1

Otvorite govornu poštu , a zatim kliknite Smeće.

2

Odaberite glasovnu poruku, a zatim kliknite Oporavi.