1

În lista Chat, atingeți un mesaj chat.

2

Deplasați degetul spre stânga pe mesajul chat până când apare opțiunea Delete conversation (Ștergere conversație).

3

Atingeți Delete conversation (Ștergere conversație).