הדואר הקולי שלך משתמש באזור הזמן של החברה.

1

היכנס אל User Hub, ולאחר מכן לחץ על הגדרות > שיחות > הגדרות שיחה.

2

עבור אל הקטע הכללי ובחר את אזור הזמן הרלוונטי עבורך מהרשימה הנפתחת של אזור זמן.

3

לחץ על שמור.