1

Kliknij zdjęcie profilowe, wybierz Ustawienia > Integracje, a następnie kliknij przycisk Dodaj konto.

2

Wprowadź dane konta i połącz się z kontem.

3

Następnie kliknij przycisk Grant access to Box.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się do konta Box. Jeśli otrzymasz błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

1

Kliknij zdjęcie profilowe, wybierz Preferencje > Konta, a następnie kliknij +.

2

Wprowadź informacje o koncie i połącz się z kontem Box.

3

Następnie kliknij przycisk Grant access to Box.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się do konta Box. Jeśli otrzymasz błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

1

Dotknij zdjęcia profilowego, wybierz Ustawienia > Integracje > Dodaj konto.

2

Wprowadź dane konta i połącz się z kontem.

3

Następnie dotknij opcji Udziel dostępu do Box.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się do konta Box. Jeśli otrzymasz błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.