Вашият администратор задава часовата зона за всички устройства във вашата фирма. Ако често пътувате или работите редовно в различна часова зона, можете да промените часовата зона на устройството си, за да отразите местното си време.


Гласовата ви поща използва часовата зона за цялата компания.

1

Отидете https://settings.webex.com/ на и изберете Webex Calling.

Тя кръст стартира Повикващия потребителски портал и регистрационен файл е вие автоматично.

2

Кликнете върху стрелката за падащо меню в потребителския си профил в десния ъгъл и кликнете върху Настройкина профила.

Отваря се диалоговият прозорец Настройки на профила.

3

Щракнете върху падащия списък Часова зона .

4

Изберете часовата зона, която е приложима за вас.

5

Щракнете върху Запиши.