Twoja poczta głosowa korzysta ze strefy czasowej w całej firmie.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

Otwiera portal użytkownika połączeń i automatycznie loguje użytkownika.

2

Kliknij strzałkę rozwijaną na profilu w prawym rogu i kliknij Ustawienia konta.

Otworzy się okno dialogowe Ustawienia konta .

3

Kliknij listę rozwijaną Strefa czasowa.

4

Wybierz strefę czasową, która ma dla Ciebie zastosowanie.

5

Kliknij opcję Zapisz.


Twoja poczta głosowa korzysta ze strefy czasowej w całej firmie.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do sekcji Ogólne i wybierz strefę czasową, która ma zastosowanie do Ciebie z listy rozwijanej Strefa czasowa .

3

Kliknij opcję Zapisz.