ג'אבר-העברת הודעות לצוות-מאמר זה מתאר תכונות החלות רק על העברת הודעות לצוות ג'אבר.

במרחב, עבור ליותר לוח פתוח > . לחץ לחיצה ימנית על האדם שברצונך להפוך למנחה ובחר להקצות כמנחה . אם ברצונך להסיר מישהו כמנחה, לחץ לחיצה ימנית על האדם ובחר באפשרות ' הסר כמנחה '.

במרחב, לכו ל> הצג/הסתר רשימת משתתפים . Control ולחץ על האדם שברצונך להפוך למנחה ובחר להקצות כמנחה . אם ברצונך להסיר מישהו כמנחה, לחץ על הלחצן השתמש על האדם ובחר באפשרות ' הסר כמנחה '.

במרחב, הקש על שם הרווח, בחר את האדם שברצונך להפוך למנחה ובחר הקצה כמנחה . אם ברצונך להסיר משתמש כמנחה, בחר את האדם ובחר באפשרות ' הסר כמנחה '.

במרחב, הקש על, בחר את האדם שברצונך להפוך למנחה ובחר ' הקצה כמנחה '. אם ברצונך להסיר משתמש כמנחה, בחר את האדם ובחר באפשרות ' הסר כמנחה '.