מנהל המערכת קובע את אזור הזמן עבור כל המכשירים בחברה. אם לעיתים קרובות אתה נוסע או עובד באופן קבוע באזור זמן אחר, באפשרותך לשנות את אזור הזמן של המכשיר כדי לשקף את השעה המקומית.

התא הקולי משתמש באזור הזמן של החברה.

1

מהגדרות Cisco Webex, בחר ' הגדרות שיחה '.

2

לחץ על הסמל שלוש נקודות (...) ובחר באפשרות ' שנה אזור זמן '.

3

בחר את אזור הזמן הרלוונטי לך.