1

Przejdź do poczty głosowej, a następnie kliknij kosz .

2

Wybierz wiadomość głosową, a następnie kliknij przycisk Odzyskaj.