searching for keywords across all meetings and webinars
Za pomocą paska wyszukiwania u góry strony można wyszukiwać spotkania, webinaria, nagrania i transkrypcje, aby znaleźć ważny moment w spotkaniu lub webinarium. Następnie możesz odtworzyć tylko dźwięk tego momentu na spotkaniu lub webinarium lub wyświetlić szczegóły spotkania lub webinarium.

Jeśli transkrypcja nie została utworzona dla spotkania lub webinarium lub jeśli spotkanie lub webinarium miało miejsce przed włączeniem Asystenta Webex w witrynie Webex, słowo kluczowe znajduje się tylko wtedy, gdy zostało użyte w tytule spotkania lub webinarium.

Przed rozpoczęciem

Webex Assistant jest dostępny w spotkaniach i Webex Webinars (niedostępne w przypadku webinariów w widoku webcast).

Począwszy od aktualizacji 41.6, jest ona również dostępna w webinariach Webex Webinars w trybie widoku webcastu dla planów obsługujących do 10 000 użytkowników oraz jako dodatek do planów obsługujących do 1000 użytkowników.

W aktualizacji 41.7 spotkania rozpoczęte lub połączone z aplikacji Webex, które nie są w pełni funkcjonalnymi spotkaniami, obsługują Webex Assistant. Spotkania rozpoczęte lub dołączone z obszaru nie obsługują Webex Assistant.

1

Na pasku wyszukiwania wpisz słowo lub frazę, których szukasz.

2

Wybierz dowolny element w wynikach wyszukiwania.