Jabber gruppe meldinger – denne artikkelen beskriver funksjoner som bare gjelder for Jabber team Messaging.

I spacet går du til mer > åpen oppstilling . Høyre klikk på personen du vil gjøre om en Sens urans varlig, og velg tilordne som Sens urans varlig . Hvis du vil fjerne noen som Sens urans varlig, høyre klikker du på personen og velger Fjern som Sens urans varlig .

I spacet går du til > Vis/Skjul deltaker liste . Hold nede CTRL og klikk på personen du vil gjøre om en Sens urans varlig, og velg tilordne som Sens urans varlig . Hvis du vil fjerne noen som Sens urans varlig, må du klikke på personen og velge Fjern som Sens urans varlig .

Trykk på Space-navnet i området, Velg personen du vil gjøre om en Sens urans varlig, og velg tilordne som Sens urans varlig . Hvis du vil fjerne noen som Sens urans varlig, velger du personen og velger Fjern som Sens urans varlig .

I spacet trykker du på, velger personen du vil gjøre om en Sens urans varlig, og deretter velger du tilordne som Sens urans varlig . Hvis du vil fjerne noen som Sens urans varlig, velger du personen og velger Fjern som Sens urans varlig .