Prikazivanje sastanaka iz aplikacije "Webex sastanci"

Otvorite i prijavite se u aplikaciju Webex sastanci . Brzo prevucite nalevo da biste prikazali predstojeće sastanke u fascikli "Mojisastanci".


Ako Webex-u date pristup kalendaru na uređaju, biće navedeni svi Webex sastanci kojima hostujete ili ste pozvani da prisustvujete na drugim lokacijama.

Ako ste domaćin sastanka koji je zakazan na Webex lokaciji, prijavite se na tu određenu lokaciju da biste započeli sastanak.

Pozivnice za sastanak koje niste prihvatili prikazane su kao uslovne.

Traženje sastanka na uređaju

Koristite iOS pretragu da biste pronašli planirane Webex sastanke ili sastanke lične sobe. Sastanak možete potražiti pomoću:

 • Naslov sastanka

 • Broj sastanka

 • Informacije o sastanku

 • Vreme sastanka

 • Ime lokacije

 • Ime organizatora

 • E-poruka glavnog računarskog

iOS pretraga podržava istoriju liste sastanaka do 100 sastanaka, a do 50 je nedavno pristupljeno ličnim sobama. Uređaj će očistiti ovu istoriju ako se odjavite.

Prikazivanje sastanaka iz aplikacije "Webex sastanci"

Otvorite i prijavite se u aplikaciju Webex sastanci . Brzo prevucite nalevo da biste prikazali predstojeće sastanke u fascikli "Mojisastanci".


Da biste videli predstojeće sastanke u fascikli "Mojisastanci", preporučujemo da podesite kalendar uređaja za sinhronizaciju sa poštanskim serverom vaše organizacije. Obratite se IT administratoru preduzeća za uputstva.

Prikaz sastanaka iz Vidžeta Webex sastanaka

Predstojeće sastanke možete da prikažete i postavljanjem vidžeta Webex sastanaka na početni ekran. Više informacija o dodavanju vidžeta na početni ekran potražite u dokumentaciji uređaja.

Traženje sastanka na uređaju

Koristite pretragu uređaja da biste pronašli planirane Webex sastanke ili sastanke lične sobe. Sastanak možete potražiti pomoću:

 • Naslov sastanka

 • Broj sastanka

 • Informacije o sastanku

 • Vreme sastanka

 • Ime lokacije

 • Ime organizatora

 • E-poruka glavnog računarskog