מנהל המערכת קובע את אזור הזמן עבור כל המכשירים בחברה. אם לעיתים קרובות אתה נוסע או עובד באופן קבוע באזור זמן אחר, באפשרותך לשנות את אזור הזמן של המכשיר כדי לשקף את השעה המקומית.


התא הקולי משתמש באזור הזמן של החברה.

1

עבור לhttps://settings.webex.com/ ובחר Webex Calling.

הוא לחצות משיקה את פורטל המשתמשים קורא ולרשום אתה באופן אוטומטי.

2

לחץ על החץ הנפתח בפרופיל שלך בפינה הימנית ולחץ על ' הגדרות חשבון ' .

תיבת הדו ' הגדרות חשבון ' נפתחת.

3

לחץ על הרשימה הנפתחת אזור זמן.

4

בחר את אזור הזמן הרלוונטי לך.

5

לחץ על שמור.