1

עבור אל התא הקולי שלך ולאחר מכן לחץ על אשפה.

2

בחר הודעה קולית ולאחר מכן לחץ על שחזר.