Systemansvarlig angir tidssonen for alle enheter i firmaet. Hvis du ofte reiser eller arbeider regelmessig i en annen tidssone, kan du endre tidssonen for enheten for å gjenspeile lokal tid.


Telefonsvareren din bruker den bedriftsomfattende tidssonen.

1

Gå til https://settings.webex.com/ og velg Webex Calling.

Den krysser opp ringebrukerportalen og logger deg inn automatisk.

2

Klikk rullegardinpilen på profilen din i høyre hjørne, og klikk på Kontoinnstillinger.

Dialogboksen Kontoinnstillinger åpnes.

3

Klikk rullegardinlisten Tidssone .

4

Velg tidssonen som gjelder for deg.

5

Klikk på Lagre.