searching for keywords across all meetings and webinars
Na vyhľadávanie stretnutí môžete použiť panel vyhľadávania v hornej časti stránky, webináre, nahrávky, a prepisy, aby ste našli dôležitý moment na stretnutí resp webinár. Potom si môžete prehrať len zvuk tohto momentu na stretnutí alebo webinár alebo si pozrieť stretnutie resp webinár podrobnosti.

Ak nebol vytvorený prepis stretnutia resp webinár alebo ak stretnutie resp webinár došlo predtým Webex asistent bol povolený na vašom Webex web, kľúčové slovo sa nájde len vtedy, ak bolo použité na porade resp webinár titul.

Predtým ako začneš

Webex asistent je k dispozícii v Stretnutia a Webináre Webex (nie je k dispozícii pre webináre v zobrazení webového vysielania).

Počnúc aktualizáciou 41.6 je k dispozícii aj v Webináre Webex webináre v zobrazení webového vysielania režim pre plány, ktoré podporujú až 10 000 používateľov a ako doplnok pre plány, ktoré podporujú až 1 000 používateľov.

V aktualizácii 41.7 sa stretnutia začali alebo sa k nim pripojili z Aplikácia Webex ktoré nie sú plnohodnotné stretnutia podpora Webex asistent. Stretnutia spustené alebo pridané z priestoru, ktorý nepodporuje Webex asistent.

1

Do vyhľadávacieho panela zadajte slovo alebo frázu, ktorú hľadáte.

2

Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte ľubovoľnú položku.