Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

W przestrzeni przejdź do Więcej, Otwórz harmonogram. Kliknij prawym przyciskiem myszy osobę, którą chcesz uczynić moderatorem i wybierz Przypisz jako moderatora. Jeśli chcesz usunąć kogoś jako moderatora, kliknij tę osobę prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń jako moderatora.

W obszarze wybierz > Pokaż/ukryj listę uczestników. Kliknij osobę, którą chcesz uczynić moderatorem i wybierz Przypisz jako moderatora. Jeśli chcesz usunąć kogoś jako moderatora, kliknij tę osobę i wybierz Usuń jako moderatora.

W przestrzeni kliknij nazwę przestrzeni, wybierz osobę, którą chcesz mianować moderatorem, i wybierz Przypisz jako moderatora. Jeśli chcesz usunąć kogoś jako moderatora, wybierz tę osobę i wybierz Usuń jako moderatora.

W obszarze dotknij , wybierz osobę, którą chcesz przypisać do moderatora, a następnie wybierz opcję Przypisz jako moderatora . Jeśli chcesz usunąć kogoś jako moderatora, wybierz tę osobę i wybierz Usuń jako moderatora.