1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך, בחר הגדרות > שילובים, ולאחר מכן לחץ על הוסף חשבון.

2

הזן את פרטי החשבון שלך והתחבר לחשבון שלך.

3

לאחר מכן, לחצו על Grant access to Box.


 

מנהל המערכת יכול להגביל את החשבון שבו אתה משתמש כדי להיכנס לחשבון Box שלך. אם תקבל שגיאת גישה, פנה למנהל המערכת כדי לאשר את פרטי החשבון שלך.

1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך, בחר העדפות > חשבונות, ולאחר מכן לחץ על +.

2

הזן את פרטי החשבון שלך והתחבר לחשבון Box שלך.

3

לאחר מכן, לחצו על Grant access to Box.


 

מנהל המערכת יכול להגביל את החשבון שבו אתה משתמש כדי להיכנס לחשבון Box שלך. אם תקבל שגיאת גישה, פנה למנהל המערכת כדי לאשר את פרטי החשבון שלך.

1

הקש על תמונת הפרופיל שלך, בחר הגדרות > שילובים > הוסף חשבון.

2

הזן את פרטי החשבון שלך והתחבר לחשבון שלך.

3

לאחר מכן, הקישו על Grant access to Box.


 

מנהל המערכת יכול להגביל את החשבון שבו אתה משתמש כדי להיכנס לחשבון Box שלך. אם תקבל שגיאת גישה, פנה למנהל המערכת כדי לאשר את פרטי החשבון שלך.