Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

I utrymmet väljer du Mer > Öppna lista. Högerklicka på personen som du vill göra till moderator och välj Tilldela som moderator. Om du vill ta bort någon som moderator högerklickar du på personen och väljer Ta bort som moderator.

I utrymmet klickar du på > Visa/Dölj deltagarlista . Ctrl-klicka på personen som du vill göra till moderator och välj Tilldela som moderator. Om du vill ta bort någon som redaktör Control-klickar du på personen och väljer ta bort som kontrollant.

I utrymmet trycker du på utrymmets namn, väljer den person som du vill göra till moderator och väljer Tilldela som moderator. Om du vill ta bort någon som moderator markerar du personen och väljer Ta bort som moderator.

I utrymmet trycker du på , väljer den person som du vill göra till moderator och väljer Tilldela som moderator. Om du vill ta bort någon som moderator markerar du personen och väljer Ta bort som moderator.