1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Integrationeroch klicka sedan på Lägg till konto.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt konto.

3

Klicka sedan på Bevilja åtkomst till Box.


 

Din administratör kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt Box-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.

1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Konton och klickasedan på +.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt Box-konto.

3

Klicka sedan på Bevilja åtkomst till Box.


 

Din administratör kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt Box-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.

1

Tryck på profilbild, välj Inställningar > Integrations > Lägg till konto.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt konto.

3

Knacka sedan på Bevilja åtkomst till Box.


 

Din administratör kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt Box-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.