Możesz użyć paska wyszukiwania u góry strony, aby przeszukać spotkania, seminaria internetowe, nagrania i transkrypcje, aby znaleźć ważny moment na spotkaniu lub seminarium internetowym. Następnie możesz odtworzyć tylko dźwięk z tego momentu podczas spotkania lub seminarium internetowego lub wyświetlić szczegóły spotkania lub seminarium internetowego .
Wyszukiwanie słowa lub frazy

Jeśli transkrypcja nie została utworzona na potrzeby spotkania lub seminarium internetowego lub jeśli spotkanie lub seminarium internetowe miało miejsce przed włączeniem aplikacji Webex Assistant w witrynieWebex, słowo kluczowe zostanie znalezione tylko wtedy, gdy zostało użyte w tytule spotkania lub seminarium internetowego .

Przed rozpoczęciem

Webex Assistant jest dostępny w spotkaniach i webinariach Webex (niedostępny w przypadku seminariów internetowych w widokuwebcast).

Począwszy od aktualizacji 41.6, jest również dostępna w webinariach Webex Webinarsw trybie widoku webcast dla planów obsługujących do 10 000 użytkowników oraz jako dodatek do planów obsługujących do 1000 użytkowników.

W aktualizacji 41.7 spotkania rozpoczęte lub dołączone z aplikacji Webex, które nie są w pełni funkcjonalnymi spotkaniami , obsługują Webex Assistant . Spotkania rozpoczęte lub dołączone z przestrzeni nie obsługują Webex Assistant.

1

Na pasku wyszukiwania wpisz słowo lub frazę, której szukasz.

Wpisz słowo na pasku wyszukiwania
2

Wybierz dowolny element w wynikach wyszukiwania.