Вашият администратор задава часовата зона за всички устройства във вашата фирма. Ако често пътувате или работите редовно в различна часова зона, можете да промените часовата зона на устройството си, за да отразите местното си време.

Гласовата ви поща използва часовата зона за цялата компания.

1

От Cisco Webex Настройки изберете Настройки на обажданията.

2

Щракнете върху иконата за елипсис (...) и изберете Промяна на часовата зона.

3

Изберете часовата зона, която е приложима за вас.