Administrator ustawia strefę czasową dla wszystkich urządzeń w firmie. Jeśli często podróżujesz lub pracujesz regularnie w innej strefie czasowej, możesz zmienić strefę czasową urządzenia, aby odzwierciedlić czas lokalny.


Poczta głosowa korzysta ze strefy czasowej obowiązującej w całej firmie.

1

Przejdź do https://settings.webex.com/ i wybierz Webex Calling.

Uruchamia portal użytkowników wywołujących i automatycznie loguje się do Ciebie.

2

Kliknij strzałkę listy rozwijanej w swoim profilu w prawym rogu i kliknij opcję Ustawieniakonta.

Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia konta.

3

Kliknij listę rozwijaną Strefa czasowa.

4

Wybierz strefę czasową, która Ma dla Ciebie zastosowanie.

5

Kliknij opcję Zapisz.