1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku > integracije, a zatim kliknite na "Dodaj nalog".

2

Unesite informacije o nalogu i povežite se sa svojim nalogom.

3

Zatim kliknite na "Odobri pristup funkciji Box".


 

Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje na svoj Box nalog. Ako dobijete grešku u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili informacije o nalogu.

1

Kliknite na sliku profila, izaberite željene opcije > naloge, a zatim kliknite na +.

2

Unesite svoj informacije o nalogu i povežite se sa svojim Box nalogom.

3

Zatim kliknite na "Odobri pristup funkciji Box".


 

Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje na svoj Box nalog. Ako dobijete grešku u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili informacije o nalogu.

1

Dodirnite sliku profila, izaberite stavku > " > Dodaj nalog".

2

Unesite informacije o nalogu i povežite se sa svojim nalogom.

3

Zatim dodirnite Odobri pristup funkciji Box.


 

Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje na svoj Box nalog. Ako dobijete grešku u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili informacije o nalogu.