1

Tik op een chatbericht in de lijst Berichten sturen.

2

Blijf naar links vegen op het chatbericht totdat u de optie Gesprek verwijderen ziet.

3

Tik op Gesprek verwijderen.