1

ברשימת הצ , הקש על הודעת צ'אט.

2

לסחוב שמאלה בהודעת הצ עד שתקבל את האפשרות ' מחק שיחה '.

3

הקש על מחק שיחה.