Systemansvarlig angir tids sonen for alle enhetene i ditt firma. Hvis du ofte reiser eller arbeider regelmessig i en annen tidssone, kan du endre tids sonen på enheten slik at den gjenspeiler den lokale tids sonen.

Din talepost bruker tids sonen for firmaet.

1

Fra Cisco Webex innstillinger velger du samtale innstillinger.

2

Klikk på ikonet ellipse (...) og velg endre tidssone.

3

Velg tids sonen som gjelder for deg.