Імпорт і експорт файлів CSV для Webex Meetings

У цій статті наведено інформацію для адміністраторів, які керують сайтами Webex через Cisco Webex Control Hub. На сайтах, що адмініструються через Control Hub, спеціальна служба зберігає всі ідентифікатори. Кожен користувач має один ідентифікатор до всіх служб для співпраці, зокрема Webex Meetings.

Для імпорту файлу у форматі значень, розділених комою (CSV), потрібно додати лише дані облікових записів, які ви збираєтесь оновити. Зверніть увагу:

 • Експортовані дані (звітів, користувачів, контактів) мають формат UTF-16LE. Функція імпорту підтримує цей самий формат.

 • Поля для даних облікового запису у файлі CSV не чутливі до регістра. Значення можуть містити малі й великі літери.

 • У верхній частині файлу CSV повинні бути вказані заголовки стовпців. Створюючи файл CSV через редактор таблиць, як-от Microsoft Excel, переконайтеся, що в першому рядку містяться заголовки стовпців.


 • Не пропускайте й не видаляйте стовпці у файлі CSV. Якщо ви видалите стовпець, деякі функції можуть припинити працювати.

  Рекомендується створити шаблон файлу CSV. Завдяки шаблону ваш файл міститиме всі необхідні заголовки стовпців у правильному форматі.

Пакетна зміна атрибутів користувача

Файли CSV можна використовувати для пакетної перевірки та оновлення прав і можливостей вибраних користувачів Webex Meetings. Файл CSV для Webex Meetings дає змогу легко змінити:

 • Атрибути Webex Meetings для багатьох користувачів.

 • Атрибути, специфічні для кожного користувача (наприклад, аудіо-PIN чи TSP).

У файлі CSV для Webex Meetings не можна додавати або наділяти правами користувачів. Щоб дізнатись, як використовувати файли CSV для пакетного додавання та наділення правами нових користувачів, ознайомтеся зі статтею Додавання кількох користувачів за допомогою шаблону.

  Команда або дія Призначення
1

Створення шаблону файлу CSV для Cisco Webex Meetings

На цьому кроці потрібно експортувати файл CSV з усіма наділеними правами користувачами Webex Meetings для сайту.

2

Пакетна зміна налаштувань і прав у Cisco Webex Meetings для кількох користувачів

На цьому кроці потрібно відредагувати файл CSV (шаблон файлу CSV для Webex Meetings), створений на першому кроці. Оновивши файл, імпортуйте його назад на сайт Webex.

Створення шаблону файлу CSV для Cisco Webex Meetings

Ви можете експортувати файл CSV з налаштуваннями Webex Meetings для всіх наділених правами користувачів сайту. Цей файл можна використовувати для пакетної перевірки налаштувань або як шаблон для внесення змін.

Якщо ви також використовуєте адміністрування сайту, зверніть увагу, що файли CSV для експорту в Control Hub містять інші стовпці.

1

Відкрийте подання клієнта на сайті https://admin.webex.com/ і натисніть Services (Служби).

2

Відкрийте Meetings (Зустрічі), натисніть Sites (Сайти) і виберіть сайт, для якого створюєте шаблон.

3

У розділі Licenses and Users (Ліцензії та користувачі) натисніть Bulk Manage (Пакетне керування).

4

У вікні Bulk Modify User Attributes (Пакетна зміна атрибутів користувача) виберіть один із параметрів:

 • All users in the site (Усі користувачі сайту) – враховуються також неактивні користувачі. Що більше користувачів потрібно експортувати, то довше це триває.

 • Only active users in the site (Лише активні користувачі сайту) – неактивні користувачі не враховуються для прискорення процесу.

5

Натисніть Export (Експортувати).

6

Натисніть посилання Export Results (Експортувати результати), яке з’явиться після завершення.


 

Також ви можете дочекатися листа-підтвердження й натиснути посилання в ньому.

7

У діалоговому вікні Export Results (Експортувати результати) натисніть Download (Завантажити).

8

Виберіть папку в діалоговому вікні Save As (Зберегти як) і натисніть Save (Зберегти).

Файл CSV буде завантажено у вибране місце.

Пакетна зміна налаштувань і прав у Cisco Webex Meetings для кількох користувачів

Оновіть шаблон файлу CSV для Webex Meetings, експортований на ваш сайт, за допомогою редактора таблиць (наприклад, Microsoft Excel).


Відкриваючи файл CSV, Microsoft Excel прибирає нулі на початку всіх числових кодів. Щоб дізнатись, як цього уникнути, ознайомтеся зі статтею Відкриття файлу CSV в Microsoft Excel зі збереженням нулів на початку.

Перш ніж почати

Створіть шаблон файлу CSV для Webex Meetings.

1

Відкрийте шаблон файлу CSV за допомогою редактора таблиць, змініть налаштування користувача та збережіть файл.

2

Відкрийте подання клієнта на сайті https://admin.webex.com/ і натисніть Services (Служби).

3

Відкрийте Meetings (Зустрічі), натисніть Sites (Сайти) і виберіть сайт, для якого створили шаблон.

4

У розділі Licenses and Users (Ліцензії та користувачі) виберіть Bulk Manage (Пакетне керування).

5

Виконайте одну з таких дій:

 • Перетягніть оновлений файл CSV в розділ Import (Імпортувати) у вікні Bulk Modify User Attributes (Пакетна зміна атрибутів користувача).

 • Натисніть Import (Імпортувати), знайдіть місце зберігання оновленого файлу CSV, виберіть файл і натисніть Open (Відкрити).

6

У вікні Bulk Modify User Attributes (Пакетна зміна атрибутів користувача) натисніть Import (Імпортувати).

7

Натисніть посилання Import Results (Імпортувати результати), яке з’явиться після завершення.

8

Якщо у вікні Import Results (Імпортувати результати) зафіксовано помилки, натисніть посилання Download the import error log (Завантажити журнал помилок імпорту). У завантаженому файлі CSV зазначається, чому деякі оновлення не спрацювали.

Відкриття файлу CSV в Microsoft Excel зі збереженням нулів на початку

1

Відкрийте нову пусту книгу Excel і перейдіть на вкладку Data (Дані).

2

У категорії Get External Data (Отримати зовнішні дані) виберіть From text (З текстового файлу).

3

Знайдіть місце зберігання файлу CSV, виберіть файл і натисніть Import (Імпортувати).

4

У розділі Original data type (Тип вихідних даних) виберіть Delimited (Розділений) і натисніть Next (Далі).

5

У розділі Delimiters (Роздільники) установіть прапорець Tab (Вкладка) і натисніть Next (Далі).

6

У розділі Column data format (Формат даних стовпців) виберіть Text (Текст).

7

У розділі Data Preview (Попередній перегляд даних) виберіть усі стовпці.


 

Виділіть перший стовпець і натисніть останній, утримуючи клавішу Shift.

8

Натисніть Finish (Готово).

9

У вікні Import Data (Імпортувати дані) виберіть місце для зберігання й натисніть OK.

Збереження файлів CSV в Microsoft Excel зі збереженням нулів на початку

1

Відкрийте файл CSV в Excel і виберіть комірку або діапазон комірок для форматування.

2

Виберіть вкладку Home (Головна).

3

У групі Number (Число) натисніть значок Number Format (Числовий формат).

4

У вікні Format Cells (Форматування комірок) натисніть вкладку Number (Число) і виберіть Custom (Користувацький) зі списку категорій.

5

У полі Type (Тип) введіть числовий формат для номера телефону (наприклад, 000-000-0000).

6

Натисніть OK.

7

Перейдіть на вкладку File (Файл), натисніть Save As (Зберегти як), виберіть місце для зберігання файлу CSV та натисніть Save (Зберегти) у вікні Save As (Зберегти як).

Імпорт файлу CSV та перевірка результатів імпорту

Після завершення імпорту ви можете переглянути його результати й завантажити журнал помилок імпорту (якщо застосовно). У журналі наводяться всі записи, які не вдалось оновити, а також причини неполадок. Журнал у форматі CSV можна відкрити в редакторі таблиць, як-от Microsoft Excel.

1

Відкрийте подання клієнта на сайті https://admin.ciscospark.com/ і натисніть Services (Служби).

2

Відкрийте Meetings (Зустрічі), натисніть Sites (Сайти) і виберіть сайт, для якого створюєте шаблон.

3

У розділі Licenses and Users (Ліцензії та користувачі) виберіть Bulk Manage (Пакетне керування).

4

Виконайте одну з таких дій:

 • Перетягніть оновлений файл CSV в розділ Import (Імпортувати) у вікні Bulk Modify User Attributes (Пакетна зміна атрибутів користувача).

 • Натисніть Import (Імпортувати), знайдіть місце зберігання оновленого файлу CSV, виберіть файл і натисніть Open (Відкрити).

5

У вікні Bulk Modify User Attributes (Пакетна зміна атрибутів користувача) натисніть Import (Імпортувати).

6

Натисніть посилання Import Results (Імпортувати результати), яке з’явиться після завершення.

7

Якщо у вікні Import Results (Імпортувати результати) зафіксовано помилки, натисніть посилання Download the import error log (Завантажити журнал помилок імпорту).

8

Відкрийте файл за допомогою редактора таблиць.

Формат файлу CSV для відстеження значень коду

 • У верхній частині файлу CSV повинні бути вказані заголовки стовпців. Створюючи файл CSV через редактор таблиць, як-от Microsoft Excel, переконайтеся, що в першому рядку містяться заголовки стовпців. Заголовки стовпців повинні виглядати так, як зазначено в інформаційних полях значень коду.

 • Необхідно вказати дані коду відстеження, як зазначено в інформаційних полях значень коду. Врахуйте всі заголовки стовпців, навіть якщо інформація в них не обов’язкова, і відформатуйте їх відповідно до вимог.

 • Інформаційні поля значень коду у файлі CSV не чутливі до регістра. Значення можуть містити малі й великі літери. Значення коду відстеження виглядають на сайті так само, як у файлі CSV.

 • Указавши значення коду відстеження, збережіть таблицю як файл CSV.

 • Під час завантаження файлу CSV в Control Hub відображається таблиця з даними, наведеними у файлі. Уважно перегляньте цю інформацію й перевірте, чи все правильно, перш ніж завантажити файл.

 • Якщо якісь значення коду вказано неправильно, їх не буде додано до списку в Control Hub. У такому разі в Control Hub буде створено список записів значень, які не вдалося додати, і причин помилок. Файл із цими записами можна завантажити на комп’ютер для звірення або використати для виправлення помилок безпосередньо в ньому.

 • Виправляючи помилки безпосередньо у файлі, створеному Control Hub, видаліть останній стовпець Comments (Коментарі), перш ніж завантажити файл і створити решту значень коду.

Значення можна також відредагувати окремо в Control Hub, на сторінці Tracking Codes List (Список кодів відстеження). Якщо вам потрібна допомога, зверніться до менеджера облікових записів Webex.

Інформаційні поля значень коду

Використовуйте цей параметр…

Щоб…

Індекс

Визначає ідентифікатор бази даних для значення коду відстеження (необов’язково). Індекс повинен мати числове значення в діапазоні 1–500 включно. Щоб уникнути помилок через дублювання індексних номерів, залишіть цей стовпець пустим. Якщо стовпець не містить значень, Control Hub послідовно вставляє значення коду на сторінці Список кодів відстеження.

Активний

Визначає стан значення коду відстеження (необов’язково). Допустимі значення: Yes або No. Якщо залишити це значення пустим, для стану буде автоматично встановлено Yes.

Код

Визначає стан значення коду відстеження (обов’язково). Значення може містити до 128 символів: букв, цифр і спеціальних символів.

Інформаційні поля в Cisco Webex Meetings

У наведеній нижче таблиці вказано поля (стовпці), з яких складаються файли CSV для Webex Meetings у Control Hub. Опис "лише для читання" означає, що поле можна тільки переглядати.

Поле

Опис

Активний

Лише для перегляду

Визначає, чи активний обліковий запис користувача. Щоб проводити зустрічі, тренінги, сеанси підтримки та інші заходи у Webex Meetings, організатору потрібен активний обліковий запис. Це поле може містити одне зі значень:

 • Y: обліковий запис користувача активний.

 • N: обліковий запис користувача не активний.

Якщо поле пусте, за замовчуванням використовується Y.

AdditionalRecordingStorage

Визначає кількість мегабайтів (МБ) додаткового простору в сховищі, яке виділяється користувачу для зберігання мережевих файлів запису (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри. Якщо ви не хочете виділяти користувачу додатковий простір у сховищі, то можете залишити це поле пустим.

Тоді за замовчуванням установлюється значення 0.

AP1Callback і AP2Callback

Визначає номер пейджера, на який користувач приймає виклики (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри без знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

AP1Callin і AP2Callin

Визначає номер, на який користувач пейджера здійснює виклик (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри без знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

AP1Cntry та AP2Cntry

Визначає номер, з якого здійснюється виклик користувача пейджера в іншій країні (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри та підкреслення без знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення 1.

AP1Local і AP2Local

Визначає номер пейджера користувача (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри без знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити поле пустим, використовується пусте значення.

CellCallback

Визначає номер мобільного телефону, на який користувач приймає виклики (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри без знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

CellCallin

Визначає номер, на який користувач здійснює виклик (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри без знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

CellCntry

Визначає номер, з якого здійснюється виклик користувача мобільного телефона в іншій країні (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри та підкреслення без знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення 1.

CellLocal

Визначає номер мобільного телефона користувача (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри без знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити поле пустим, використовується пусте значення.

Користувацькі поля 1–10

Якщо на вашому сайті ввімкнено коди відстеження, поля можна перейменовувати для зручності відстеження даних (необов’язково). За замовчуванням перші чотири поля називаються Група, Відділ, Проект та Інше. Перший код відстеження використовується для платежів і рахунків.

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

DefaultVideoDeviceIndex

Визначає індексний номер (від 1 до 5) для відеопристрою користувача за замовчуванням (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, використовується пусте значення.

Електронна пошта

Лише для перегляду

Визначає адресу електронної пошти користувача. Це значення не повинно повторюватись на сайті. Кожен користувач має лише одну адресу електронної пошти.

EnableLiveStreaming

Відповідає за трансляцію відеопотоку в реальному часі.

 • 0: Вимкнути трансляцію відеопотоку в реальному часі (налаштування за замовчуванням)

 • 1: Увімкнути трансляцію відеопотоку в реальному часі

FirstName

Лише для перегляду

Визначає ім’я власника облікового запису.

HostPrivilege

Лише для перегляду

Визначає тип облікового запису користувача. Це поле може містити такі типи облікових записів:

 • HOST (користувач має обліковий запис організатора).

 • ADMN (користувач має обліковий запис адміністратора сайту).

 • ADMV (користувач має обліковий запис адміністратора сайту лише для перегляду).

 • ATTND (користувач має обліковий запис відвідувача).

Якщо поле пусте, за замовчуванням використовується тип HOST.

LabAdmin

Застосовується лише до навчальних сеансів Cisco Webex і визначає адміністратора кабінету практичних занять (необов’язково).

Якщо залишити це поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

Мова

Визначає мову, установлену в користувача за замовчуванням на сторінці параметрів (необов’язково). Цей параметр визначає мову, якою користувачу показується текст на вашому вебсайті для зустрічей. Поле містить одну з наведених нижче коротких назв, залежно від того, які мови підтримує ваш сайт. У цьому списку подані короткі назви поруч із відповідними мовами.

Якщо залишити це поле пустим, за замовчуванням установлюється стандартна мова сайту.

Мова – ідентифікатор

Англійська: en-us

Китайська (спрощене письмо): zh-cn

Китайська (традиційне письмо): zh-tw

Японська: jp

Корейська: ko

Французька: fr

Німецька: de

Італійська: it

Іспанська (Іспанія): es-me

Іспанська (Латинська Америка): es-sp

Шведська: sw

Нідерландська: nl

Португальська: pt-br

Російська: ru

LastName

Лише для перегляду

Визначає прізвище власника облікового запису (обов’язково).

DisplayName

Відображає основне ім’я користувача в списку учасників зустрічі (необов’язково).

Якщо залишити це поле пустим, у списку учасників зустрічі відображатимуться значення полів FirstName і LastName.

MeetingPrivilege

Визначає тип зустрічей, які користувач може проводити (необов’язково). Поле може містити один або більше кодів для позначення дозволених типів зустрічей.


 
 • Щоб отримати допустимий код поля, перейдіть на головну сторінку адміністрування сайту, де наведено список індексних значень для кожного типу сеансу. Якщо на вашому сайті є тип Access Anywhere, не потрібно вводити його код у цьому полі.

 • Не вказуйте нулі на початку коду. Наприклад, якщо код вашого типу зустрічі – 004, введіть лише цифру 4.

 • Ви можете встановити кілька типів для облікових записів, якщо ваша організація має відповідні ліцензії. Щоб вибрати кілька типів служб, укажіть їх через кому без пробілів. Наприклад:

  15,120

 • Із запитаннями щодо типів зустрічей, доступних для вашої організації, звертайтеся до свого менеджера облікових записів Webex Meetings.

  Якщо залишити поле пустим, використовується пусте значення.

PCNAcc1AutoGenerate

PCNAcc3AutoGenerate

Визначає автоматичне створення системою коду доступу (обов’язково).

Це поле може містити одне зі значень:

 • Y: означає, що код доступу створюється автоматично.

 • N: означає, що код доступу не створюється автоматично.

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Available. Якщо номер особистої конференції не ввімкнено, використовується пусте значення.

PCNAcc1HostAccCode

PCNAcc3HostAccCode

Лише для перегляду

Визначає код доступу організатора (необов’язково).

Якщо номер особистої конференції не ввімкнено, використовується пусте значення.

PCNAcc1ILNum

PCNAcc3ILNum

Означає, що обліковий запис із номером особистої конференції підтримує міжнародні виклики.

Якщо номер особистої конференції не ввімкнено, використовується пусте значення.

PCNAcc1TollCallInNum

PCNAcc3TollCallInNum

Визначає резервний номер для платних викликів (необов’язково).

Якщо номер особистої конференції не ввімкнено, використовується пусте значення.

PCNAcc1TollFreeCallInNum

PCNAcc3TollFreeCallInNum

Визначає резервний номер для безкоштовних викликів (необов’язково).

Якщо номер особистої конференції не ввімкнено, використовується пусте значення.

PhoneCallback

Визначає номер, на який користувач приймає виклики (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри без знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

PhoneCallin

Визначає номер, на який користувач здійснює виклик (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри без знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

PhoneCntry

Визначає номер, з якого здійснюється виклик користувача в іншій країні (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри та підкреслення без знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення 1.

PhoneLocal

Визначає номер телефону користувача (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри без знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити поле пустим, використовується пусте значення.

Pin

Визначає ідентифікаційний номер звуку особистої конференції користувача (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, використовується пусте значення.

SchedulePermission

Застосовується лише до зустрічей Webex Meetings, навчальних сеансів і подій (необов’язково). Визначає, хто може запланувати зустріч від імені іншого користувача. Можна вибрати лише користувачів з обліковими записами того самого сайту Webex Meetings. Щоб задати користувача, введіть його адресу електронної пошти, яка використовується в обліковому записі.

Щоб задати кілька адрес електронної пошти, укажіть їх через кому без пробілів. Наприклад: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

Це поле можна залишити пустим.

SCOptions

Доступно лише для сайтів Cisco Webex Support (необов’язково). Це поле може містити такі значення:

AREC: автоматичний аудіозапис. Означає автоматичний запис Remote Support сеансів підтримки, проведених користувачем.

Якщо ви не хочете вмикати автоматичний запис, залишіть це поле пустим.

STComputers

Доступно лише для сайтів Cisco Webex Support із Remote Access (необов’язково). Застосовується, лише якщо ви вибрали автоматичний запис (AREC) у полі STOptions для користувача. Визначає, до яких комп’ютерів користувач має віддалений доступ із Remote Access. Комп’ютери з підтримкою Remote Access визначаються на сторінці адміністрування сайту. Введіть назви комп’ютерів так само, як їх указано на сторінці адміністрування сайту.


 

Для одного облікового запису можна задати кілька комп’ютерів. Щоб задати кілька комп’ютерів, укажіть їх через кому без пробілів. Наприклад:

Комп’ютер 1, Комп’ютер 2

Якщо залишити поле пустим, використовується пусте значення.

SupportCascading

Визначає, чи ввімкнено оптимізацію пропускної здатності завантажень для користувачів Event Center (необов’язково). Оптимізація пропускної здатності дає змогу ретранслювати трафік іншим клієнтам тієї самої підмережі.

Якщо залишити це поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

SupportCMR

Лише для перегляду

Визначає доступність зустрічей користувачу з відеопристрою (необов’язково). Цей параметр доступний лише учасникам у Webex Meetings і Webex Events.

 • 1: Зустрічі доступні користувачу з відеопристрою.

 • 0: Зустрічі не доступні користувачу з відеопристрою.

Якщо залишити це поле пустим, за замовчуванням установлюється значення 0.

SupportPR

Визначає доступність особистої кімнати користувачу Meeting Center (необов’язково).

 • 1: користувач має особисту кімнату.

 • 0: користувач не має особистої кімнати.

Якщо залишити це поле пустим, за замовчуванням установлюється значення 0.

SupportHQV

Визначає доступність відео високої якості користувачам сайтів для зустрічей, подій і навчання (необов’язково).

Якщо залишити це поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Y.

SupportHDV

Визначає доступність відео високої чіткості користувачам сайтів для зустрічей, подій і навчання (необов’язково).

Якщо залишити це поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Y.

TeleAcct1-PartACTeleAcct3-PartAC

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleAcct1RecordingDialOutNumFlag

TeleAcct3RecordingDialOutNumFlag

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

 • 1: означає, що з’єднання платне.

 • 0: означає, що з’єднання безкоштовне.

TeleAcct1-SubAC

TeleAcct3-SubAC

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleAcct1Toll-Area

TeleAcct3Toll-Area

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleAcct1Toll-Cntry

TeleAcct3Toll-Cntry

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleAcct1TollFree-Area

TeleAcct3TollFree-Area

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleAcct1TollFree-Cntry

TeleAcct3TollFree-Cntry

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleAcct1TollFree-IsTollFree

TeleAcct3TollFree-IsTollFree

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleAcct1TollFree-Num

TeleAcct3TollFree-Num

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleAcct1Toll-IsTollFree

TeleAcct3Toll-IsTollFree

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TelephonyPrivilege

Визначає типи служб телеконференцій, які доступні організатору сеансу. Це поле може містити одне з наведених нижче значень для облікового запису, залежно від служб телеконференцій, які підтримуються Webex Meetings у вашій організації.

 • CLIN. Телеконференції з викликом системного номера. Означає, що користувач може організовувати сеанси телеконференцій, до яких можна долучитися за викликом номера телефону.

 • TOLL. Безкоштовні телеконференції з викликом системного номера. Означає, що користувач може організовувати сеанси телеконференцій, до яких можна долучитися за безкоштовним викликом номера телефону.

 • CLBK. Телеконференції зі зворотним викликом. Означає, що користувач може організовувати сеанси телеконференцій, до яких можна долучитися після телефонного виклику зі служби Webex Meetings. Відвідувач дзвонить на номер телефону, а тоді кладе слухавку. Після цього служба передзвонює на номер телефону відвідувача.

 • INTL. Телеконференції з міжнародним зворотним викликом. Означає, що користувач може організовувати навчальні сеанси або зустрічі у форматі телеконференцій, до яких можна долучитися після міжнародного телефонного виклику зі служби Webex Meetings.

 • VoIP. Інтернет-телефон. Означає, що користувач може організовувати сеанси конференцій із використанням Інтернет-телефону (передачі голосу за IP).

 • ILCI. Виклики на закордонні системні номери. Означає, що користувач може організовувати сеанси телеконференцій, до яких можна долучитися з інших країн за викликом місцевого номера телефону.

 • SELT. Місце проведення телеконференцій. Означає, що користувач може вибрати розташування телефонного мосту для проведення телеконференції. Це значення доступне, тільки якщо у вашій службі Webex підготовлено кілька розташувань мостів.

Щоб позбавити користувача всіх прав телефонії, введіть кому (,). Це неможливо зробити для користувачів з особистими кімнатами.


 

Ви можете встановити кілька типів телеконференцій для облікових записів, якщо ваша організація придбала відповідні варіанти. Щоб задати кілька типів телеконференцій, укажіть їх через кому без пробілів. Наприклад:

 • CLIN, CLBK, VoIP

 • Щоб дізнатися, які служби телеконференцій підтримуються для вашої організації, перейдіть на головну сторінку Адміністрування сайту.

TimeZone

Визначає індексний номер часового поясу користувача (необов’язково).

Якщо залишити це поле пустим, Webex Meetings використовує часовий пояс за замовчуванням для сайту Webex.

UserID

Лише для перегляду

Визначає ідентифікаційний номер, який автоматично створюється для облікового запису базою даних Webex Meetings в Адмініструванні сайту.

VideoDeviceName1-5

Визначає ім’я відеопристрою, на який користувач приймає виклики (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, використовується пусте значення.

VideoDeviceAddress1-5

Визначає адресу відеопристрою, на який користувач приймає виклики (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, використовується пусте значення.

WebcastAdmin

Повідомляє про роль адміністратора або доповідача вебтрансляції для поточного користувача (необов’язково). Якщо встановлено прапорець, користувач виконує роль адміністратора.

Якщо залишити поле пустим, використовується пусте значення.

WebcastBasic

Дає змогу користувачам Webex Events транслювати онлайн-презентації зі звуком (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, використовується пусте значення.

WebcastVideo

Дає змогу користувачам Webex транслювати відео (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, використовується пусте значення.

Відмінності між сторінкою адміністрування сайту й Control Hub

Якщо ви використовуєте сторінку адміністрування сайту й Control Hub для сайтів Webex, то можете помітити, що файли CSV для цих двох ресурсів відрізняються. У наведеній нижче таблиці вказано поля Webex для файлів CSV в адмініструванні сайту, а також зазначено, які поля не застосовуються в Control Hub.

Поле

Опис

AccessAnywhere

Застосовується лише до облікових записів, де ви вказали PRO в полі Мій Webex (необов’язково). Визначає, чи може користувач налаштувати й здійснювати віддалене керування за допомогою Access Anywhere. Це поле може містити одне зі значень:

 • Y: означає, що варіант My Computers (Мої комп’ютери) доступний в області Мій Webex і користувач може налаштувати віддалене керування на вашому сайті.

 • N: означає, що варіант My Computers (Мої комп’ютери) не доступний в області Мій Webex і користувач не може налаштувати віддалене керування на вашому сайті.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Y.

Активний

Визначає, чи активний обліковий запис користувача (обов’язково). Щоб організовувати зустрічі, тренінги, сеанси підтримки та інші заходи у Webex, користувачу потрібен активний обліковий запис. Це поле може містити одне зі значень:

 • Y: обліковий запис користувача активний.

 • N: обліковий запис користувача не активний.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Y.

AdditionalComputers

Застосовується лише до облікових записів, де ви вказали PRO в полі Мій Webex і Y у полі AccessAnywhere (необов’язково). Визначає кількість додаткових комп’ютерів, для яких користувачу дозволено налаштувати Access Anywhere на вашому сайті. У цьому полі потрібно вказувати лише цифри. Якщо ви не хочете виділяти користувачу додаткові комп’ютери, то можете залишити це поле пустим.


 
 • Загальна кількість додаткових комп’ютерів визначається договором зі службою для зустрічей. Щоб визначити кількість наявних додаткових комп’ютерів, доступних для облікових записів користувачів, відвідайте сторінку додавання або редагування користувача в адмініструванні сайту Webex.

Якщо ви перевищите цю кількість, адміністрування сайту Webex зможе створити або оновити не всі облікові записи, для яких було виділено додаткові комп’ютери. Це залежить від конфігурації вашого сайту.

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення 0.

AdditionalRecordingStorage

Визначає кількість мегабайтів (МБ) додаткового простору в сховищі, яке виділяється користувачу для зберігання мережевих файлів запису (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри. Якщо ви не хочете виділяти користувачу додатковий простір у сховищі, то можете залишити це поле пустим.

Тоді за замовчуванням установлюється значення 0.

AdditionalStorage

Застосовується лише до облікових записів, де ви вказали PRO в полі Мій Webex і Y у полі MyFolders (необов’язково). Визначає кількість мегабайтів (МБ) додаткового простору в сховищі, яку ви бажаєте виділити користувачу для зберігання мережевих файлів запису на вашому сайті. У цьому полі потрібно вказувати лише цифри. Якщо ви не хочете виділяти користувачу додатковий простір у сховищі, то можете залишити це поле пустим.


 
 • Загальний обсяг додаткового простору в сховищі визначається договором зі службою для зустрічей. Щоб визначити обсяг додаткового простору в сховищі, доступного для облікових записів користувачів, відвідайте сторінку додавання або редагування користувача в адмініструванні сайту Webex.

 • Якщо ви перевищите цей обсяг, адміністрування сайту Webex зможе створити або оновити не всі облікові записи, для яких було виділено додатковий простір у сховищі. Це залежить від конфігурації вашого сайту.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення 0.

Address1

Визначає поштову адресу користувача (необов’язково).

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

Address2

Визначає за потреби додаткові відомості про адресу електронної пошти користувача (необов’язково).

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

AP1Callback, AP2Callback

Визначає номер пейджера, на який користувач приймає виклики (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

AP1Callin, AP2Callin

Визначає номер, на який користувач пейджера здійснює виклик (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

AP1Cntry, AP2Cntry

Визначає номер, з якого здійснюється виклик користувача пейджера в іншій країні (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри та підкреслення без знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення 1.

AP1Local, AP2Local

Визначає номер пейджера користувача (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри. Це поле не повинно містити знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

CellCallback

Визначає внутрішній мобільний номер користувача (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри.

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

CellCallin

Визначає номер мобільного телефона, на який користувач приймає виклики (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

CellCntry

Визначає номер, з якого здійснюється виклик користувача мобільного телефона в іншій країні (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри та підкреслення без знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення 1.

CellLocal

Визначає номер мобільного телефону, на який користувач здійснює виклик (необов’язково).

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

Місто

Визначає місто, де проживає користувач (необов’язково).

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

Країна/регіон

Визначає країну або регіон, де проживає користувач (необов’язково).

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

Custom1-10

Якщо на вашому сайті ввімкнено коди відстеження, поля можна перейменовувати для зручності відстеження даних (необов’язково). За замовчуванням перші чотири поля називаються Група, Відділ, Проект та Інше. Перший код відстеження використовується для платежів і рахунків.

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

DefaultTPSessionType

Визначає тип сеансу TelePresence, встановлений у користувача за замовчуванням на сторінці параметрів (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, встановлюється тип сеансу, який підтримує TelePresence, з найкоротшим ідентифікатором.

DefaultVideoDeviceIndex

Визначає індексний номер (від 1 до 5) для відеопристрою користувача за замовчуванням (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, використовується пусте значення.

EditorPrivilege

Більше не підтримується. Залишіть це поле пустим та ігноруйте його у файлі експорту.

Електронна пошта

Визначає адресу електронної пошти користувача (обов’язково). Адреса має бути унікальною.

Якщо залишити поле пустим, з’явиться підказка про введення адреси електронної пошти.

EnableLiveStreaming

Відповідає за трансляцію відеопотоку в реальному часі.

EventDocument

Для сайтів плану Enterprise Edition із Cisco Webex Events (необов’язково). Визначає, чи може користувач зберігати записи подій на вашому сайті. Це поле може містити одне зі значень:

 • Y: означає, що сторінка із записами подій з’являється в області Мій Webex і користувач може зберігати їх на вашому сайті.

 • N: означає, що сторінка із записами подій не з’являється в області Мій Webex і користувач не може зберігати їх на вашому сайті.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Y.

FirstName

Визначає ім’я власника облікового запису (обов’язково).

Якщо залишити поле пустим, з’явиться підказка про введення імені.

ForceChangePassword

Означає, що користувачу потрібно змінити пароль під час наступного входу (необов’язково). За замовчуванням в експортованому файлі CSV для цього поля встановлено значення N, незалежно від збереженого в базі даних. Якщо в базі даних збережено значення Y і ви встановите його у файлі CSV, Адміністрування сайту Webex надішле користувачу новий лист для зміни пароля. Лист буде надіслано, навіть якщо пароль уже було змінено. Щоб уникнути надсилання зайвих листів, установіть значення Y для цього поля, лише якщо:

 • Ви хочете, щоб користувач змінив пароль.

 • Ви додаєте нового користувача.


 

Поле не застосовне для сайтів з інтеграцією загальних параметрів ідентифікації або SSO. Для таких сайтів залишіть поле пустим або введіть N.

GeneralPriv

Визначає загальні права користувача на вашому сайті Cisco Webex (необов’язково). Це поле може містити таке значення:

BADM. Означає, що користувач адмініструє платежі. Звіти про платежі доступні користувачу на сторінці Мій Webex. Застосовно лише для сайтів Cisco Webex із параметром "Адміністратор платежів".

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

HostPrivilege

Визначає тип облікового запису користувача (необов’язково). Це поле може містити такі типи облікових записів:

 • HOST (користувач має обліковий запис організатора). Користувач може входити на сайт Webex, щоб організовувати зустрічі.

 • ADMN (користувач має обліковий запис адміністратора сайту). Користувач може входити на сайт Webex, щоб організовувати зустрічі, а також на Адміністрування сайту Webex.


   

  Важливо! Адміністратор сайту може керувати обліковими записами користувачів, запитами на реєстрацію й параметрами сайту та служб Webex. Cisco рекомендує створювати лише один або два облікових записи адміністратора сайту.

 • ADMV (користувач має обліковий запис адміністратора сайту лише для перегляду). Користувач може входити на сайт Webex, щоб організовувати зустрічі. На сторінці адміністрування сайту Webex можна переглядати облікові записи користувачів, запити на реєстрацію, параметри сайту Webex та звіти із зустрічей. Адміністратор, наділений виключно правами перегляду, не може змінювати дані облікових записів користувачів і налаштування сайту Webex.

 • ATTND (користувач має обліковий запис відвідувача). Користувач може входити на ваш сайт Webex. Йому доступний для перегляду список зустрічей, на які його запрошено. Він може відвідувати зустрічі, для яких потрібен обліковий запис на вашому сайті. Цей тип доступу передбачає підтримку профілю користувача. Організація зустрічей на сайті не доступна.

  Примітка. Наведена нижче інформація у файлі CSV стосується облікових записів відвідувачів. Будь-які інші дані у файлі буде проігноровано сторінкою адміністрування сайту Webex.

 • Чи активний обліковий запис користувача

 • Ім’я

 • Прізвище

 • Пароль

 • Адреса електронної пошти

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення HOST.

LabAdmin

Застосовується лише до Webex Training (необов’язково). Визначає права адміністратора кабінету практичних занять у Webex Training.

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

Мова

Визначає мову, установлену в користувача за замовчуванням на сторінці параметрів (необов’язково). Цей параметр визначає мову, якою користувачу показується текст на вашому вебсайті для зустрічей. Поле містить одну з наведених нижче коротких назв, залежно від того, які мови підтримує ваш сайт. У цьому списку подані короткі назви поруч із відповідними мовами.

Якщо залишити це поле пустим, за замовчуванням установлюється стандартна мова сайту.

Мова – ідентифікатор

Англійська: en-us

Китайська (спрощене письмо): zh-cn

Китайська (традиційне письмо): zh-tw

Японська: jp

Корейська: ko

Французька: fr

Німецька: de

Італійська: it

Іспанська (Іспанія): es-me

Іспанська (Латинська Америка): es-sp

Шведська: sw

Нідерландська: nl

Португальська: pt-br

Російська: ru

LastName

Визначає прізвище власника облікового запису (обов’язково).

Якщо залишити поле пустим, з’явиться підказка про введення прізвища.

MeetingAssist

Визначає доступність асистента для зустрічей користувачу (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, встановлюється значення 0.

MeetingPrivilege

Визначає тип зустрічей, які користувач може проводити (необов’язково). Поле може містити один або більше тризначних кодів на позначення дозволених типів зустрічей.

Примітка

 • Щоб отримати допустимий код поля, перейдіть у розділ Індекс на головній сторінці адміністрування сайту Webex, де наведений список індексних значень для кожного типу сеансу. Якщо на вашому сайті є тип Access Anywhere, не потрібно вводити його код у цьому полі.

 • Не вказуйте нулі на початку коду. Наприклад, якщо код вашого типу зустрічі – 004, введіть лише цифру 4.

 • Ви можете встановити кілька типів для облікових записів, якщо ваша організація має відповідні ліцензії. Щоб вибрати кілька типів служб, укажіть їх через кому без пробілів. Наприклад:

  15,120

 • Із запитаннями щодо типів зустрічей, доступних для вашої організації, звертайтеся до свого менеджера облікових записів Webex.

  Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

MyContacts

Якщо на вашому сайті доступний параметр Мій Webex, це поле визначає, чи доступна користувачу підтримка адресної книги в області Мій Webex на вашому сайті (необов’язково). Вона містить адресну книгу вашої компанії (якщо така є) і підтримує користувацький список контактів. Це поле може містити одне зі значень:

 • Y: означає, що параметр My Contacts (Мої контакти) доступний в області Мій Webex і користувач може переглядати й підтримувати особисту адресну книгу.

 • N: означає, що параметр My Contacts (Мої контакти) не доступний в області Мій Webex. Користувач може переглядати особисту адресну книгу через параметри на сторінці планування зустрічі.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Y.

MyFolders

Якщо на вашому сайті доступний параметр Мій Webex, це поле визначає, чи може користувач зберігати файли у власних папках на вашому сайті (необов’язково). Це поле може містити одне зі значень:

 • Y: означає, що кнопка My Folders (Мої папки) з’являється в області Мій Webex і користувач може зберігати файли на вашому сайті.

 • N: означає, що кнопка My Folders (Мої папки) не з’являється в області Мій Webex і користувач не може зберігати файли на вашому сайті.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Y.

MyMeetings

Якщо на вашому сайті доступний параметр Мій Webex, це поле визначає, чи доступна користувачу підтримка списку запланованих зустрічей в області Мій Webex на вашому сайті (необов’язково). Це поле може містити одне зі значень:

 • Y: означає, що параметр My Meetings (Мої зустрічі) доступний в області Мій Webex і користувач може переглядати й підтримувати список запланованих зустрічей.

 • N: означає, що параметр My Meetings (Мої зустрічі) не доступний в області Мій Webex. Користувач може переглядати й підтримувати список запланованих зустрічей за посиланням My Meetings (Мої зустрічі) на панелі навігації.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Y.

MyPMR


 

Цей параметр більше не доступний. Використовуйте SupportPR, щоб задати налаштування особистої кімнати для користувачів.

MyProfile

Якщо на вашому сайті доступний параметр Мій Webex, це поле визначає, чи доступний користувачу його профіль в області Мій Webex на вашому сайті (необов’язково). Це поле може містити одне зі значень:

 • Y: означає, що параметр My Profile (Мій профіль) доступний в області Мій Webex і користувач може переглядати й підтримувати свій профіль.

 • N: означає, що параметр My Profile (Мій профіль) не доступний в області Мій Webex. Користувач може переглядати свій профіль за посиланням My Profile (Мій профіль) на панелі навігації.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Y.

MyRecordings

Застосовується лише до облікових записів на сайті Cisco Webex Training, де ви вказали PRO в полі Мій Webex (необов’язково). Визначає, чи може користувач публікувати записи навчальних сеансів на вашому сайті. Це поле може містити одне зі значень:

 • Y: означає, що параметр My Recordings (Мої записи) або My Training Recordings (Мої навчальні записи) в плані Enterprise Edition доступний в області Мій Webex. У такому разі користувач може публікувати записи на вашому сайті.

 • N: означає, що параметр My Recordings (Мої записи) або My Training Recordings (Мої навчальні записи) в плані Enterprise Edition не доступний в області Мій Webex. У такому разі користувач не може публікувати записи на вашому сайті.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Y.

MyReports

Застосовується лише до облікових записів на сайті Cisco Webex Training, де ви вказали PRO в полі Мій Webex (необов’язково). Визначає, чи може користувач створювати звіти з даними організованих ним навчальних сеансів і комп’ютерів, до яких він отримував віддалений доступ через Access Anywhere. Це поле може містити одне зі значень:

 • Y: означає, що варіант My Reports (Мої звіти) доступний в області Мій Webex і користувач може створювати звіти на вашому сайті.

 • N: означає, що варіант My Reports (Мої звіти) не доступний в області Мій Webex і користувач не може створювати звіти на вашому сайті.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Y.

MyWebex

Якщо на вашому сайті доступний параметр Мій Webex, визначається тип прав у Мій Webex, призначений обліковому запису (необов’язково). Це поле може містити одне зі значень:

 • STD. Означає, що обліковому запису користувача призначені стандартні права в Мій Webex.

 • PRO. Означає, що обліковому запису користувача призначені права Мій Webex Pro.

 • N. Якщо на вашому сайті не доступний параметр Мій Webex, задайте це значення для кожного облікового запису.


 
 • Кількість облікових записів, для яких можна задати значення PRO, залежить від кількості ліцензій Мій Webex Pro, доступних вашому сайту. Щоб визначити кількість доступних ліцензій Мій Webex Pro для облікових записів користувачів, відвідайте сторінку додавання або редагування користувача на сторінці адміністрування сайту Webex.

 • Якщо ви перевищите цю кількість, Адміністрування сайту Webex зможе створити або оновити не всі облікові записи, для яких було задано значення PRO. Наприклад, якщо ваш сайт має 10 ліцензій Мій Webex Pro, а ви задасте значення PRO для 20 облікових записів, на сторінці адміністрування сайту Webex буде імпортовано дані лише перших 10 з цих облікових записів.

 • Якщо на вашому сайті доступний параметр Мій Webex, задайте значення STD або PRO для кожного облікового запису.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення PRO.

MyWorkspaces

Визначає використання робочого простору в Мій Webex (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Y.

OneClickSetup

Визначає можливість налаштування одного натискання (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

Пароль

Визначає пароль для облікового запису (обов’язково). Вимоги до паролів:

 • Не менше 4 символів.

 • Не більше 32 символів.

 • Користувачу необхідно вводити пароль з урахуванням регістра.

 • Можна задати значення "****", щоб адміністратор сайту не змінював пароль для вже створеного облікового запису.

 • Створюйте нові випадкові паролі для нових облікових записів. Якщо ви використовуєте параметр "Require Strict Password..." (Вимагати встановлений пароль), випадковий пароль не відповідатиме критеріям, тому користувачу доведеться змінити його під час першого входу.


   

  Якщо в налаштуваннях сайту ви вибрали Require strict password for new user accounts (Вимагати встановлений пароль для нових облікових записів користувачів), задайте для кожного запису стандартний пароль відповідно до визначених вами критеріїв.

  Імпортовані паролі у файлі CSV можна змінити, якщо в параметрах безпеки сайту встановлено відповідні критерії.

  Якщо залишити це поле пустим, автоматично буде створено тимчасовий пароль.

PCNAcc1AutoGeneratePCNAcc3AutoGenerate

Визначає автоматичне створення коду доступу (необов’язково).

Це поле може містити одне зі значень:

 • Y: означає, що код доступу створюється автоматично.

 • N: означає, що код доступу не створюється автоматично.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Available. Якщо номер особистої конференції не ввімкнено, використовується пусте значення.

PCNAcc1ILNumPCNAcc3ILNum

Означає, що обліковий запис із номером особистої конференції підтримує міжнародні виклики.

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Available. Якщо номер особистої конференції не ввімкнено, використовується пусте значення.

PCNAcc1TollCallinNumPCNAcc3TollCallinNum

Визначає резервний номер для платних викликів (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Available. Якщо номер особистої конференції не ввімкнено, використовується пусте значення.

PCNAcc1TollFreeCallinNumPCNAcc3TollFreeCallinNum

Визначає резервний номер для безкоштовних викликів (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Available. Якщо номер особистої конференції не ввімкнено, використовується пусте значення.

PhoneCallback

Визначає номер, на який користувач приймає виклики (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

PhoneCallin

Визначає номер, на який користувач здійснює виклик (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

PhoneCntry

Визначає номер, з якого здійснюється виклик користувача в іншій країні (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри та підкреслення без знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення 1.

PhoneLocal

Визначає номер телефону користувача (необов’язково). У цьому полі потрібно вказувати лише цифри. Це поле не повинно містити знаків пунктуації (тире, крапок тощо).

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

Pin

Визначає ідентифікаційний номер звуку особистої конференції користувача (необов’язково).

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

ResetPassword

Скидає пароль користувача й автоматично вибирає параметри ForceChangePassword (необов’язково). Використовуйте цей параметр, якщо з паролем користувача виникла проблема. Webex створює тимчасовий пароль для користувача й пропонує змінити пароль під час першого входу.


 

Поле не застосовне для сайтів з інтеграцією загальних параметрів ідентифікації або SSO. Для таких сайтів залишіть поле пустим або введіть N.

SaCPrivilege

Більше не підтримується. Залишіть це поле пустим та ігноруйте його у файлі експорту.

SaCProducts

Більше не підтримується. Залишіть це поле пустим та ігноруйте його у файлі експорту.

SaCSJMEDesc

Більше не підтримується. Залишіть це поле пустим та ігноруйте його у файлі експорту.

SaCSIsMgr

Більше не підтримується. Залишіть це поле пустим та ігноруйте його у файлі експорту.

SchedulePermission

Застосовується лише до сайтів Webex Meetings, Webex Training і Webex Events (необов’язково). Визначає, хто може запланувати зустріч від імені іншого користувача. Можна вибрати лише користувачів з обліковими записами того самого сайту Cisco Webex. Щоб задати користувача, введіть його адресу електронної пошти, яка використовується в обліковому записі.

Щоб задати кілька адрес електронної пошти, укажіть їх через кому без пробілів. Наприклад: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

SCOptions

Доступно лише для сайтів Cisco Webex Support (необов’язково). Визначає параметри Webex Support, доступні користувачам. Це поле може містити такі значення:

AREC: автоматичний аудіозапис. Означає автоматичний запис Webex Support сеансів підтримки, проведених користувачем.

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

SCSaveLoc

Доступно лише для сайтів Cisco Webex Support (необов’язково). Застосовується, лише якщо ви вибрали автоматичний запис (AREC) у полі SCOptions для користувача. Для сеансу Webex Support задається розташування файлів запису Webex Recorder. За замовчуванням Webex Recorder зберігає всі файли запису на комп’ютері представника служби підтримки за таким розташуванням:

C:\My Recorded_Sessions

Ви можете задати будь-яке розташування на комп’ютері представника служби підтримки чи іншому комп’ютері мережі, наприклад:

C:\Session Recordings.

Якщо розташування за замовчуванням або задане вами не існує Webex Support створює потрібні папки.


 

Якщо ви задаєте розташування на комп’ютері своєї мережі, переконайтеся, що:

 • Комп’ютер представника служби підтримки підключено до диску мережі.

 • Обліковий запис представника служби підтримки в мережі має доступ до розташування.

  Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

SCShareColor

Доступно лише для сайтів Cisco Webex Support (необов’язково). У сеансах Webex Support задає налаштування кольорів наданої програми або робочого столу за замовчуванням на екрані представника служби підтримки чи клієнта. Це поле може містити такі значення:

 • 256: 256 кольорів. Визначає налаштування 256 кольорів наданої програми або робочого столу в засобі перегляду, на екрані представника служби підтримки чи клієнта. Цей параметр вимагає меншу пропускну здатність для наданої програми або робочого столу, ніж High color (16B), проте забезпечує нижчу якість зображення.

 • 16B: High color (16 розряд). Визначає налаштування 16-розрядних кольорів наданої програми або робочого столу в засобі перегляду, на екрані представника служби підтримки чи клієнта. Цей параметр вимагає більшу пропускну здатність, ніж для 256 кольорів, проте забезпечує кращу якість зображення.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення 16B.

SCShareView

Доступно лише для сайтів Cisco Webex Support (необов’язково). У сеансах Webex Support задає налаштування вигляду наданої програми або робочого столу за замовчуванням на екрані представника служби та клієнта. Це поле може містити такі значення:

 • FSSF: повноекранний режим, масштабування за розміром екрана. Визначає налаштування вигляду наданої програми або робочого столу в повноекранному режимі на екрані представника служби підтримки чи клієнта. Розмір програми або робочого столу адаптується під повноекранний режим.

 • FS: повноекранний режим. Визначає налаштування вигляду наданої програми або робочого столу в повноекранному режимі на екрані представника служби підтримки чи клієнта. Розмір програми або робочого столу не адаптується під повноекранний режим.

 • WSF: вікно, масштабування за розміром екрана. Визначає налаштування вигляду наданої програми або робочого столу у вікні на екрані представника служби підтримки чи клієнта. Розмір програми або робочого столу адаптується під розмір вікна.

 • WIN: вікно. Визначає налаштування вигляду наданої програми або робочого столу у вікні на екрані представника служби підтримки чи клієнта. Розмір програми або робочого столу не адаптується під розмір вікна.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення FS.

SendWelcomeEmail

Визначає, чи надсилає ваш сайт користувачу автоматичне вітальний електронний лист після створення облікового запису.

Ви можете налаштувати шаблони цих повідомлень, якщо така функція доступна на вашому сайті.

Це поле може містити одне зі значень:

 • Y: означає, що користувач одержить вітальний електронний лист.

 • N: означає, що користувач не одержить вітальний електронний лист.


   

  Цей параметр вимкнуто за замовчуванням для більшості сайтів Cisco Webex. У такому разі значення, указане в цьому полі, не діятиме. Щоб увімкнути параметр, зверніться до менеджера облікових записів Webex.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Y.

STAllComputers

Доступно лише для сайтів Cisco Webex Support із Remote Access (необов’язково). Застосовується, лише якщо ви вибрали автоматичний запис (AREC) у полі STOptions для користувача. Визначає всі комп’ютери з Remote Access. Комп’ютери з підтримкою Remote Access визначаються на сторінці адміністрування сайту Webex. Введіть назви комп’ютерів так само, як їх указано на сторінці адміністрування сайту Webex.

Штат/Область

Визначає штат або область, у якій проживає користувач (необов’язково).

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

STComputers

Доступно лише для сайтів Cisco Webex Support із Remote Access (необов’язково). Застосовується, лише якщо ви вибрали автоматичний запис (AREC) у полі STOptions для користувача. Визначає, до яких комп’ютерів користувач має віддалений доступ із Remote Access. Комп’ютери з підтримкою Remote Access визначаються на сторінці адміністрування сайту Webex. Введіть назви комп’ютерів так само, як їх указано на сторінці адміністрування сайту Webex.

Примітка. Для одного облікового запису можна задати кілька комп’ютерів. Щоб задати кілька комп’ютерів, укажіть їх через кому без пробілів. Наприклад:

Комп’ютер 1, Комп’ютер 2

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

STLocations

Доступно лише для сайтів Cisco Webex Support із Remote Access (необов’язково). Застосовується, лише якщо ви вибрали автоматичний запис (AREC) у полі STOptions для користувача. Визначає розташування файлів запису Webex Recorder. За замовчуванням Webex Recorder зберігає всі файли запису на комп’ютері представника служби підтримки за таким розташуванням:

C:\My Recorded Sessions

Ви можете задати будь-яке розташування на комп’ютері представника служби підтримки чи іншому комп’ютері мережі, наприклад:

C:\RemoteAccess_Recordings.

Якщо розташування за замовчуванням або задане вами не існує, Remote Access створює потрібні папки.


 

Якщо ви задаєте розташування на комп’ютері своєї мережі, переконайтеся, що:

 • Комп’ютер представника служби підтримки підключено до диску мережі.

 • Обліковий запис представника служби підтримки в мережі має доступ до розташування.

  Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

STOptions

Доступно лише для сайтів Cisco Webex Support із Remote Access (необов’язково). Застосовується, лише якщо ви вибрали автоматичний запис (AREC) у полі STOptions для користувача. Визначає параметри Remote Access, доступні користувачам. Це поле може містити такі значення:

AREC: автоматичний аудіозапис. Означає автоматичний запис Remote Access сеансів віддаленої підтримки, проведених користувачем.

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

STShareColor

Доступно лише для сайтів Cisco Webex Support (необов’язково). Застосовується, лише якщо ви вибрали автоматичний запис (AREC) у полі STOptions для користувача. У сеансах Remote Support задає налаштування кольорів наданої програми або робочого столу за замовчуванням на екрані представника служби підтримки чи клієнта. Це поле може містити такі значення:

 • 256: 256 кольорів. Визначає налаштування 256 кольорів наданої програми або робочого столу в засобі перегляду, на екрані представника служби підтримки чи клієнта. Цей параметр вимагає меншу пропускну здатність для наданої програми або робочого столу, ніж High color (16B), проте забезпечує нижчу якість зображення.

 • 16B: High color (16 розряд). Визначає налаштування 16-розрядних кольорів наданої програми або робочого столу в засобі перегляду, на екрані представника служби підтримки чи клієнта. Цей параметр вимагає більшу пропускну здатність, ніж для 256 кольорів, проте забезпечує кращу якість зображення.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення 16B.

STShareView

Доступно лише для сайтів Cisco Webex Support (необов’язково). Застосовується, лише якщо ви вибрали автоматичний запис (AREC) у полі STOptions для користувача. У сеансах Webex Support задає налаштування вигляду наданої програми або робочого столу за замовчуванням на екрані представника служби та клієнта. Це поле може містити такі значення:

 • FSSF: повноекранний режим, масштабування за розміром екрана. Визначає налаштування вигляду наданої програми або робочого столу в повноекранному режимі на екрані представника служби підтримки чи клієнта. Розмір програми або робочого столу адаптується під повноекранний режим.

 • FS: повноекранний режим. Визначає налаштування вигляду наданої програми або робочого столу в повноекранному режимі на екрані представника служби підтримки чи клієнта. Розмір програми або робочого столу не адаптується під повноекранний режим.

 • WSF: вікно, масштабування за розміром екрана. Визначає налаштування вигляду наданої програми або робочого столу у вікні на екрані представника служби підтримки чи клієнта. Розмір програми або робочого столу адаптується під розмір вікна.

 • WIN: вікно. Визначає налаштування вигляду наданої програми або робочого столу у вікні на екрані представника служби підтримки чи клієнта. Розмір програми або робочого столу не адаптується під розмір вікна.

  Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення FS.

SupportCascading

Визначає, чи ввімкнено оптимізацію пропускної здатності завантажень для користувачів Webex Events (необов’язково). Оптимізація пропускної здатності дає змогу ретранслювати трафік іншим клієнтам тієї самої підмережі.

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення N.

SupportCET

Більше не підтримується. Залишіть це поле пустим та ігноруйте його у файлі експорту.

SupportCMR

Визначає доступність зустрічей користувачам із відеопристроїв (необов’язково). Цей параметр доступний лише учасникам у Webex Meetings та Webex Events.

 • 1: Зустрічі доступні користувачу з відеопристрою.

 • 0: Зустрічі не доступні користувачу з відеопристрою.

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення 0.

SupportHQV

Визначає доступність відео високої якості лише користувачам Webex Meetings, Webex Events та Webex Training (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Y.

SupportHDV

Визначає доступність відео високої чіткості лише користувачам Webex Meetings та Webex Training (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення Y.

SupportPR

Визначає доступність особистої кімнати лише користувачам Webex Meetings (необов’язково).

 • 1: користувач отримує особисту кімнату.

 • 0: користувач не отримує особисту кімнату.

Якщо залишити поле пустим, за замовчуванням установлюється значення 0.

TCPrivilege

Доступно лише для сайтів Cisco Webex Training (необов’язково). Визначає права користувачів Webex Training. Це поле може містити таке значення:

HOLA. Означає, що користувач може використовувати кабінет практичних занять для навчальних сеансів.

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

TeleAcct1–TeleAcct3

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleAcct1RecordingDialOutNumFlagTeleAcct3RecordingDialOutNumFlag

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

 • 1: означає, що з’єднання платне.

 • 0: означає, що з’єднання безкоштовне.

TeleAcct1-SubACTeleAcct3-SubAC

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleAcct1Toll-AreaTeleAcct3Toll-Area

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleAcct1Toll-CntryTeleAcct3Toll-Cntry

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleAcct1TollFree-AreaTeleAcct3TollFree-Area

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleAcct1TollFree-CntryTeleAcct3TollFree-Cntry

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleAcct1TollFree-IsTollFreeTeleAcct3TollFree-IsTollFree

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleAcct1TollFree-NumTeleAcct3TollFree-Num

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleAcct1Toll-IsTollFreeTeleAcct3Toll-IsTollFree

Ці поля містять дані, тільки якщо ваш сайт надає користувачам особисті облікові записи для телеконференцій шляхом активації цього параметра або через API для телефонії Webex Meetings (необов’язково).


 

Не додавайте й не редагуйте дані в цих полях. Якщо ви експортуєте дані облікових записів користувачів, ці поля заповнюються їхніми номерами для особистих телеконференцій. Служба телефонії надає ці номери користувачу, коли він додає особистий обліковий запис для телеконференцій на сторінці My Profile (Мій профіль).

Якщо залишити поле пустим, усі дані буде збережено.

TeleconLocation

Для партнерів служб телеконференцій Cisco Webex (необов’язково).

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

TelephonyPrivilege

Визначає типи служб телеконференцій, які доступні організатору сеансу. Це поле може містити одне з наведених нижче значень для облікового запису, залежно від служб телеконференцій, які підтримуються на вашому сайті Webex.

 • CLIN. Телеконференції з викликом системного номера. Означає, що користувач може організовувати сеанси телеконференцій, до яких можна долучитися за викликом номера телефону.

 • TOLL. Безкоштовні телеконференції з викликом системного номера. Означає, що користувач може організовувати сеанси телеконференцій, до яких можна долучитися за безкоштовним викликом номера телефону.

 • CLBK. Телеконференції зі зворотним викликом. Означає, що користувач може організовувати сеанси телеконференцій, до яких можна долучитися після телефонного виклику із сайту Webex. Відвідувач дзвонить на номер телефону, а тоді кладе слухавку. Після цього служба передзвонює на номер телефону відвідувача.

 • INTL. Телеконференції з міжнародним зворотним викликом. Означає, що користувач може організовувати навчальні сеанси або зустрічі у форматі телеконференцій, до яких можна долучитися після міжнародного телефонного виклику із сайту Webex.

 • VoIP. Інтернет-телефон. Означає, що користувач може організовувати сеанси конференцій із використанням Інтернет-телефону (передачі голосу за IP).

 • ILCI. Виклики на закордонні системні номери. Означає, що користувач може організовувати сеанси телеконференцій, до яких можна долучитися з інших країн за викликом місцевого номера телефону.

 • SELT. Місце проведення телеконференцій. Означає, що користувач може вибрати розташування телефонного мосту для проведення телеконференції. Це значення доступне, тільки якщо для вашого сайту Webex підготовлено кілька розташувань мостів.

Щоб дізнатися, які служби телеконференцій підтримуються для вашої організації, перейдіть на головну сторінку адміністрування сайту Webex.

Щоб позбавити користувача всіх прав телефонії, введіть кому ("," без лапок). Це неможливо зробити для користувачів з особистими кімнатами.


 

Ви можете встановити кілька типів телеконференцій для облікових записів, якщо ваша організація придбала відповідні варіанти. Щоб задати кілька типів телеконференцій, укажіть їх через кому без пробілів. Наприклад:

CLIN, CLBK, VoIP

TimeZone

Визначає індексний номер часового поясу користувача (необов’язково). Якщо вами не задано часовий пояс користувача, на сторінці адміністрування сайту використовується пояс, заданий на вебсайті служби для зустрічей. Список часових поясів з індексними номерами див. у статті Часові пояси.

Якщо залишити це поле пустим, за замовчуванням установлюється часовий пояс вашого сайту.

UserID

Лише для перегляду

Визначає ідентифікаційний номер, який автоматично створюється для облікового запису базою даних Webex Meetings в Адмініструванні сайту.

Ім’я користувача

Визначає ідентифікатор власника облікового запису для входу в служби Webex (обов’язково). Вимоги до імені користувача:

 • Має бути унікальним.

 • Не більше 64 символів.


   

  Cisco Webex рекомендує створювати ім’я без пробілів і розділових знаків, окрім підкреслень, дефісів і крапок.

  Якщо залишити поле пустим, з’явиться підказка про введення імені користувача.

VideoDeviceAddress1-5

Визначає адресу відеопристрою, на який користувач приймає виклики (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, використовується пусте значення.

VideoDeviceName1-5

Визначає ім’я відеопристрою, на який користувач приймає виклики (необов’язково).

Якщо залишити поле пустим, використовується пусте значення.

WebcastAdmin

Визначає роль адміністратора або доповідача вебтрансляції для поточного користувача (необов’язково). Якщо встановлено прапорець, користувач виконує роль адміністратора.

Якщо не встановити прапорець, використовується пусте значення.

WebcastBasic

Дає змогу користувачам Cisco Webex Events транслювати онлайн-презентації зі звуком (необов’язково).

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

WebcastVideo

Дає змогу користувачам Cisco Webex Events транслювати відео (необов’язково).

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

Поштовий індекс

Визначає поштовий індекс користувача (необов’язково).

Якщо залишити це поле пустим, використовується пусте значення.

Часові пояси

Часові пояси відображаються в зручному для читання форматі. Пункти меню відображаються по-різному в літній і зимовий час. У меню часових поясів використовується такий формат:

Місцезнаходження (<Time zone name> <DST label> "Час", <GMT offset>)

Приклад часового поясу в цьому форматі:

Сан-Франциско (Північноамериканський тихоокеанський час), GMT-08:00

У таблиці нижче впорядковані часові пояси та наведені відомості про них.

Таблиця 1. Покажчик часових поясів

Індекс

GMT

Назва

Розташування

Стандартний

Літній час

0

-12 год.

Лінія зміни дат

Маршаллові острови

1

-11 год.

Самоа

Самоа

2

-10 год.

Гаваї

Гонолулу

Стандартний

Літній час

3

-9 год.

Аляска

Анкоридж

Стандартний

Літній час

4

-8 год.

Тихоокеанський

Сан-Франциско

Стандартний

Літній час

5

-7 год.

Гірський

Арізона

6

-7 год.

Гірський

Денвер

Стандартний

Літній час

7

-6 год.

Центральний

Чикаго

Стандартний

Літній час

8

-6 год.

Центральний мексиканський

Мехіко

Стандартний

Літній час

9

-6 год.

Центральний

Саскачеван

10

-5 год.

Південноамериканський тихоокеанський

Богота

11

-5 год.

Північноамериканський східний

Нью-Йорк

Стандартний

Літній час

12

-5 год.

Північноамериканський східний

Індіана

Стандартний

Літній час

13

-4 год.

Атлантичний

Галіфакс

Стандартний

Літній час

14

-4 год.

Південноамериканський західний

Каракас

15

-3.5 год.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд

Стандартний

Літній час

16

-3 год.

Південноамериканський східний

Бразиліа

Стандартний

Літній час

17

-3 год.

Південноамериканський східний

Буенос-Айрес

18

-2 год.

Середньоатлантичний

Середньоатлантичний

Стандартний

Літній час

19

-1 год.

Азорські острови

Азорські острови

Літо

20

0 год.

Час за Гринвічем

Касабланка

21

0 год.

Середній час за Гринвічем

Лондон

Літо

22

1 год.

Центральноєвропейський

Амстердам

Літо

23

1 год.

Центральноєвропейський

Париж

Літо

25

1 год.

Центральноєвропейський

Берлін

Літо

26

2 год.

Східноєвропейські

Афіни

Літо

28

2 год.

Єгипет

Каїр

Стандартний

Літній час

29

2 год.

ПАР

Преторія

30

2 год.

Східноєвропейський

Гельсінкі

Літо

31

2 год.

Ізраїль

Тель-Авів

Стандартний

Літній час

32

3 год.

Саудівська Аравія

Ер-Ріяд

33

3 год.

Росія

Москва

Стандартний

Літній час

34

3 год.

Найробі

Найробі

35

3,5 год.

Іран

Тегеран

36

4 год.

Арабський

Абу-Дабі

37

4 год.

Баку

Баку

Стандартний

Літній час

38

4,5 год.

Афганістан

Кабул

39

5 год.

Західна Азія

Єкатеринбург

40

5 год.

Західна Азія

Ісламабад

41

5,5 год.

Індія

Мумбаї

42

5,5 год.

Коломбо

Коломбо

43

6 год.

Центральна Азія

Алмати

44

7 год.

Бангкок

Бангкок

45

8 год.

Китай

Пекін

46

8 год.

Західна Австралія

Перт

Стандартний

Літній час

47

8 год.

Сінгапур

Сінгапур

48

8 год.

Тайбей

Тайбей

49

9 год.

Японія

Токіо

50

9 год.

Корея

Сеул

51

9 год.

Якутськ

Якутськ

52

9,5 год.

Центральна Австралія

Аделаїда

Стандартний

Літній час

53

9,5 год.

Центральна Австралія

Дарвін

54

10 год.

Східна Австралія

Брисбен

55

10 год.

Східна Австралія

Сідней

Стандартний

Літній час

56

10 год.

Західний тихоокеанський

Ґуам

57

10 год.

Тасманія

Гобарт

Стандартний

Літній час

58

10 год.

Владивосток

Владивосток

Стандартний

Літній час

59

11 год.

Центральний тихоокеанський

Соломонові острови

60

12 год.

Нова Зеландія

Веллінгтон

Стандартний

Літній час

61

12 год.

Фіджі

Фіджі

130

1 год.

Центральноєвропейський

Стокгольм

Літо

131

-8 год.

Мексиканський тихоокеанський

Тіхуана

Стандартний

Літній час

132

-7 год.

Мексиканський гірський

Чіуауа

Стандартний

Літній час

133

-4,5 год.

Південноамериканський західний

Каракас

Стандартний

Літній час

134

8 год.

Малайзія

Куала-Лумпур

Стандартний

Літній час