Vise møter fra Møter-appen

Åpne og logg på Møter-appen. Sveip mot venstre for å vise kommende møter i Mine møter.


Hvis du gir Webex tilgang til kalenderen på enheten din, vises alle møter du er vert for eller invitert til å delta på andre nettsteder.

Hvis du er vert for et møte som er planlagt på et Webex-område, logger du på det bestemte området for å starte møtet.

Møteinvitasjoner du ikke har godkjent, vises som Tentativ.

Søke etter et møte på enheten

Bruk iOS-søket ditt til å finne planlagte møter eller personlige rommøter. Du kan søke etter et møte ved hjelp av:

 • Møtetittel

 • Møtenummer

 • Møteinformasjon

 • Møtetidspunkt

 • Navn på nettsted

 • Vertsnavn

 • Verts-e-post

iOS-søk støtter en møtelistelogg på opptil 100 møter og opptil 50 nylig åpnede personlige rom. Enheten tømmer denne loggen hvis du logger av.

Vise møter fra Møter-appen

Åpne og logg på Møter-appen. Sveip mot venstre for å vise kommende møter i Mine møter.


Hvis du vil se alle kommende møter i Mine møter , anbefaler vi at du konfigurererenhetens kalender slik at den synkroniseres med organisasjonens e-postserver. Kontakt bedriftens IT-administrator for instruksjoner.

Vise møter fra kontrollprogrammet for møter

Du kan også vise de kommende møtene ved å plassere kontrollprogrammet møter på startskjermen. Se dokumentasjonen for enheten hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til widgeter på startskjermen.

Søke etter et møte på enheten

Bruk enhetens søk til å finne planlagte møter eller møter i personlige rom. Du kan søke etter et møte ved hjelp av:

 • Møtetittel

 • Møtenummer

 • Møteinformasjon

 • Møtetidspunkt

 • Navn på nettsted

 • Vertsnavn

 • Verts-e-post