יבוא ויצוא של קובצי CSV של Webex Meetings

המידע במאמר הזה מיועד למנהלי מערכת המנהלים אתרי Webex באמצעות Cisco Webex Control Hub. עבור אתרים המנוהלים באמצעות Control Hub, שירות הזהויות מאחסן את כל הזהויות. לכל משתמש יש זהות אחת עבור כל שירותי שיתוף הפעולה, כולל שירות Webex Meetings.

בעת היבוא של קובץ עם ערכים מופרדים באמצעות פסיקים (CSV), עליך לייבא נתונים רק עבור החשבונות שאתה מעדכן. שים לב לנקודות הבאות:

 • כל פעולות היצוא (דוחות, משתמשים, אנשי קשר) משתמשות בתבנית טקסט מופרד באמצעות טאבים של Unicode ‏(UTF-16LE). כל פעולות היבוא תומכות בתבנית טקסט מופרד באמצעות טאבים של Unicode ‏(UTF-16LE).

 • שדות פרטי החשבון בקובץ CSV אינם תלויי רישיות. לפיכך, ניתן להקליד ערכים באותיות רישיות או קטנות או בשילוב של שתיהן.

 • קובץ ה-CSV צריך לכלול כותרות עמודה בחלק העליון של הקובץ. בעת יצירת קובץ CSV באמצעות תוכנית גיליונות אלקטרוניים, כגון Microsoft Excel, ודא שכותרות העמודות נמצאות בשורה הראשונה של הגיליון האלקטרוני.


 • אל תשמיט ואל תסיר עמודות כלשהן בקובץ ה-CSV. הסרת עמודות עלולה לגרום לתכונות להפסיק לפעול.

  מומלץ מאוד ליצור תבנית קובץ CSV. התבנית עוזרת לוודא שקובץ ה-CSV יכיל את כל כותרות העמודות הנדרשות בצורה הנכונה.

שינוי בצובר של תכונות משתמש

באפשרותך להשתמש בקובצי CSV כדי לבדוק ולעדכן בצובר הרשאות ואפשרויות ספציפיות ל-Webex Meetings עבור משתמשים זכאים קיימים. השיטה המשתמשת בקובץ CSV ספציפי ל-Webex Meetings היא הדרך הטובה ביותר לשינוי:

 • תכונות ספציפיות ל-Webex Meetings עבור משתמשים רבים.

 • תכונות המשתנות בין משתמשים (כגון, PIN של שמע וחשבונות שמע של TSP).

לא ניתן להשתמש בקובץ CSV ספציפי ל-Webex Meetings להוספת משתמשים או להענקת זכאות למשתמשים. לקבלת מידע על השימוש בקובצי CSV להוספה בצובר של משתמשים חדשים ולהענקת זכאות בצובר, ראה הוספת משתמשים מרובים באמצעות תבנית CSV.

  פקודה או פעולה מטרה
1

יצירת תבנית קובץ CSV של Cisco Webex Meetings

בשלב הזה, אתה מייצא קובץ CSV הכולל את כל משתמשי Webex Meetings הזכאים הקיימים עבור האתר שלך.

2

עריכה באצווה של הגדרות והרשאות של Cisco Webex Meetings עבור משתמשים מרובים

בשלב הזה, אתה עורך את קובץ ה-CSV (תבנית קובץ CSV ספציפית ל-Webex Meetings) שיצרת בשלב הראשון. לאחר עדכון הקובץ, יבא את הקובץ בחזרה לאתר Webex.

יצירת תבנית קובץ CSV של Cisco Webex Meetings

באפשרותך לייצא קובץ CSV המכיל את ההגדרות הספציפיות ל-Webex Meetings עבור כל המשתמשים הזכאים של האתר שלך. ניתן להשתמש בקובץ הזה כדי לבדוק הגדרות בצובר או בתור תבנית שניתן לערוך.

אם אתה מנהל אתרים גם באמצעות 'ניהול אתר', שים לב שקובצי היצוא מסוג CSV של Control Hub אינם כוללים את אותן העמודות.

1

מתצוגת הלקוח בכתובת https://admin.webex.com, עבור אל שירותים.

2

תחת פגישות, בחר אתרים ולאחר מכן בחר את האתר שעבורו ברצונך ליצור תבנית.

3

בקטע רשיונות ומשתמשים, לחץ על נהל בצובר.

4

בחלון שנה בצובר תכונות משתמש, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • כל המשתמשים באתר – האפשרות הזו כוללת משתמשים לא פעילים. ככל שמייצאים יותר משתמשים, כך תהליך היצוא מתארך.

 • רק משתמשים פעילים באתר – האפשרות הזו משמיטה משתמשים לא פעילים וחוסכת זמן.

5

לחץ על יצא.

6

לאחר השלמת תהליך היצוא, לחץ על הקישור תוצאות יצוא המופיע.


 

ניתן גם להמתין עד לקבלת דוא"ל האישור ואז ללחוץ על הקישור הכלול בו.

7

בתיבת הדו-שיח תוצאות יצוא, לחץ על הורד.

8

בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, עבור לתיקייה שבה ברצונך לשמור את הקובץ ולאחר מכן לחץ על שמור.

קובץ ה-CSV יורד למיקום שבחרת.

עריכה באצווה של הגדרות והרשאות של Cisco Webex Meetings עבור משתמשים מרובים

השתמש בעורך גיליונות אלקטרוניים כגון Microsoft Excel כדי לעדכן את תבנית קובץ ה-CSV הספציפית ל-Webex Meetings שייצאת עבור האתר שלך.


בעת פתיחת קובץ CSV, ‏Microsoft Excel מסיר את האפסים המובילים מכל קודי המספרים. לקבלת הוראות לעקיפת הפעולה, ראה פתיחת קובץ CSV ב-Microsoft Excel ושמירה על האפסים המובילים.

לפני שאתה מתחיל

צור תבנית קובץ CSV ספציפית ל-Webex Meetings.

1

השתמש בעורך גיליונות אלקטרוניים כדי לפתוח את תבנית קובץ ה-CSV, שנה את הגדרות המשתמש ולאחר מכן שמור את הקובץ.

2

מתצוגת הלקוח בכתובת https://admin.webex.com, עבור אל שירותים.

3

תחת פגישות, בחר אתרים ולאחר מכן בחר את אותו האתר שעבורו יצרת את התבנית.

4

בקטע רשיונות ומשתמשים, בחר נהל בצובר.

5

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • גרור את קובץ ה-CSV המעודכן לקטע יבוא בחלון שנה בצובר תכונות משתמש.

 • לחץ על יבא, עבור למיקום של קובץ ה-CSV המעודכן, בחר את הקובץ ולאחר מכן לחץ על פתח.

6

בחלון שנה בצובר תכונות משתמש', לחץ על יבא.

7

לאחר השלמת היבוא, בחר את הקישור תוצאות יבוא המופיע.

8

אם יש שגיאות שנרשמו בחלון תוצאות יבוא, בחר את הקישור הורד את יומן שגיאות היבוא. קובץ CSV שהמערכת מורידה מפרט את הסיבה לכך שהעדכונים לא התבצעו.

פתיחת קובץ CSV ב-Microsoft Excel ושמירה על אפסים מובילים

1

פתח חוברת עבודה חדשה וריקה של Excel ולחץ על הלשונית נתונים.

2

בקטגוריה קבל נתונים חיצוניים, בחר מטקסט.

3

עבור למיקום של קובץ ה-CSV, בחר את הקובץ ולאחר מכן לחץ על יבא.

4

תחת סוג נתונים מקורי, בחר מופרד ולאחר מכן לחץ על הבא.

5

תחת מפרידים, סמן את טאב ולאחר מכן לחץ על הבא.

6

תחת תבנית נתוני עמודה, בחר טקסט.

7

תחת תצוגה מוקדמת של נתונים, בחר את כל העמודות.


 

בחר את העמודה הראשונה, החזק את מקש Shift לחוץ ולאחר מכן לחץ על העמודה האחרונה.

8

לחץ על סיום.

9

בחלון יבא נתונים, בחר היכן למקם את הנתונים ולאחר מכן לחץ על אישור.

שמירת קובץ CSV ב-Microsoft Excel ושמירה על אפסים מובילים

1

כאשר קובץ ה-CSV פתוח ב-Excel, בחר את התא או את טווח התאים שברצונך לעצב.

2

בחר את הלשונית בית.

3

בקבוצה מספר, לחץ על הסמל תבנית מספר (התמונה 'עיצוב תאים: מספר').

4

בחלון עיצוב תאים, בחר את הלשונית מספר ובחר מותאם אישית מרשימת הקטגוריות.

5

בתיבה סוג, הזן את תבנית המספר כגון 000-000-0000 עבור מספר טלפון.

6

לחץ על אישור.

7

בחר את הלשונית קובץ, בחר שמירה בשם, בחר את המיקום לשמירת קובץ ה-CSV ובחלון שמירה בשם, לחץ על שמור.

יבוא קובץ CSV ובדיקת תוצאות היבוא

לאחר השלמת תהליך היבוא, באפשרותך להציג את תוצאות היבוא ולהוריד את יומן השגיאות של היבוא (במקרים הרלוונטיים). יומן השגיאות מפרט כל רשומה שלא התעדכנה, יחד עם הסיבה לכישלון. יומן השגיאות נמצא בתבנית קובץ CSV וניתן לפתוח אותו בעורך גיליונות אלקטרוניים כגון Microsoft Excel.

1

מתצוגת הלקוח בכתובת https://admin.ciscospark.com, עבור אל שירותים.

2

תחת פגישות, בחר אתרים ולאחר מכן בחר את האתר שעבורו ברצונך ליצור תבנית.

3

בקטע רשיונות ומשתמשים, בחר נהל בצובר.

4

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • גרור את קובץ ה-CSV המעודכן לקטע יבוא בחלון שנה בצובר תכונות משתמש.

 • לחץ על יבא, עבור למיקום של קובץ ה-CSV המעודכן, בחר את הקובץ ולאחר מכן לחץ על פתח.

5

בחלון שנה בצובר תכונות משתמש', לחץ על יבא.

6

לאחר השלמת היבוא, בחר את הקישור תוצאות יבוא המופיע.

7

אם יש שגיאות שנרשמו בחלון תוצאות יבוא, בחר את הקישור הורד את יומן שגיאות היבוא.

8

השתמש בעורך גיליונות אלקטרוניים כדי לפתוח את הקובץ.

תבנית קובץ CSV למעקב אחר ערכי קוד

 • קובצי CSV צריכים לכלול כותרות עמודה בחלק העליון של הקובץ. בעת יצירת קובץ CSV באמצעות תוכנית גיליונות אלקטרוניים, כגון Microsoft Excel, כותרות העמודות חייבות להימצא בשורה הראשונה של הגיליון האלקטרוני. כותרות העמודות חייבות להופיע בדיוק כפי שצוין תחת שדות המידע של ערכי הקוד.

 • יש צורך בפרטים מסוימים של קוד המעקב, כפי שמצוין תחת שדות המידע של ערכי הקוד. עליך לכלול את כל כותרות העמודות, גם אם המידע שלהן אופציונלי, ולעצב אותן בדיוק כפי שצוין.

 • שדות המידע של ערכי הקוד בקובצי CSV אינם תלויי רישיות. לפיכך, ניתן להקליד ערכים באותיות גדולות או קטנות או בשילוב של שתיהן. ערכי קוד המעקב מופיעים באתר כפי שהם מופיעים בקובץ ה-CSV.

 • לאחר שתסיים לציין את ערכי הקוד, שמור את קובץ הגיליון האלקטרוני כקובץ CSV, כלומר עם סיומת csv.

 • בעת העלאת קובץ CSV, ‏Control Hub מציג טבלה המכילה את המידע שציינת בקובץ. עיין היטב במידע כדי לוודא שהוא מדויק לפני שתאשר שברצונך להעלות את הקובץ.

 • אם תציין ערכי קוד כלשהם באופן שגוי, Control Hub לא יוכל להוסיף את הערכים האלה לרשימה. במקרה שכזה, Control Hub יפיק רשימה של רשומות עבור הערכים שלא הצליח להוסיף, כולל הסיבה לכל שגיאה. תוכל להוריד קובץ המכיל את הרשומות האלה למחשב לעיון או לתיקון השגיאות ישירות בקובץ הזה.

 • אם תתקן את השגיאות ישירות בקובץ ש-Control Hub יוצר עבורך, מחק את העמודה האחרונה בשם הערות לפני שתטען את הקובץ כדי ליצור את ערכי הקוד הנותרים.

לחלופין, תוכל לערוך ערכים בנפרד ב-Control Hub בדף רשימת קודי מעקב. ניתן גם ליצור קשר עם מנהל חשבון Webex לקבלת סיוע.

שדות מידע של ערכי קוד

השתמש באפשרות הזו...

כדי...

אינדקס

(אופציונלי) מציין את מזהה מסד הנתונים של ערך קוד המעקב. ערך האינדקס חייב להיות מספר ייחודי מ-1 עד 500, כולל. כדי למנוע שגיאות הנובעות ממספרי אינדקס כפולים, ניתן להשאיר את העמודה הזו ריקה. אם עמודת האינדקס אינה מכילה ערכים, Control Hub מוסיף את ערכי הקוד ברצף בדף רשימת קודי מעקב.

פעיל

(אופציונלי) מציין את המצב של ערך קוד המעקב. הערך חייב להיות כן או לא. אם תשאיר את הערך ריק, כברירת מחדל, הערך יוגדר באופן אוטומטי בתור כן.

קוד

(נדרש) מציין את הערך של קוד המעקב. הערך יכול להכיל עד 128 תווים ולכלול אותיות, מספרים ותווים מיוחדים.

שדות מידע של Cisco Webex Meetings

הטבלה הבאה מפרטת את השדות (העמודות) הנכללים בקובצי CSV ספציפיים ל-Webex Meetings עבור Control Hub. התיאור עבור שדה לקריאה בלבד מציין שהשדה מיועד לקריאה בלבד.

שדה

תיאור

פעיל

לקריאה בלבד

מציין אם חשבון המשתמש פעיל או לא פעיל. כדי לארח פגישות, מפגשי הדרכה, מפגשי תמיכה או אירועים של Webex, חשבון המארח חייב להיות פעיל. השדה הזה יכול להכיל אחד מהערכים הבאים:

 • Y: חשבון המשתמש פעיל.

 • N: חשבון המשתמש אינו פעיל.

אם השדה ריק, ברירת המחדל היא Y.

AdditionalRecordingStorage

(אופציונלי) מציין את מספר המגה-בתים (MB) של שטח האחסון הנוסף שיוקצה למשתמש לאחסון קובצי הקלטה מבוססי-רשת. הקלד רק מספרים בשדה הזה. אם אינך מעוניין להקצות שטח אחסון נוסף לחשבון משתמש מסוים, באפשרותך להשאיר את השדה הזה ריק.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ערך ברירת המחדל הוא 0.

AP1Callback ו-AP2Callback

(אופציונלי) מציין את מספר הזימונית שאליו המשתמש מבקש להתקשר. הזן מספרים בלבד; אין לכלול סימני פיסוק כגון מקפים או נקודות.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא N.

AP1Callin ו-AP2Callin

(אופציונלי) מציין את המספר שאליו משתמש הזימונית נדרש להתקשר. הזן מספרים בלבד; אין לכלול סימני פיסוק כגון מקפים או נקודות.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא N.

AP1Cntry ו-AP2Cntry

(אופציונלי) מציין את המספר שאליו אתה מחייג כדי להתקשר למשתמש זימונית ששוכן במדינה אחרת. הזן מספרים וקווים תחתונים (_) בלבד; אין לכלול סימני פיסוק כגון מקפים או נקודות.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא 1.

AP1Local ו-AP2Local

(אופציונלי) מציין את מספר הזימונית של המשתמש. הזן מספרים בלבד; אין לכלול סימני פיסוק כגון מקפים או נקודות.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, הערך יישאר ריק.

CellCallback

(אופציונלי) מציין את מספר הטלפון הסלולרי שאליו המשתמש מבקש להתקשר. הזן מספרים בלבד; אין לכלול סימני פיסוק כגון מקפים או נקודות.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא N.

CellCallin

(אופציונלי) מציין את המספר שאליו המשתמש נדרש להתקשר. הזן מספרים בלבד; אין לכלול סימני פיסוק כגון מקפים או נקודות.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא N.

CellCntry

(אופציונלי) מציין את המספר שאליו אתה מחייג כדי להתקשר למשתמש טלפון נייד ששוכן במדינה אחרת. הזן מספרים וקווים תחתונים (_) בלבד; אין לכלול סימני פיסוק כגון מקפים או נקודות.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא 1.

CellLocal

(אופציונלי) מציין את מספר הטלפון הסלולרי של המשתמש. הזן מספרים בלבד; אין לכלול סימני פיסוק כגון מקפים או נקודות.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, הערך יישאר ריק.

מותאם אישית 1–10

(אופציונלי) אם קודי מעקב מופעלים באתר שלך, תוכל לשנות את שמם של השדות כרצונך כדי לעקוב אחר מידע. כברירת מחדל, ארבעת השדות הראשונים נקראים קבוצה, מחלקה, פרויקט ואחר. קוד המעקב הראשון משמש לחיוב ולהפקת חשבוניות.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

DefaultVideoDeviceIndex

(אופציונלי) מציין את מספר האינדקס (מ-1 עד 5) של התקן הווידאו המשמש כברירת מחדל של המשתמש.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, הערך יישאר ריק.

דוא"ל

לקריאה בלבד

מציין את כתובת הדוא"ל של המשתמש – הערך הזה חייב להיות ייחודי בין האתרים; המשתמש יכול לכלול רק כתובת דוא"ל אחת.

EnableLiveStreaming

מחליף את המצב של התכונה 'הזרמה חיה'.

 • 0: השבת הזרמה חיה (הגדרת ברירת המחדל)

 • 1: הפעלת הזרמה חיה

FirstName

לקריאה בלבד

מציין את השם הפרטי של המשתמש שהחשבון הזה שייך לו.

HostPrivilege

לקריאה בלבד

מציין את סוג חשבון המשתמש. השדה הזה יכול להכיל את סוגי החשבון הבאים:

 • HOST: מציין שלמשתמש יש חשבון מארח.

 • ADMN: מציין שלמשתמש יש חשבון מנהל אתר.

 • ADMV: מציין שלמשתמש יש חשבון מנהל אתר להצגה בלבד.

 • ATTND: מציין שלמשתמש יש חשבון משתתף.

אם השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא סוג החשבון HOST.

LabAdmin

(אופציונלי) חל על מפגשי Training Cisco Webex בלבד – קובע אם המשתמש הוא מנהל מערכת של מעבדה מעשית.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא N.

שפה

(אופציונלי) מציין את השפה שנבחרה כברירת מחדל בדף העדפות של המשתמש. אפשרות זו קובעת את השפה שבה מופיע טקסט בפני המשתמש באתר האינטרנט של שירות הפגישות. בהתאם לשפות בהן תומך האתר שלך, השדה הזה מכיל את אחד מערכי השמות הקצרים הבאים. ברשימה הבאה, השם הקצר מופיע לצד השפה המתאימה.

אם השדה נשאר ריק, הוא עובר כברירת מחדל לשפת ברירת המחדל של האתר.

שפה – מזהה

אנגלית: en-us

סינית פשוטה: zh-cn

סינית מסורתית: zh-tw

יפנית: jp

קוריאנית: ko

צרפתית: fr

גרמנית: de

איטלקית: it

ספרדית קסטיליאנית: es-me

ספרדית אמריקה הלטינית: es-sp

שוודית: sw

הולנדית: nl

פורטוגזית: pt-br

רוסית: ru

LastName

לקריאה בלבד

(נדרש) מציין את שם המשפחה של המשתמש שהחשבון הזה שייך לו.

DisplayName

(אופציונלי) מציג את השם המועדף על המשתמש ברשימת המשתתפים בפגישה.

אם השדה נשאר ריק, FirstName + LastName יוצגו ברשימת המשתתפים בפגישה.

MeetingPrivilege

(אופציונלי) מציין אילו סוגי פגישות המשתמש יכול לארח. השדה הזה יכול להכיל קוד אחד או יותר המציין את סוגי הפגישות שהמשתמש יכול לארח.


 
 • כדי להשיג קוד חוקי עבור השדה הזה, עיין בדף הבית של 'ניהול אתר', המפרט את ערכי האינדקס עבור כל סוג מפגש. עם זאת, אם האתר כולל את סוג הפגישה Access Anywhere, אל תקליד את הקוד שלו בשדה הזה.

 • אם קודים כלשהם מכילים אפסים מובילים, אל תקליד אותם. לדוגמה, אם קוד סוג הפגישה הוא 004, הקלד רק את הספרה 4 בשדה הזה.

 • באפשרותך לציין סוגי פגישות מרובים עבור כל חשבון משתמש, אם לארגון שלך יש את הרישיונות המתאימים. כדי לציין סוגי שירות מרובים, הפרד אותם באמצעות פסיקים אך ללא רווחים – לדוגמה:

  15,120

 • אם יש לך שאלות על סוגי הפגישות שהארגון שלך רכש, פנה אל מנהל חשבון Webex Meetings.

  אם תשאיר את השדה הזה ריק, הערך יישאר ריק.

PCNAcc1AutoGenerate

‏PCNAcc3AutoGenerate

(אופציונלי) מציין אם המערכת יוצרת קוד גישה באופן אוטומטי.

השדה הזה יכול להכיל אחד מהערכים הבאים:

 • Y: מציין שקוד הגישה נוצר באופן אוטומטי.

 • N: מציין שקוד הגישה לא נוצר באופן אוטומטי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא 'זמין'. אם PCN אינו מופעל, הערך נותר ריק.

PCNAcc1HostAccCode

‏PCNAcc3HostAccCode

לקריאה בלבד

(אופציונלי) מציין את קוד הגישה של המארח.

אם PCN אינו מופעל, הערך נותר ריק.

PCNAcc1ILNum

‏PCNAcc3ILNum

(אופציונלי) מציין שחשבון PCN תומך בהתקשרות בינלאומית.

אם PCN אינו מופעל, הערך נותר ריק.

PCNAcc1TollCallInNum

‏PCNAcc3TollCallInNum

(אופציונלי) מציין את מספר לגיבוי לשיחות בתשלום.

אם PCN אינו מופעל, הערך נותר ריק.

PCNAcc1TollFreeCallInNum

‏PCNAcc3TollFreeCallInNum

(אופציונלי) מציין את המספר לשיחות ללא תשלום.

אם PCN אינו מופעל, הערך נותר ריק.

PhoneCallback

(אופציונלי) מציין את המספר שאליו המשתמש מבקש להתקשר. הזן מספרים בלבד; אין לכלול סימני פיסוק כגון מקפים או נקודות.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא N.

PhoneCallin

(אופציונלי) מציין את המספר שאליו המשתמש נדרש להתקשר. הזן מספרים בלבד; אין לכלול סימני פיסוק כגון מקפים או נקודות.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא N.

PhoneCntry

(אופציונלי) מציין את המספר שאליו אתה מחייג כדי להתקשר למשתמש ששוכן במדינה אחרת. הזן מספרים וקווים תחתונים (_) בלבד; אין לכלול סימני פיסוק כגון מקפים או נקודות.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא 1.

PhoneLocal

(אופציונלי) מציין את מספר הטלפון של המשתמש. הזן מספרים בלבד; אין לכלול סימני פיסוק כגון מקפים או נקודות.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, הערך יישאר ריק.

קוד אישי

(אופציונלי) מציין את מספר הזיהוי האישי של שמע PCN של המשתמש.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, הערך יישאר ריק.

SchedulePermission

(אופציונלי) מתייחס לאתרי פגישות, מפגשי הדרכה ואירועים של Webex בלבד. מציין את המשתמשים שיכולים לתזמן מפגשים מטעם המשתמש הזה. באפשרותך לציין רק משתמשים בעלי חשבונות באותו אתר של שירות Webex Meetings כמו המשתמש הזה. כדי לציין משתמש, הקלד את כתובת הדוא"ל של המשתמש בדיוק כפי שהיא מופיעה עבור חשבון המשתמש.

ניתן לציין כתובות דוא"ל מרובות על-ידי הפרדתן באמצעות פסיקים וללא רווחים – לדוגמה: jsmith@anyco.com, mbartel@anyco.com

ניתן להשאיר את השדה ריק.

SCOptions

(אופציונלי) זמין לאתרי Cisco Webex Support בלבד. ניתן לציין את הערך הבא בשדה הזה:

AREC: הקלטה אוטומטית. מציין ש-Remote Support מקליט באופן אוטומטי את מפגשי התמיכה שהמשתמש מנהל.

אם אינך מעוניין להפעיל הקלטה אוטומטית, תוכל להשאיר את השדה ריק.

STComputers

(אופציונלי) זמין לאתרי Cisco Webex Support עם האפשרות Remote Access בלבד. חל רק אם אתה מציין הקלטה אוטומטית (AREC) עבור STOptions עבור המשתמש. מציין לאילו מחשבים המשתמש יכול לגשת מרחוק באמצעות Remote Access. המחשבים כבר צריכים להיות מוגדרים עבור Remote Access ב'ניהול אתר'. הקלד את שמות המחשבים בדיוק כפי שהם מופיעים ב'ניהול אתר'.


 

באפשרותך לציין מחשבים מרובים עבור כל חשבון משתמש. כדי לציין מחשבים מרובים, הפרד אותם באמצעות פסיקים ללא רווחים – לדוגמה:

מחשב 1, מחשב 2

אם תשאיר את השדה הזה ריק, הערך יישאר ריק.

SupportCascading

(אופציונלי) מציין אם מיטוב רוחב הפס של ההורדה זמין למשתמשי מרכז האירועים. מיטוב רוחב הפס מאפשר להעביר תעבורה ללקוחות אחרים באותה רשת משנה.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא N.

SupportCMR

לקריאה בלבד

(אופציונלי) מציין אם פגישות מותאמות להתקני וידאו זמינות למשתמש. האפשרות הזו זמינה עבור Webex Meetings ועבור Webex Events (חברי פאנל בלבד).

 • 1: מציין שפגישות התומכות בהתקני וידאו יהיו זמינות למשתמש.

 • 0: מציין שפגישות התומכות בהתקני וידאו לא יהיו זמינות למשתמש.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא 0.

SupportPR

(אופציונלי) מציין אם חדר אישי זמין למשתמש (Meeting Center בלבד).

 • 1: מציין שלמשתמש יש חדר אישי.

 • 0: מציין שלמשתמש אין חדר אישי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא 0.

SupportHQV

(אופציונלי) מציין אם וידאו באיכות גבוהה זמין למשתמש (אתרי פגישות, אירועים והדרכה בלבד).

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא Y.

SupportHDV

(אופציונלי) מציין אם וידאו בהבחנה גבוהה זמין למשתמש (אתרי פגישות, אירועים והדרכה בלבד).

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ברירת המחדל היא Y.

TeleAcct1-PartAC‏TeleAcct3-PartAC

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TeleAcct1RecordingDialOutNumFlag

‏TeleAcct3RecordingDialOutNumFlag

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

 • 1: מציין שיש תשלום.

 • 0: מציין שאין תשלום.

TeleAcct1-SubAC

‏TeleAcct3-SubAC

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TeleAcct1Toll-Area

‏TeleAcct3Toll-Area

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TeleAcct1Toll-Cntry

‏TeleAcct3Toll-Cntry

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TeleAcct1TollFree-Area

‏TeleAcct3TollFree-Area

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TeleAcct1TollFree-Cntry

‏TeleAcct3TollFree-Cntry

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TeleAcct1TollFree-IsTollFree

‏TeleAcct3TollFree-IsTollFree

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TeleAcct1TollFree-Num

‏TeleAcct3TollFree-Num

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TeleAcct1Toll-IsTollFree

‏TeleAcct3Toll-IsTollFree

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TelephonyPrivilege

(אופציונלי) מציין את סוגי השירותים של שיחות הוועידה הטלפוניות שהמשתמש יכול להשתמש בהם בעת אירוח מפגשים. השדה הזה יכול להכיל אחד או יותר מהערכים הבאים עבור החשבון, בהתאם לשירותים של שיחות הוועידה הטלפוניות שבהם תומך שירות Webex Meetings של הארגון שלך:

 • CLIN: שיחות ועידה טלפוניות בהתקשרות. מציין שלמשתמש יש אפשרות לארח מפגשים שבהם המשתתפים יכולים להתקשר למספר טלפון כדי להצטרף לשיחת ועידה.

 • TOLL: שיחות ועידה טלפוניות בהתקשרות ללא תשלום. מציין שלמשתמש יש אפשרות לארח מפגשים שבהם המשתתפים יכולים להתקשר ללא תשלום למספר טלפון כדי להצטרף לשיחת ועידה.

 • CLBK: שיחות ועידה בהחזרת שיחה. מציין שלמשתמש יש אפשרות לארח מפגשים שבהם המשתתפים מקבלים שיחת טלפון משירות Webex Meetings כדי להצטרף לשיחות ועידה. כל משתתף מתקשר בתחילה למספר טלפון ואז מנתק. לאחר מכן השירות מתקשר למספר הטלפון של המשתתף.

 • INTL: שיחות ועידה בינלאומיות בהחזרת שיחה. מציין שלמשתמש יש אפשרות לארח פגישות או מפגשי הדרכה שבהם המשתתפים מקבלים שיחת טלפון בינלאומית משירות Webex Meetings כדי להצטרף לשיחות ועידה.

 • VoIP: טלפון אינטרנט. מציין שלמשתמש יש אפשרות לארח מפגשים הכוללים שיחות ועידה באמצעות טלפון אינטרנט (Voice over IP).

 • ILCI: מספרים להתקשרות ברחבי העולם. מציין שלמשתמש יש אפשרות לארח מפגשים שמשתתפים במדינות אחרות יכולים להתקשר אליהם למספר טלפון מקומי כדי להצטרף לשיחות ועידה.

 • SELT: המיקום של שיחות הוועידה הטלפוניות. מציין שהמשתמש יכול לבחור את המיקום של גשר הטלפוניה לשימוש בשיחות ועידה. זמין רק אם לשירות Webex שלך הוקצו כמה מיקומי גשרים.

כדי להשבית את כל הרשאות הטלפוניה עבור משתמש כלשהו, הזן פסיק (,). לא ניתן להסיר הרשאות טלפוניה עבור משתמשים עם חדר אישי מופעל.


 

ניתן לציין סוגים מרובים של שיחות ועידה טלפוניות עבור חשבון משתמש כלשהו, אם הארגון שלך רכש את האפשרויות המתאימות. כדי לציין סוגים מרובים של שיחות ועידה טלפוניות, הפרד אותם באמצעות פסיקים ללא רווחים – לדוגמה:

 • CLIN, ‏CLBK, ‏VoIP

 • כדי לקבוע באילו שירותים של שיחות ועידה טלפוניות הארגון שלך תומך, פנה אל דף הבית של 'ניהול אתר'.

TimeZone

(אופציונלי) מציין את מספר האינדקס של אזור הזמן שבו המשתמש שוכן.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, Webex Meetings ישתמש באזור הזמן המשמש כברירת מחדל עבור אתר Webex.

UserID

לקריאה בלבד

מציין מספר זיהוי שמסד הנתונים של Webex Meetings לניהול אתרים מייצר באופן אוטומטי עבור החשבון.

VideoDeviceName1-5

(אופציונלי) מציין את שם התקן הווידאו שאליו המשתמש מבקש להתקשר.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, הערך יישאר ריק.

VideoDeviceAddress1-5

(אופציונלי) מציין את כתובת התקן הווידאו שאליו המשתמש מבקש להתקשר.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, הערך יישאר ריק.

WebcastAdmin

(אופציונלי) מציין אם המשתמש הנוכחי הוא מנהל שידור אינטרנט או מציג. אם האפשרות מסומנת, המשתמש הוא מנהל.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, הערך יישאר ריק.

WebcastBasic

(אופציונלי) מאפשר למשתמשי Webex Events לשדר מצגות מקוונות ושמע.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, הערך יישאר ריק.

WebcastVideo

(אופציונלי) מאפשר למשתמשי Webex להזרים וידאו.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, הערך יישאר ריק.

ההבדלים בין 'ניהול אתר' ל-Control Hub

אם אתה משתמש הן ב'ניהול אתר' והן ב-Control Hub לניהול אתרי Webex, ייתכן שתבחין בהבדלים בין קובצי ה-CSV של כל כלי. הטבלה הבאה מפרטת את השדות הספציפיים ל-Webex הזמינים בקובצי CSV של 'ניהול אתר', ומציינת אילו שדות לא רלוונטיים ל-Control Hub.

שדה

תיאור

AccessAnywhere

(אופציונלי) רלוונטי רק לחשבונות שציינת עבורם את האפשרות PRO בשדה Webex שלי. מציין אם המשתמש יכול להגדיר מחשבים מרוחקים ולגשת אליהם באמצעות Access Anywhere. השדה הזה יכול להכיל אחד מהערכים הבאים:

 • Y: מציין שהאפשרות המחשבים שלי זמינה באזור Webex שלי של המשתמש, דבר שמאפשר למשתמש להגדיר מחשבים מרוחקים באתר שלך.

 • N: מציין שהאפשרות המחשבים שלי אינה זמינה באזור Webex שלי של המשתמש, דבר שמונע מהמשתמש להגדיר מחשבים מרוחקים באתר שלך.

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא Y.

פעיל

(נדרש) מציין אם חשבון המשתמש פעיל או לא פעיל. כדי שהמשתמש יוכל לארח פגישות, מפגשי הדרכה, מפגשי תמיכה או אירועים של Webex, החשבון שלו חייב להיות פעיל. השדה הזה יכול להכיל אחד מהערכים הבאים:

 • Y: חשבון המשתמש פעיל.

 • N: חשבון המשתמש אינו פעיל.

  אם השדה נשאר ריק, ערך ברירת המחדל הוא Y.

AdditionalComputers

(אופציונלי) רלוונטי רק לחשבונות שציינת עבורם PRO בשדה Webex שלי ו-Y בשדה AccessAnywhere. מציין את מספר המחשבים הנוספים שברצונך לאפשר למשתמש להגדיר ל-Access Anywhere באתר. הקלד רק מספרים בשדה הזה. אם אינך מעוניין להקצות מחשבים נוספים לחשבון משתמש מסוים, באפשרותך להשאיר את השדה הזה ריק.


 
 • חוזה השירות של הפגישות קובע את המספר הכולל של המחשבים הנוספים. כדי לקבוע את מספר המחשבים הנותרים הזמינים להקצאה לחשבונות משתמש, עיין בדף 'הוסף משתמש' או 'ערוך משתמש' ב'ניהול אתר Webex'.

אם תחרוג מהמספר הכולל של המחשבים הנוספים עבור האתר שלך, ייתכן ש'ניהול אתר Webex' לא יוכל ליצור או לעדכן את כל החשבונות שהקצית להם מחשבים נוספים. זה תלוי בתצורת האתר.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא 0.

AdditionalRecordingStorage

(אופציונלי) מציין את מספר המגה-בתים (MB) של שטח האחסון הנוסף שיוקצה למשתמש לאחסון קובצי הקלטה מבוססי-רשת. הקלד רק מספרים בשדה הזה. אם אינך מעוניין להקצות שטח אחסון נוסף לחשבון משתמש מסוים, באפשרותך להשאיר את השדה הזה ריק.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, ערך ברירת המחדל הוא 0.

AdditionalStorage

(אופציונלי) רלוונטי רק לחשבונות שציינת עבורם PRO בשדה Webex שלי ו-Y בשדה MyFolders. מציין את מספר המגה-בתים (MB) של שטח האחסון הנוסף שברצונך להקצות למשתמש לאחסון קבצים באתר. הקלד רק מספרים בשדה הזה. אם אינך מעוניין להקצות שטח אחסון נוסף לחשבון משתמש מסוים, באפשרותך להשאיר את השדה הזה ריק.


 
 • חוזה השירות של הפגישות קובע את הכמות הכוללת של שטח האחסון הנוסף. כדי לקבוע את הכמות של שטח האחסון הנותר הזמינה להקצאה לחשבונות משתמש, עיין בדף 'הוסף משתמש' או 'ערוך משתמש' ב'ניהול אתר Webex'.

 • אם תחרוג מהכמות הכוללת של שטח האחסון הנוסף עבור האתר שלך, ייתכן ש'ניהול אתר Webex' לא יוכל ליצור או לעדכן את כל החשבונות שהקצית להם שטח אחסון נוסף. זה תלוי בתצורת האתר.

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא 0.

Address1

(אופציונלי) מציין את כתובת הדואר של המשתמש.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

Address2

(אופציונלי) מציין מידע נוסף על כתובת הדואר של המשתמש במידת הצורך.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

AP1Callback, AP2Callback

(אופציונלי) מציין את מספר הזימונית של המשתמש שאליו המשתמש מבקש להתקשר.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא N.

AP1Callin, AP2Callin

(אופציונלי) מציין את מספר הזימונית שהמשתמש חייב להשתמש בו להתקשרות לשיחה.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא N.

AP1Cntry, AP2Cntry

(אופציונלי) מציין את המספר שאליו אתה מחייג כדי להתקשר למשתמש זימונית ששוכן במדינה אחרת. הזן מספרים וקווים תחתונים (_) בלבד; אין לכלול סימני פיסוק כגון מקפים או נקודות.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא 1.

AP1Local, AP2Local

(אופציונלי) מציין את מספר הזימונית של המשתמש. השדה הזה חייב להכיל מספרים בלבד. אין לכלול סימני פיסוק, כגון מקפים או נקודות.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

CellCallback

(אופציונלי) מציין את השלוחה של מספר הטלפון הנייד של המשתמש. השדה הזה חייב להכיל מספרים בלבד.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא N.

CellCallin

(אופציונלי) מציין את מספר הטלפון הנייד של המשתמש שאליו המשתמש מבקש להתקשר.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא N.

CellCntry

(אופציונלי) מציין את המספר שאליו אתה מחייג כדי להתקשר למשתמש טלפון נייד ששוכן במדינה אחרת. הזן מספרים וקווים תחתונים (_) בלבד; אין לכלול סימני פיסוק כגון מקפים או נקודות.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא 1.

CellLocal

(אופציונלי) מציין את מספר הטלפון הנייד של המשתמש שהמשתמש חייב להשתמש בו כדי להתקשר לשיחה.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

עיר

(אופציונלי) מציין את העיר שבה מתגורר המשתמש.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

מדינה/אזור

(אופציונלי) מציין את המדינה או האזור שבהם מתגורר המשתמש.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

מותאם אישית 1-10

(אופציונלי) אם קודי מעקב מופעלים באתר שלך, תוכל לשנות את שמם של השדות כרצונך כדי לעקוב אחר מידע. כברירת מחדל, ארבעת השדות הראשונים נקראים קבוצה, מחלקה, פרויקט ואחר. קוד המעקב הראשון משמש לחיוב ולהפקת חשבוניות.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

DefaultTPSessionType

(אופציונלי) מציין את סוג ברירת המחדל של מפגש TelePresence, כפי שמוגדר בדף 'העדפות' של המשתמש.

אם השדה נשאר ריק, הערך הוא סוג המפגש התומך ב-TelePresence עם מזהה סוג הפגישה המינימלי.

DefaultVideoDeviceIndex

(אופציונלי) מציין את מספר האינדקס (מ-1 עד 5) של התקן הווידאו המשמש כברירת מחדל של המשתמש.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, הערך יישאר ריק.

EditorPrivilege

אינו נתמך עוד. השאר את השדה הזה ריק והתעלם ממנו בקובץ היצוא.

דוא"ל

(דרוש) מציין את כתובת הדוא"ל של המשתמש. כתובת הדוא"ל של המשתמש צריכה להיות ייחודית.

אם השדה נשאר ריק, הוא מבקש להזין כתובת דוא"ל.

EnableLiveStreaming

מחליף את המצב של התכונה 'הזרמה חיה'.

EventDocument

(אופציונלי) לאתרי המהדורה הארגונית עם Cisco Webex Events. מציין אם המשתמש יכול לאחסן אירועים מוקלטים באתר. השדה הזה יכול להכיל אחד מהערכים הבאים:

 • Y: מציין שהדף 'אירועים מוקלטים' יופיע באזור Webex שלי של המשתמש ויאפשר למשתמש לאחסן אירועים מוקלטים באתר שלך.

 • N: מציין שהדף 'אירועים מוקלטים' אינו מופיע באזור Webex שלי של המשתמש, דבר שמונע מהמשתמש לאחסן אירועים מוקלטים באתר שלך.

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא Y.

FirstName

(נדרש) מציין את השם הפרטי של המשתמש שהחשבון הזה שייך לו.

אם השדה נשאר ריק, הוא יבקש לציין שם פרטי.

ForceChangePassword

(אופציונלי) מציין שהמשתמש צריך להחליף סיסמה בפעם הבאה שייכנס לחשבון. ערך ברירת המחדל של השדה הזה בקובץ ה-CSV המיוצא הוא N, ללא קשר לערך המאוחסן במסד הנתונים. אם הערך במסד הנתונים הוא Y ואתה מגדיר את הערך ל-Y בקובץ ה-CSV, 'ניהול אתר Webex' יוצר דוא"ל נוסף לגבי החלפת סיסמה עבור המשתמש. זה קורה גם אם הוא כבר החליף את הסיסמה שלו. כדי למנוע שליחה של הודעות דוא"ל מיותרות למשתמשים, ציין את ערך Y בשדה הזה רק באחד מהמקרים הבאים:

 • ברצונך לאלץ את המשתמש להחליף סיסמה.

 • אתה מוסיף משתמש חדש.


 

השדה הזה אינו רלוונטי לאתרים בשילוב CI או לאתרים המשתמשים ב-SSO. עבור האתרים האלה, השאר את השדה ריק או הזן N.

GeneralPriv

(אופציונלי) מציין את ההרשאות הכלליות שיש למשתמש באתר Cisco Webex. השדה הזה יכול להכיל את הערך הבא:

BADM: מציין שהמשתמש הוא מנהל חיוב. המשתמש יכול לגשת לדוחות החיוב מהדף Webex שלי ששייך לו. רלוונטי רק באתרי Cisco Webex עם האפשרות 'מנהל חיוב'.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

HostPrivilege

(אופציונלי) מציין את סוג החשבון של המשתמש. השדה הזה יכול להכיל את סוגי החשבון הבאים:

 • HOST: מציין שלמשתמש יש חשבון מארח. המשתמש יכול להיכנס לאתר Webex כדי לארח פגישות.

 • ADMN: מציין שלמשתמש יש חשבון מנהל אתר. המשתמש יכול להיכנס לאתר Webex כדי לארח פגישות והוא יכול גם להיכנס ל'ניהול אתר Webex'.


   

  חשוב מנהל אתר יכול לנהל חשבונות משתמש, לטפל בבקשות רישום ולציין העדפות לאתר ולשירותים של Webex. לפיכך, Cisco ממליצה לארגון שלך להגדיר חשבון מנהל אתר אחד או שניים בלבד.

 • ADMV: מציין שלמשתמש יש חשבון מנהל אתר להצגה בלבד. המשתמש יכול להיכנס לאתר Webex כדי לארח פגישות. בנוסף, הוא יכול להשתמש ב'ניהול אתר Webex' להצגת פרטי חשבון משתמש, בקשות רישום, תצורה והעדפות של אתר Webex ודוחות שימוש בפגישות. עם זאת, למנהלי אתר עם הרשאות 'הצגה בלבד' אין אפשרות לשנות את פרטי חשבונות משתמש או הגדרות של אתר Webex.

 • ATTND: מציין שלמשתמש יש חשבון משתתף. המשתמש יכול להיכנס לאתר Webex שלך. הוא יכול להציג רשימת פגישות שאליהן הוא מוזמן ולהשתתף בפגישות הדורשות חשבון באתר שלך. הוא יכול גם לקיים פרופיל משתמש. עם זאת, הוא לא יכול לארח פגישות באתר שלך.

  הערה: המידע הבא בקובץ ה-CSV רלוונטי לחשבונות משתתף. אם תספק מידע אחר בקובץ ה-CSV, 'ניהול אתר Webex' יתעלם ממנו.

 • אם חשבון המשתמש פעיל או לא פעיל

 • שם פרטי

 • שם משפחה

 • סיסמה

 • כתובת דואר אלקטרוני

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא HOST.

LabAdmin

(אופציונלי) רלוונטי ל-Webex Training בלבד. מציין הרשאה של Webex Training בתור מנהל מעבדה מעשית.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא N.

שפה

(אופציונלי) מציין את השפה שנבחרה כברירת מחדל בדף העדפות של המשתמש. אפשרות זו קובעת את השפה שבה מופיע טקסט בפני המשתמש באתר האינטרנט של שירות הפגישות. בהתאם לשפות בהן תומך האתר שלך, השדה הזה מכיל את אחד מערכי השמות הקצרים הבאים. ברשימה הבאה, השם הקצר מופיע לצד השפה המתאימה.

אם השדה נשאר ריק, הוא עובר כברירת מחדל לשפת ברירת המחדל של האתר.

שפה – מזהה

אנגלית: en-us

סינית פשוטה: zh-cn

סינית מסורתית: zh-tw

יפנית: jp

קוריאנית: ko

צרפתית: fr

גרמנית: de

איטלקית: it

ספרדית קסטיליאנית: es-me

ספרדית אמריקה הלטינית: es-sp

שוודית: sw

הולנדית: nl

פורטוגזית: pt-br

רוסית: ru

LastName

(נדרש) מציין את שם המשפחה של המשתמש שהחשבון הזה שייך לו.

אם השדה נשאר ריק, הוא יבקש לציין שם משפחה.

MeetingAssist

(אופציונלי) מציין אם שירותי סיוע לפגישות זמינים למשתמשים.

אם השדה נשאר ריק, הערך הוא 0.

MeetingPrivilege

(אופציונלי) מציין אילו סוגי פגישות המשתמש יכול לארח. השדה הזה יכול להכיל קוד אחד או יותר, עם עד שלוש ספרות, המציין את סוגי הפגישות שהמשתמש יכול לארח.

הערה

 • כדי לקבל קוד חוקי עבור השדה הזה, עיין בערכי האינדקס תחת אינדקס לקבלת סוגי המפגשים המופיעים בדף הבית של 'ניהול אתר Webex'. עם זאת, אם האתר כולל את סוג הפגישה Access Anywhere, אל תקליד את הקוד שלו בשדה הזה.

 • אם הקודים מכילים אפסים מובילים, אין צורך להקליד אותם. לדוגמה, אם קוד סוג הפגישה הוא 004, הקלד רק את הספרה 4 בשדה הזה.

 • באפשרותך לציין סוגי פגישות מרובים עבור כל חשבון משתמש, אם לארגון שלך יש את הרישיונות המתאימים. כדי לציין סוגי שירות מרובים, הפרד אותם באמצעות פסיקים אך ללא רווחים – לדוגמה:

  15,120

 • אם יש לך שאלות על סוגי הפגישות שהארגון שלך רכש, פנה אל מנהל חשבון Webex.

  אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

MyContacts

(אופציונלי) אם האתר שלך כולל את האפשרות Webex שלי, השדה מציין אם המשתמש יכול לגשת לפנקס הכתובות ולנהל אותו מהאזור Webex שלי באתר שלך. פנקס הכתובות כולל את פנקס הכתובות של החברה (אם אתה מנהל פנקס שכזה) ומאפשר למשתמש לנהל רשימה של אנשי קשר. השדה הזה יכול להכיל אחד מהערכים הבאים:

 • Y: מציין שהאפשרות אנשי הקשר שלי זמינה באזור Webex שלי של המשתמש, דבר שמאפשר למשתמש לגשת לפנקס כתובות אישי ולנהל אותו.

 • N: מציין שהאפשרות אנשי הקשר שלי אינה זמינה באזור Webex שלי של המשתמש. עם זאת, המשתמש עדיין יכול לגשת לפנקס הכתובות האישי שלו, באמצעות האפשרויות שבדף 'תזמן פגישה'.

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא Y.

MyFolders

(אופציונלי) אם האתר שלך כולל את האפשרות Webex שלי, השדה מציין אם המשתמש יכול לאחסן קבצים בתיקיות אישיות באתר. השדה הזה יכול להכיל אחד מהערכים הבאים:

 • Y: מציין שהלחצן התיקיות שלי יופיע באזור Webex שלי של המשתמש ויאפשר למשתמש לאחסן קבצים באתר.

 • N: מציין שהלחצן התיקיות שלי אינו מופיע באזור Webex שלי של המשתמש, דבר שמונע מהמשתמש לאחסן קבצים באתר שלך.

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא Y.

MyMeetings

(אופציונלי) אם האתר שלך כולל את האפשרות Webex שלי, השדה מציין אם המשתמש יכול להשתמש באזור Webex שלי באתר שלך כדי לגשת לרשימת הפגישות שהוא תזמן ולנהל אותה. השדה הזה יכול להכיל אחד מהערכים הבאים:

 • Y: מציין שהאפשרות הפגישות שלי זמינה באזור Webex שלי של המשתמש ומאפשרת למשתמש לגשת לרשימה של פגישות מתוזמנות ולנהל אותה.

 • N: מציין שהאפשרות הפגישות שלי אינה זמינה באזור Webex שלי של המשתמש. עם זאת, המשתמש יכול עדיין לגשת לרשימה של פגישות מתוזמנות ולנהל אותה על-ידי בחירת הקישור הפגישות שלי בסרגל הניווט.

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא Y.

MyPMR


 

האפשרות הזו אינה זמינה עוד. השתמש ב-SupportPR לקביעת הגדרות של חדר אישי עבור המשתמשים.

MyProfile

(אופציונלי) אם האתר שלך כולל את האפשרות Webex שלי, השדה מציין אם המשתמש יכול לגשת לפרופיל המשתמש שלו מהאזור Webex שלי באתר שלך. השדה הזה יכול להכיל אחד מהערכים הבאים:

 • Y: מציין שהאפשרות הפרופיל שלי זמינה באזור Webex שלי של המשתמש, ומאפשרת למשתמש לגשת לפרופיל המשתמש שלו ולנהל אותו.

 • N: מציין שהאפשרות הפרופיל שלי אינה זמינה באזור Webex שלי של המשתמש. עם זאת, המשתמש עדיין יכול לגשת לפרופיל שלו על-ידי בחירת הקישור הפרופיל שלי בסרגל הניווט.

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא Y.

MyRecordings

(אופציונלי) רלוונטי רק לחשבונות באתר Cisco Webex Training שציינת עבורם PRO בשדה Webex שלי. מציין אם המשתמש יכול לפרסם מפגשי הדרכה מוקלטים באתר שלך. השדה הזה יכול להכיל אחד מהערכים הבאים:

 • Y: מציין שהאפשרות ההקלטות שלי או הקלטות ההדרכה שלי (עבור המהדורה הארגונית) תהיה זמינה באזור Webex שלי של המשתמש. אם כן, המשתמש יכול לפרסם הקלטות באתר שלך.

 • N: מציין שהאפשרות ההקלטות שלי או הקלטות ההדרכה שלי (עבור המהדורה הארגונית) לא תהיה זמינה באזור Webex שלי של המשתמש. אם כן, המשתמש לא יכול לפרסם הקלטות באתר שלך.

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא Y.

MyReports

(אופציונלי) רלוונטי רק לחשבונות באתר Cisco Webex Training שציינת עבורם PRO בשדה Webex שלי. מציין אם המשתמש יכול ליצור דוחות המכילים מידע על מפגשי הדרכה שהמשתמש אירח ומחשבים שהמשתמש ניגש אליהם מרחוק באמצעות Access Anywhere. השדה הזה יכול להכיל אחד מהערכים הבאים:

 • Y: מציין שהאפשרות הדוחות שלי זמינה באזור Webex שלי של המשתמש, ומאפשרת למשתמש ליצור דוחות באתר.

 • N: מציין שהאפשרות הדוחות שלי אינה זמינה באזור Webex שלי של המשתמש, דבר שמונע מהמשתמש ליצור דוחות באתר.

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא Y.

MyWebex

(אופציונלי) אם האתר כולל את האפשרות Webex שלי, השדה מציין את סוג ההרשאה של Webex שלי שהוקצתה לחשבון. השדה הזה יכול להכיל אחד מהערכים הבאים:

 • STD: מציין שחשבון המשתמש מקבל את ההרשאה Webex Standard שלי.

 • PRO: מציין שחשבון המשתמש מקבל את ההרשאה Webex Pro שלי.

 • N: אם האתר לא כולל את האפשרות Webex שלי, ציין את הערך הזה עבור כל חשבון משתמש.


 
 • מספר החשבונות שניתן להגדיר עבורם את הערך PRO תלוי במספר הרישיונות של Webex Pro שלי הזמינים לאתר שלך. כדי לקבוע את מספר הרישיונות של Webex Pro שלי הזמינים להקצאה לחשבונות משתמש, עיין בדף 'הוסף משתמש' או 'ערוך משתמש' תחת 'ניהול אתר'.

 • אם אתה חורג ממספר הרישיונות עבור האתר שלך, ל'ניהול אתר Webex' אין אפשרות ליצור או לעדכן את כל החשבונות שצוינה עבורם האפשרות PRO. לדוגמה, אם לאתר שלך יש 10 רישיונות Webex Pro שלי ואתה מציין PRO עבור 20 חשבונות, 'ניהול אתר Webex' מייבא פרטי חשבון רק עבור 10 החשבונות הראשונים שעבורם ציינת את האפשרות PRO.

 • אם האתר שלך כולל את האפשרות Webex שלי, הקפד לציין STD או PRO עבור כל חשבון.

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא PRO.

MyWorkspaces

(אופציונלי) מציין את השימוש באפשרות 'סביבת העבודה שלי' ב-Webex שלי.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא Y.

OneClickSetup

(אופציונלי) מציין אם המשתמש יכול להשתמש בלחיצה אחת.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא N.

סיסמה

(דרוש) מציין את הסיסמה של החשבון. סיסמאות:

 • חייבות להכיל לפחות ארבעה תווים

 • יכולות להכיל עד 32 תווים

 • תלויות רישיות – המשתמשים חייבים להקליד את הסיסמאות שלהם בדיוק כפי שאתה מציין אותן בשדה הזה

 • יכולות להיות "****", מה שמציין בפני מנהל האתר שאין לשנות את הסיסמה עבור חשבון קיים.

 • צור סיסמה חדשה ואקראית עבור חשבון חדש. במקרה הזה, אם אתה משתמש באפשרות 'דרוש סיסמה קפדנית...", הסיסמה החדשה אינה עומדת בקריטריונים לסיסמה, והמשתמש נדרש להחליף את הסיסמה בפעם הראשונה שהוא מתחבר לחשבון.


   

  אם בדף 'הגדרות אתר נפוצות' בחרת את האפשרות דרוש סיסמה קפדנית עבור חשבונות משתמש חדשים, ציין סיסמת ברירת מחדל עבור כל חשבון התואם לקריטריוני הסיסמה הקפדניים שציינת.

  ניתן לשנות סיסמאות מיובאות בקובץ CSV, אם קריטריוני הסיסמה המתאימים מוגדרים באפשרויות 'אבטחת אתר'.

  אם השדה נשאר ריק, נוצרת סיסמה זמנית באופן אוטומטי.

PCNAcc1AutoGenerate‏PCNAcc3AutoGenerate

(אופציונלי) מציין אם אתה יוצר קוד גישה באופן אוטומטי.

השדה הזה יכול להכיל אחד מהערכים הבאים:

 • Y: מציין שקוד הגישה נוצר באופן אוטומטי.

 • N: מציין שקוד הגישה לא נוצר באופן אוטומטי.

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא 'זמין'. אם PCN אינו מופעל, הערך נותר ריק.

PCNAcc1ILNum‏PCNAcc3ILNum

(אופציונלי) מציין שחשבון PCN תומך בהתקשרות בינלאומית.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא 'זמין'. אם PCN אינו מופעל, הערך נותר ריק.

PCNAcc1TollCallinNum‏PCNAcc3TollCallinNum

(אופציונלי) מציין את מספר לגיבוי לשיחות בתשלום.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא 'זמין'. אם PCN אינו מופעל, הערך נותר ריק.

PCNAcc1TollFreeCallinNum‏PCNAcc3TollFreeCallinNum

(אופציונלי) מציין את המספר לשיחות ללא תשלום.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא 'זמין'. אם PCN אינו מופעל, הערך נותר ריק.

PhoneCallback

(אופציונלי) מציין את המספר שאליו המשתמש מבקש להתקשר.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא N.

PhoneCallin

(אופציונלי) מציין את המספר שהמשתמש חייב להשתמש בו להתקשרות לשיחה.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא N.

PhoneCntry

(אופציונלי) מציין את המספר שאליו אתה מחייג כדי להתקשר למשתמש ששוכן במדינה אחרת. הזן מספרים וקווים תחתונים (_) בלבד; אין לכלול סימני פיסוק כגון מקפים או נקודות.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא 1.

PhoneLocal

(אופציונלי) מציין את מספר הטלפון של המשתמש. השדה הזה חייב להכיל מספרים בלבד. אין לכלול סימני פיסוק, כגון מקפים או נקודות.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

קוד אישי

(אופציונלי) מציין את מספר הזיהוי האישי של שמע PCN של המשתמש.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

ResetPassword

(אופציונלי) מאפס את סיסמת המשתמש ובוחר באופן אוטומטי את האפשרויות ForceChangePassword. באפשרותך להשתמש באפשרות הזו אם אתה חושד שיש בעיה בסיסמת המשתמש. Webex יוצר סיסמה זמנית עבור המשתמש ומבקש ממנו להחליף את הסיסמה בפעם הראשונה שהוא נכנס לחשבון.


 

השדה הזה אינו רלוונטי לאתרים בשילוב CI או לאתרים המשתמשים ב-SSO. עבור האתרים האלה, השאר את השדה ריק או הזן N.

SaCPrivilege

אינו נתמך עוד. השאר את השדה הזה ריק והתעלם ממנו בקובץ היצוא.

SaCProducts

אינו נתמך עוד. השאר את השדה הזה ריק והתעלם ממנו בקובץ היצוא.

SaCSJMEDesc

אינו נתמך עוד. השאר את השדה הזה ריק והתעלם ממנו בקובץ היצוא.

SaCSIsMgr

אינו נתמך עוד. השאר את השדה הזה ריק והתעלם ממנו בקובץ היצוא.

SchedulePermission

(אופציונלי) רלוונטי רק לאתרים של Webex Meetings, ‏Webex Training ו-Webex Events. מציין את המשתמשים שיכולים לתזמן מפגשים מטעם המשתמש הזה. באפשרותך לציין רק משתמשים בעלי חשבונות באותו אתר של Cisco Webex כמו המשתמש הזה. כדי לציין משתמש, הקלד את כתובת הדוא"ל של המשתמש בדיוק כפי שהיא מופיעה עבור חשבון המשתמש.

ניתן לציין כתובות דוא"ל מרובות על-ידי הפרדתן באמצעות פסיקים וללא רווחים – לדוגמה: jsmith@anyco.com, mbartel@anyco.com

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

SCOptions

(אופציונלי) זמין לאתרי Cisco Webex Support בלבד. מציין את האפשרויות של Webex Support שהמשתמשים יוכלו להשתמש בהן. ניתן לציין את הערך הבא בשדה הזה:

AREC: הקלטה אוטומטית. מציין ש-Webex Support מקליט באופן אוטומטי את מפגשי התמיכה שהמשתמש מנהל.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

SCSaveLoc

(אופציונלי) זמין לאתרי Cisco Webex Support בלבד. חל רק אם ציינת הקלטה אוטומטית (AREC) עבור SCOptions עבור המשתמש. עבור מפגש של Webex Support, השדה מציין את המיקום שבו מקליט Webex שומר קובצי הקלטות. כברירת מחדל, מקליט Webex שומר את כל קובצי ההקלטות במיקום הבא במחשב של נציג התמיכה:

C:\My Recorded_Sessions

עם זאת, ניתן לציין מיקום אחר במחשב של נציג התמיכה או במחשב אחר ברשת – לדוגמה:

C:\Session Recordings.

אם מיקום ברירת המחדל או המיקום שציינת לא קיים, Webex Support יוצר את התיקיות הנחוצות.


 

אם אתה מציין מיקום במחשב ברשת, הקפד על הדברים הבאים:

 • המחשב של נציג התמיכה ממופה לכונן הרשת המתאים.

 • לחשבון הרשת של נציג התמיכה יש גישה למיקום.

  אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

SCShareColor

(אופציונלי) זמין לאתרי Cisco Webex Support בלבד. עבור מפגש של Webex Support, השדה מציין את הגדרת הצבע של יישום או שולחן עבודה משותף שמופיע במסך של נציג התמיכה או של הלקוח כברירת מחדל. ניתן לציין את הערכים הבאים עבור השדה הזה:

 • 256: 256 צבעים. מציין שיישום או שולחן עבודה משותף מוצג ב-256 צבעים במציג או במסך של נציג התמיכה או של הלקוח. האפשרות הזו דורשת רוחב פס קטן יותר לשיתוף יישומים או שולחנות עבודה מאשר האפשרות 'צבע מתקדם (16B)', אבל מספקת איכות הדמיה נמוכה יותר.

 • 16B: צבע מתקדם (16 סיביות). מציין שיישום או שולחן עבודה משותף מוצג בצבע של 16 סיביות במציג או במסך של נציג התמיכה או של הלקוח. האפשרות הזו דורשת רוחב פס גדול יותר מהאפשרות של '256 צבעים', אבל מספקת איכות הדמיה טובה יותר.

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא 16B.

SCShareView

(אופציונלי) זמין לאתרי Cisco Webex Support בלבד. עבור מפגש של Webex Support, השדה מציין איך יישום או שולחן עבודה משותף מוצג במסך של הנציג והלקוח כברירת מחדל. ניתן לציין את הערכים הבאים עבור השדה הזה:

 • FSSF: מסך מלא, מותאם לגודל. מציין שיישום או שולחן עבודה משותף מופיע בתצוגת מסך מלא במסך של נציג התמיכה או של הלקוח. גודל היישום או שולחן העבודה מתאים את עצמו לתצוגת המסך המלא בשלמותה.

 • FS: מסך מלא. מציין שיישום או שולחן עבודה משותף מופיע בתצוגת מסך מלא במסך של נציג התמיכה או של הלקוח. עם זאת, גודל היישום או שולחן העבודה אינו מותאם לתצוגת המסך המלא בשלמותה.

 • WSF: חלון, מותאם לגודל. מציין שיישום או שולחן עבודה משותף מופיע בחלון במסך של נציג התמיכה או של הלקוח. גודל היישום או שולחן העבודה מותאם לחלון בשלמותו.

 • WIN: חלון. מציין שיישום או שולחן עבודה משותף מופיע בחלון במסך של נציג התמיכה או של הלקוח. עם זאת, גודל היישום או שולחן העבודה אינו מותאם לחלון בשלמותו.

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא FS.

SendWelcomeEmail

(אופציונלי) מציין אם האתר שלך שולח למשתמש דוא"ל קבלת פנים באופן אוטומטי לאחר שאתה יוצר את החשבון.

אם האפשרות של תבניות דוא"ל זמינה באתר שלך, תוכל לערוך את התבנית של דוא"ל קבלת הפנים שאתר Webex שולח למשתמשים.

השדה הזה יכול להכיל אחד מהערכים הבאים:

 • Y: מציין שהמשתמש מקבל דוא"ל קבלת פנים.

 • N: מציין שהמשתמש לא מקבל דוא"ל קבלת פנים.


   

  האפשרות הזו כבויה כברירת מחדל עבור רוב אתרי Cisco Webex. אם האפשרות כבויה, הגדרת ערך בשדה הזה אינה משפיעה עליה. כדי להפעיל את האפשרות הזו, פנה למנהל חשבון Webex.

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא Y.

STAllComputers

(אופציונלי) זמין לאתרי Cisco Webex Support עם האפשרות Remote Access בלבד. חל רק אם ציינת הקלטה אוטומטית (AREC) עבור STOptions עבור המשתמש. מציין את כל המחשבים המאפשרים Remote Access. המחשבים כבר צריכים להיות מוגדרים עבור Remote Access ב'ניהול אתר Webex'. הקלד את שמות המחשבים בדיוק כפי שהם מופיעים ב'ניהול אתר Webex'.

מדינה/מחוז

(אופציונלי) מציין את המדינה או המחוז שבהם מתגורר המשתמש.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

STComputers

(אופציונלי) זמין לאתרי Cisco Webex Support עם האפשרות Remote Access בלבד. חל רק אם ציינת הקלטה אוטומטית (AREC) עבור STOptions עבור המשתמש. מציין לאילו מחשבים המשתמש יכול לגשת מרחוק באמצעות Remote Access. המחשבים כבר צריכים להיות מוגדרים עבור Remote Access ב'ניהול אתר Webex'. הקלד את שמות המחשבים בדיוק כפי שהם מופיעים ב'ניהול אתר Webex'.

הערה באפשרותך לציין מחשבים מרובים עבור כל חשבון משתמש. כדי לציין מחשבים מרובים, הפרד אותם באמצעות פסיקים ללא רווחים – לדוגמה:

מחשב 1, מחשב 2

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

STLocations

(אופציונלי) זמין לאתרי Cisco Webex Support עם האפשרות Remote Access בלבד. חל רק אם ציינת הקלטה אוטומטית (AREC) עבור STOptions עבור המשתמש. מציין את המיקום שבו מקליט Webex שומר קובצי הקלטות. כברירת מחדל, מקליט Webex שומר את כל קובצי ההקלטות במיקום הבא במחשב של נציג התמיכה:

C:\My Recorded Sessions

עם זאת, ניתן לציין מיקום אחר במחשב של נציג התמיכה או במחשב אחר ברשת – לדוגמה,

C:\RemoteAccess_Recordings.

אם מיקום ברירת המחדל או המיקום שציינת לא קיים, Remote Access יוצר את התיקיות הנחוצות.


 

אם אתה מציין מיקום במחשב ברשת, הקפד על הדברים הבאים:

 • המחשב של נציג התמיכה ממופה לכונן הרשת המתאים.

 • לחשבון הרשת של נציג התמיכה יש גישה למיקום.

  אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

STOptions

(אופציונלי) זמין לאתרי Cisco Webex Support עם האפשרות Remote Access בלבד. חל רק אם ציינת הקלטה אוטומטית (AREC) עבור STOptions עבור המשתמש. מציין באילו אפשרויות של Remote Access המשתמש יכול להשתמש. ניתן לציין את הערך הבא בשדה הזה:

AREC: הקלטה אוטומטית. מציין ש-Remote Access מקליט באופן אוטומטי את מפגשי התמיכה מרחוק שהמשתמש מנהל.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

STShareColor

(אופציונלי) זמין לאתרי Cisco Webex Support בלבד. חל רק אם ציינת הקלטה אוטומטית (AREC) עבור STOptions עבור המשתמש. עבור מפגש של Remote Support, השדה מציין את הגדרת הצבע של יישום או שולחן עבודה משותף שמופיע במסך של נציג התמיכה או של הלקוח כברירת מחדל. ניתן לציין את הערכים הבאים עבור השדה הזה:

 • 256: 256 צבעים. מציין שיישום או שולחן עבודה משותף מוצג ב-256 צבעים במציג או במסך של נציג התמיכה או של הלקוח. האפשרות הזו דורשת רוחב פס קטן יותר לשיתוף יישומים או שולחנות עבודה מאשר האפשרות 'צבע מתקדם (16B)', אבל מספקת איכות הדמיה נמוכה יותר.

 • 16B: צבע מתקדם (16 סיביות). מציין שיישום או שולחן עבודה משותף מוצג בצבע של 16 סיביות במציג או במסך של נציג התמיכה או של הלקוח. האפשרות הזו דורשת רוחב פס גדול יותר מהאפשרות של '256 צבעים', אבל מספקת איכות הדמיה טובה יותר.

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא 16B.

STShareView

(אופציונלי) זמין לאתרי Cisco Webex Support בלבד. חל רק אם ציינת הקלטה אוטומטית (AREC) עבור STOptions עבור המשתמש. עבור מפגש של Webex Support, השדה מציין איך יישום או שולחן עבודה משותף מוצג במסך של הנציג והלקוח כברירת מחדל. ניתן לציין את הערכים הבאים עבור השדה הזה:

 • FSSF: מסך מלא, מותאם לגודל. מציין שיישום או שולחן עבודה משותף מופיע בתצוגת מסך מלא במסך של נציג התמיכה או של הלקוח. גודל היישום או שולחן העבודה מתאים את עצמו לתצוגת המסך המלא בשלמותה.

 • FS: מסך מלא. מציין שיישום או שולחן עבודה משותף מופיע בתצוגת מסך מלא במסך של נציג התמיכה או של הלקוח. גודל היישום או שולחן העבודה אינו מותאם לתצוגת המסך המלא בשלמותה.

 • WSF: חלון, מותאם לגודל. מציין שיישום או שולחן עבודה משותף מופיע בחלון במסך של נציג התמיכה או של הלקוח. גודל היישום או שולחן העבודה מותאם לחלון בשלמותו.

 • WIN: חלון. מציין שיישום או שולחן עבודה משותף מופיע בחלון במסך של נציג התמיכה או של הלקוח. עם זאת, גודל היישום או שולחן העבודה אינו מותאם לחלון בשלמותו.

  אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא FS.

SupportCascading

(אופציונלי) מציין אם מיטוב רוחב פס להורדה מופעל עבור משתמשי Webex Events. מיטוב רוחב הפס מאפשר להעביר תעבורה ללקוחות אחרים באותה רשת משנה.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא N.

SupportCET

אינו נתמך עוד. השאר את השדה הזה ריק והתעלם ממנו בקובץ היצוא.

SupportCMR

(אופציונלי) מציין אם פגישות מותאמות להתקני וידאו זמינות למשתמשים. האפשרות הזו זמינה עבור Webex Meetings ועבור Webex Events (חברי פאנל בלבד).

 • 1: מציין שפגישות התומכות בהתקני וידאו יהיו זמינות למשתמש.

 • 0: מציין שפגישות התומכות בהתקני וידאו לא יהיו זמינות למשתמש.

אם השדה נשאר ריק, ערך ברירת המחדל הוא 0.

SupportHQV

(אופציונלי) מציין אם וידאו באיכות גבוהה זמין למשתמשים (Webex Meetings, ‏Webex Events ו-Webex Training בלבד).

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא Y.

SupportHDV

(אופציונלי) מציין אם וידאו בהבחנה גבוהה זמין למשתמשים (Webex Meetings ו-Webex Training בלבד).

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא Y.

SupportPR

(אופציונלי) מציין אם חדר אישי זמין למשתמשים (Webex Meetings בלבד).

 • 1: מציין שהמשתמש מקבל חדר אישי.

 • 0: מציין שהמשתמש אינו מקבל חדר אישי.

אם השדה נשאר ריק, ערך ברירת המחדל הוא 0.

TCPrivilege

(אופציונלי) זמין לאתרי Cisco Webex Training בלבד. מציין אילו הרשאות יש למשתמש עבור Webex Training. השדה הזה יכול להכיל את הערך הבא:

HOLA: מציין שהמשתמש יכול להשתמש באפשרות 'מעבדה מעשית' למפגשי הדרכה.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

TeleAcct1–TeleAcct3

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף 'הפרופיל שלי'.

אם השדה נשאר ריק, כל המידע יישמר.

TeleAcct1RecordingDialOutNumFlagTeleAcct3RecordingDialOutNumFlag

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

 • 1: מציין שיש תשלום.

 • 0: מציין שאין תשלום.

TeleAcct1-SubACTeleAcct3-SubAC

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TeleAcct1Toll-AreaTeleAcct3Toll-Area

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TeleAcct1Toll-CntryTeleAcct3Toll-Cntry

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TeleAcct1TollFree-AreaTeleAcct3TollFree-Area

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TeleAcct1TollFree-CntryTeleAcct3TollFree-Cntry

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TeleAcct1TollFree-IsTollFreeTeleAcct3TollFree-IsTollFree

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TeleAcct1TollFree-NumTeleAcct3TollFree-Num

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TeleAcct1Toll-IsTollFreeTeleAcct3Toll-IsTollFree

(אופציונלי) השדות האלה מכילים נתונים רק אם האתר שלך מספק למשתמשים חשבונות אישיים לניהול שיחות ועידה טלפוניות באמצעות API הטלפוניה של Webex Meetings או האפשרות של חשבונות שיחות ועידה טלפוניות.


 

אל תוסיף או תערוך נתונים בשדות האלה. אם אתה מייצא נתוני חשבון משתמש, השדות האלה מאוכלסים במספרים לניהול שיחות ועידה טלפוניות מהחשבונות האישיים של המשתמש לניהול שיחות ועידה טלפוניות. שרת הטלפוניה מספק מספרים אלה למשתמש כאשר המשתמש מוסיף חשבון אישי של שיחות ועידה טלפוניות באמצעות הדף הפרופיל שלי.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, כל המידע יישמר.

TeleconLocation

(אופציונלי) שמור לשותפים שהם ספקי שירות של שיחות ועידה טלפוניות של Cisco Webex.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

TelephonyPrivilege

(אופציונלי) מציין את סוגי השירותים של שיחות הוועידה הטלפוניות שהמשתמש יכול להשתמש בהם בעת אירוח מפגשים. השדה הזה יכול להכיל אחד או יותר מהערכים הבאים עבור החשבון, בהתאם לשירותי שיחות הוועידה הטלפוניות שנתמכים באתר Webex:

 • CLIN: שיחות ועידה טלפוניות בהתקשרות. מציין שלמשתמש יש אפשרות לארח מפגשים שבהם המשתתפים יכולים להתקשר למספר טלפון כדי להצטרף לשיחת ועידה.

 • TOLL: שיחות ועידה טלפוניות בהתקשרות ללא תשלום. מציין שלמשתמש יש אפשרות לארח מפגשים שבהם המשתתפים יכולים להתקשר ללא תשלום למספר טלפון כדי להצטרף לשיחת ועידה.

 • CLBK: שיחות ועידה בהחזרת שיחה. מציין שלמשתמש יש אפשרות לארח מפגשים שבהם המשתתפים מקבלים שיחת טלפון מאתר Webex כדי להצטרף לשיחות ועידה. כל משתתף מתקשר בתחילה למספר טלפון ואז מנתק. לאחר מכן השירות מתקשר למספר הטלפון של המשתתף.

 • INTL: שיחות ועידה בינלאומיות בהחזרת שיחה. מציין שלמשתמש יש אפשרות לארח פגישות או מפגשי הדרכה שבהם המשתתפים מקבלים שיחת טלפון בינלאומית מאתר Webex כדי להצטרף לשיחות ועידה.

 • VoIP: טלפון אינטרנט. מציין שלמשתמש יש אפשרות לארח מפגשים הכוללים שיחות ועידה באמצעות טלפון אינטרנט (Voice over IP).

 • ILCI: מספרים להתקשרות ברחבי העולם. מציין שלמשתמש יש אפשרות לארח מפגשים שמשתתפים במדינות אחרות יכולים להתקשר אליהם למספר טלפון מקומי כדי להצטרף לשיחות ועידה.

 • SELT: המיקום של שיחות הוועידה הטלפוניות. מציין שהמשתמש יכול לבחור את המיקום של גשר הטלפוניה לשימוש בשיחות ועידה. זמין רק אם לאתר Webex שלך הוקצו כמה מיקומי גשרים.

כדי לקבוע באילו שירותים של שיחות ועידה טלפוניות הארגון שלך תומך, ראה את דף הבית של 'ניהול אתר Webex'.

כדי להשבית את כל הרשאות הטלפוניה עבור המשתמש, הזן פסיק ("," ללא המירכאות). לא ניתן להסיר הרשאות טלפוניה עבור משתמשים עם חדר אישי מופעל.


 

ניתן לציין סוגים מרובים של שיחות ועידה טלפוניות עבור חשבון משתמש כלשהו, אם הארגון שלך רכש את האפשרויות המתאימות. כדי לציין סוגים מרובים של שיחות ועידה טלפוניות, הפרד אותם באמצעות פסיקים ללא רווחים – לדוגמה:

CLIN, ‏CLBK, ‏VoIP

TimeZone

(אופציונלי) מציין את מספר האינדקס של אזור הזמן שבו המשתמש שוכן. אם לא תציין אזור זמן עבור המשתמש, 'ניהול אתר' ישתמש באזור הזמן שצוין עבור אתר האינטרנט של שירות הפגישות. לקבלת רשימה של אזורי זמן ומספרי האינדקס שלהם, ראה אזורי זמן.

אם השדה נשאר ריק, ברירת המחדל היא אזור הזמן המהווה ברירת מחדל עבור האתר שלך.

UserID

לקריאה בלבד

מציין מספר זיהוי שמסד הנתונים של Webex Meetings לניהול אתרים מייצר באופן אוטומטי עבור החשבון.

שם משתמש

(דרוש) מציין את המזהה שבו עושה שימוש המשתמש שהחשבון הזה שייך לו כדי להיכנס לשירותי Webex. שמות המשתמש:

 • חייבים להיות ייחודיים

 • יכולים להכיל עד 64 תווים


   

  Cisco Webex ממליץ שלא ליצור שמות משתמש הכוללים רווחים או סימני פיסוק, למעט קווים תחתונים, מקפים ונקודות.

  אם השדה נשאר ריק, הוא יבקש לציין שם משתמש.

VideoDeviceAddress1-5

(אופציונלי) מציין את כתובת התקן הווידאו שאליו המשתמש מבקש להתקשר.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, הערך יישאר ריק.

VideoDeviceName1-5

(אופציונלי) מציין את שם התקן הווידאו שאליו המשתמש מבקש להתקשר.

אם תשאיר את השדה הזה ריק, הערך יישאר ריק.

WebcastAdmin

(אופציונלי) מציין אם המשתמש הנוכחי הוא מנהל שידור אינטרנט או מציג. אם האפשרות מסומנת, המשתמש הוא מנהל.

אם תיבת הסימון נותרת ריקה, הערך נותר ריק.

WebcastBasic

(אופציונלי) מאפשר למשתמשי Cisco Webex Events לשדר מצגות מקוונות ושמע.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

WebcastVideo

(אופציונלי) מאפשר למשתמשי Cisco Webex Events להזרים וידאו.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

מיקוד

(אופציונלי) מציין את המיקוד של כתובת הדואר של המשתמש.

אם השדה נשאר ריק, הערך נותר ריק.

אזורי זמן

אזורי זמן מוצגים בתבנית קלה לקריאה. פריטי התפריט מוצגים באופן שונה אם באזורי הזמן חל שעון קיץ (DST). תבנית התפריט של אזורי הזמן משתמשת בצורה הבאה:

מיקום (<שם אזור הזמן> <תווית שעון קיץ> "שעון", <היסט מ-GMT>)

דוגמה לתבנית אזור הזמן כפי שהיא מוצגת:

סן פרנסיסקו (שעון החוף המערבי), GMT-08:00

הטבלה הבאה מפרטת את אזורי הזמן לפי אינדקס וכוללת פרטים על כל אזור זמן.

טבלה 1. אינדקס אזורי זמן

אינדקס

GMT

שם

מיקום

שעון חורף

שעון קיץ

0

-12 שעות

קו התאריך

איי מרשל

1

-11 שעות

סמואה

סמואה

2

-10 שעות

הוואי

הונולולו

שעון חורף

שעון קיץ

3

-9 שעות

אלסקה

אנקוראג'

שעון חורף

שעון קיץ

4

-8 שעות

החוף המערבי

סן פרנסיסקו

שעון חורף

שעון קיץ

5

-7 שעות

אזור ההרים

אריזונה

6

-7 שעות

אזור ההרים

דנבר

שעון חורף

שעון קיץ

7

-6 שעות

מרכז

שיקגו

שעון חורף

שעון קיץ

8

-6 שעות

מרכז מקסיקו

מקסיקו סיטי

שעון חורף

שעון קיץ

9

-6 שעות

מרכז

ססקצ'ואן

10

-5 שעות

החוף המערבי בדרום אמריקה

בוגוטה

11

-5 שעות

מזרח

ניו יורק

שעון חורף

שעון קיץ

12

-5 שעות

מזרח

אינדיאנה

שעון חורף

שעון קיץ

13

-4 שעות

החוף המזרחי

הליפקס

שעון חורף

שעון קיץ

14

-4 שעות

מערב דרום אמריקה

קראקס

15

-3.5 שעות

ניופאונדלנד

ניופאונדלנד

שעון חורף

שעון קיץ

16

-3 שעות

מזרח דרום אמריקה

ברזיליה

שעון חורף

שעון קיץ

17

-3 שעות

מזרח דרום אמריקה

בואנוס איירס

18

-2 שעות

אמצע האוקיינוס האטלנטי

אמצע האוקיינוס האטלנטי

שעון חורף

שעון קיץ

19

-1 שעות

האיים האזוריים

האיים האזוריים

שעון קיץ

20

0 שעות

גריניץ'

קזבלנקה

21

0 שעות

ממוצע גריניץ'

לונדון

שעון קיץ

22

1 שעות

מרכז אירופה

אמסטרדם

שעון קיץ

23

1 שעות

מרכז אירופה

פריז

שעון קיץ

25

1 שעות

מרכז אירופה

ברלין

שעון קיץ

26

2 שעות

מזרח אירופה

אתונה

שעון קיץ

28

2 שעות

מצריים

קהיר

שעון חורף

שעון קיץ

29

2 שעות

דרום אפריקה

פרטוריה

30

2 שעות

מזרח אירופה

הלסינקי

שעון קיץ

31

2 שעות

ישראל

תל אביב

שעון חורף

שעון קיץ

32

3 שעות

ערב הסעודית

ריאד

33

3 שעות

רוסיה

מוסקבה

שעון חורף

שעון קיץ

34

3 שעות

ניירובי

ניירובי

35

3.5 שעות

איראן

טהרן

36

4 שעות

אזור ערב

אבו דאבי

37

4 שעות

באקו

באקו

שעון חורף

שעון קיץ

38

4.5 שעות

אפגניסטן

קאבול

39

5 שעות

מערב אסיה

יקטרינבורג

40

5 שעות

מערב אסיה

איסלמבאד

41

5.5 שעות

הודו

בומביי

42

5.5 שעות

קולומבו

קולומבו

43

6 שעות

מרכז אסיה

אלמטי

44

7 שעות

בנגקוק

בנגקוק

45

8 שעות

סין

בייג'ין

46

8 שעות

מערב אוסטרליה

פרת'

שעון חורף

שעון קיץ

47

8 שעות

סינגפור

סינגפור

48

8 שעות

טאיפה

טאיפה

49

9 שעות

יפן

טוקיו

50

9 שעות

קוריאה

סיאול

51

9 שעות

יקוטסק

יקוטסק

52

9.5 שעות

מרכז אוסטרליה

אדלייד

שעון חורף

שעון קיץ

53

9.5 שעות

מרכז אוסטרליה

דרווין

54

10 שעות

מזרח אוסטרליה

בריסבן

55

10 שעות

מזרח אוסטרליה

סידני

שעון חורף

שעון קיץ

56

10 שעות

האוקיינוס השקט המערבי

גואם

57

10 שעות

טזמניה

הוברט

שעון חורף

שעון קיץ

58

10 שעות

ולדיווסטוק

ולדיווסטוק

שעון חורף

שעון קיץ

59

11 שעות

מרכז האוקיינוס השקט

איי שלמה

60

12 שעות

ניו זילנד

וולינגטון

שעון חורף

שעון קיץ

61

12 שעות

פיג'י

פיג'י

130

1 שעות

מרכז אירופה

שטוקהולם

שעון קיץ

131

-8 שעות

החוף המערבי של מקסיקו

טיחואנה

שעון חורף

שעון קיץ

132

-7 שעות

אזור ההרים של מקסיקו

צ'יוואווה

שעון חורף

שעון קיץ

133

-4.5 שעות

מערב דרום אמריקה

קראקס

שעון חורף

שעון קיץ

134

8 שעות

מלזיה

קואלה לומפור

שעון חורף

שעון קיץ