in andra till ditt möte när som helst genom att delar en länk till ditt personliga rum i ett meddelande . När du har startat mötet kan du även gå till Fler alternativ > Bjud in och påminn och följ anvisningarna.

Slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering för möten i Webex-appen

Möten i personliga rum har stöd för slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering. Mer information om hur du krypterar alla dina möten som standard finns i Webex-appen| Ställ in slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering för möten

Gå till Mötenoch välj sedan Starta ett möte.


 

Om du inte ser Starta ett möte kan det bero på att:

  • Du har inget Webex-konto.

  • Du har ett Webex-konto men du har en deltagarlicens och inte en värdlicens.

  • Du har ett Webex-konto men det är inte aktiverat för ett personligt rum.


 

Om länken till ditt personliga rum inte visas här måste du först konfigurera det i appen. Se Konfigurera ditt personliga rum för mer information.

Om du lämnade datorn eller om du inte har en bra internetanslutning kan du starta ett möte i ditt personliga rum från telefonen genom att slå ett telefonnummer. Du hör endast ljuddelen av mötet, som ett vanligt telefonsamtal.

Du kan också starta ett schemalagt möte endast via telefon .

1

Ring ett av numren för inringning.

Så här hittar du inringningsnumren:

  1. Öppna inställningarna från din profilbild och gå till Möten .
  2. Under Standardwebbplats-URL till Webex-plats , klicka Konfigurera avancerade inställningar och logga sedan in på din Webex-plats .
  3. På webbplatsen, under namnet på ditt personliga rum, klickar du på Fler sätt att delta . Du hittar även åtkomstkod och värd-PIN-koden som du behöver ange härnäst.
2

Ange åtkomstkod och tryck sedan på # .

3

Säg ditt sparade telefonnummer om du uppmanas göra det.

Om du ringer från ett telefonnummer som du inte har sparat i Webex uppmanas du säga ett av de telefonnummer som Webex använder för autentisering vid inringning. Du hittar dessa telefonnummer i din ljud- och videoinställningar , under Mina telefonnummer .
4

Ange din värd-PIN-kod och tryck sedan på #.