Započinjanje sastanka


 

Ako se pretplatite na aplikaciju Webex pružaoca usluga, obratite se timu za korisničku podršku dobavljača ako imate pitanja.

Pozovite druge u svoj sastanak u bilo kom trenutku deljenjem veze do svoje lične sobe u poruci. Nakon što započnete sastanak, možete da pristupite i opciji "Još opcija" > pozovite i podsetite i sledite uputstva.

End-to-end šifrovanje za sastanke Webex aplikacije

Sastanci u ličnoj sobi podržavaju potpuno šifrovanje. Više informacija o podrazumevanom šifrovanju svih sastanaka potražite u Webex | podešavanja end-to-end šifrovanja aplikacije za sastanke

Pređi na sastankea zatim odaberite " Pokreni sastanak".


 

Ako ne vidite Pokreni sastanak, to može biti zato što:

  • Nemate nalog za Webex nalog.

  • Imate nalog Webex ali imate licencu učesnika, a ne licencu organizatora.

  • Imate nalog Webex nalog, ali on nije omogućen za ličnu sobu.


 

Ako se veza za vašu ličnu sobu ne pojavi ovde, prvo morate da je podesite u aplikaciji. Više informacija potražite u opciji Podešavanje vaše lične sobe.

Ako ste iskočili sa računara ili nemate dobar internet konekcija, pokrenite sastanak u ličnoj sobi od telefona biranjem broja broj telefona. Čuje se samo zvučni deo sastanka, kao preko uobičajenog telefonskog poziva.

Takođe možete da pokrenete zakazani sastanak samo putem telefona.

1

Pozovite jedan od brojeva telefona za pridruživanje sastanku.

Da biste pronašli brojeve telefona za pridruživanje sastanku:

  1. Otvorite podešavanja iz slike profila i idite na Sastanci.
  2. U okviru Podrazumevana Webex sajt kliknite na Dugme Konfiguriši napredna podešavanja, a zatim se prijavite na Webex sajt.
  3. Na lokaciji, pod imenom svoje lične sobe, kliknite na više načina za pridruživanje. Takođe možete da pronađete PIN pristupni kôd i PIN organizatora, koji je potrebno da unesete sledeće.
2

Unesite datoteku pristupni kôd, a zatim pritisnite #.

3

Ako vam bude zatraženo, izgovorite sačuvani broj telefona.

Ako pozovete sa broja telefona koji niste sačuvali u aplikaciji Webex, od vas će biti zatraženo da izgovorite jedan od brojeva telefona koje Webex koristi za potvrdu identiteta prilikom poziva za pridruživanje sastanku. Ove brojeve telefona možete da pronađete u željenim opcijama za audio i video pod "Moji brojevi telefona".
4

Unesite PIN kôd organizatora, a zatim pritisnite #.