1

Na liście Czat dotknij wiadomości na czacie.

2

Przesuwaj w lewo po wiadomości, aż pojawi się opcja Usuń rozmowę.

3

Dotknij opcji Usuń rozmowę.