תוכל להשתמש בסרגל החיפוש שבראש הדף כדי לחפש בפגישות, בסמינרים המקוונים, בהקלטות ובתמלילים שלך כדי למצוא רגע חשוב בפגישה או בסמינר המקוון. לאחר מכן תוכל להשמיע את האודיו של אותו רגע בישיבה או בסמינר המקוון או לצפות בפרטי הפגישה או הסמינר המקוון.
חיפוש מילה או ביטוי

אם לא נוצר תעתיק עבור הפגישה או הסמינר המתוקשב או אם הפגישה או הסמינר המתוקשב התרחשו לפני שהסייעת של Webex הופעלה באתר האינטרנט שלך, מילת המפתח תימצא רק אם נעשה בה שימוש בישיבה או בכותרת הסמינר המתוקשב.

לפני שתתחיל

Webex Assistant זמין ב-Meetings וב-Webex Webinars (אינו זמין עבור וובינרים בתצוגת שידור אינטרנט).

החל מעדכון 41.6, הוא זמין גם בסמינרים המקוונים של Webex Webinars במצב צפייה בשידורי אינטרנט עבור תוכניות התומכות בעד 10,000 משתמשים וכן כתוסף לתוכניות התומכות בעד 1000 משתמשים.

בעדכון ה -41.7, פגישות שהחלו או הצטרפו מאפליקציית Webex שאינן פגישות מלאות תומכות ב - Webex Assistant. הפגישות התחילו או הצטרפו ממרחב שאינו תומך ב - Webex Assistant.

1

בסרגל החיפוש, הקלד את המילה או הביטוי שאתה מחפש.

הקלד את המילה בסרגל החיפוש
2

בחר פריט כלשהו בתוצאות החיפוש.