searching for keywords across all meetings and webinars
Traku za pretragu na vrhu stranice možete da koristite za pretraživanje sastanaka, vebinara, snimaka i transkripta da biste pronašli važan trenutak na sastanku ili vebinaru. Zatim možete da reprodukujete samo zvuk tog trenutka na sastanku ili vebinaru ili da prikažete detalje sastanka ili vebinara.

Ako transkript nije kreiran za sastanak ili vebinar ili ako je sastanak ili vebinar bio omogućen pre Webex Assistant Webex sajt, ključna reč se može pronaći samo ako je korišćena u naslovu sastanka ili vebinara.

Pre nego što počnete

Webex Assistant je dostupna u fasciklama "Sastanci i Webex Webinars" (nije dostupno za vebinare u prikazu vebkasta).

Počeći od ispravke 41.6, dostupna je i u Webex Webinars u režimu prikaza vebkasta za planove koji podržavaju do 10.000 korisnika i kao dodatak planove koji podržavaju do 1000 korisnika.

U ispravki za 41.7, sastanci su započeti ili pridruženi iz Webex aplikacije koja nije webex pomoćnik za sastanke sa punom funkcijom. Sastanci započeti ili pridruženi iz prostora ne podržavaju Webex Assistant.

1

U traku za pretragu otkucajte reč ili frazu koju tražite.

2

Izaberite bilo koju stavku u rezultatima pretrage.