הצגת פגישות מהאפליקציה 'פגישות'

פתח והיכנס לאפליקציית 'פגישות '. החלק שמאלה כדי להציג את הפגישות הקרובות שלך ב'הפגישות שלי'.


אם תיתן ל- Webex גישה ללוח השנה במכשיר שלך, כל הפגישות שאתה מארח או מוזמן להשתתף בהן באתרים אחרים יופיעו ברשימה.

אם אתה מארח פגישה המתוזמנת באתרWebex, היכנס לאתר ספציפי זה כדי להתחיל את הפגישה.

הזמנות לפגישות שלא קיבלת מוצגות כלא סופיות.

חיפוש פגישה במכשיר שלך

השתמשו בחיפוש iOS כדי למצוא פגישות מתוזמנות או פגישות בחדר אישי. באפשרותך לחפש פגישה על-ידי:

 • כותרת הפגישה

 • מספר פגישה

 • מידע על הפגישה

 • שעת הפגישה

 • שם אתר

 • שם מארח

 • דואר אלקטרוני מארח

חיפוש iOS תומך בהיסטוריית רשימת פגישות של עד 100 פגישות, ועד 50 חדרים אישיים שניגשת אליהם לאחרונה. המכשיר שלך מנקה את ההיסטוריה הזו אם אתה מתנתק.

הצגת פגישות מהאפליקציה 'פגישות'

פתח והיכנס לאפליקציית 'פגישות '. החלק שמאלה כדי להציג את הפגישות הקרובות שלך ב'הפגישות שלי'.


כדי לראות את כל הפגישות הקרובות שלך ב'הפגישות שלי', מומלץ להגדיר את לוח השנה של המכשיר כך שיסונכרן עם שרת הדואר של הארגון שלך. פנה למנהל ה- IT של החברה לקבלת הוראות.

הצגת פגישות מתוך רכיב widget ' פגישות'

באפשרותך גם להציג את הפגישות הקרובות שלך על-ידי הצבת רכיב widget 'פגישות' במסך הבית שלך. עיין בתיעוד של המכשיר לקבלת מידע נוסף על הוספת ווידג'טים למסך הבית.

חיפוש פגישה במכשיר שלך

השתמש בחיפוש של המכשיר שלך כדי למצוא פגישות מתוזמנות או פגישות בחדר אישי. באפשרותך לחפש פגישה על-ידי:

 • כותרת הפגישה

 • מספר פגישה

 • מידע על הפגישה

 • שעת הפגישה

 • שם אתר

 • שם מארח

 • דואר אלקטרוני מארח