באפשרותך לראות מה השתנה באתר שלך על-ידי ייצוא דוח CSV.

יומן הביקורת מפרט את פרטי מנהל המערכת, מה השתנה ומתי השינוי התרחש.

איור 1. יומן ביקורת

פלט הדוח משתנה בהתאם לתצורת האתר שלך. כדי לראות אילו הגדרות כלולות בדרך כלל, עיין ביומןהביקורת של Webex.

1

היכנס אל מרכז הבקרה בכתובת https:/ / admin.webex.com, עבור אל דוחותולאחר מכן בחר דוחות קלאסיים.

2

במקטע דוחות נפוצים , בחר יומןביקורת.

3

בחר בכרטיסיה תצורת אתר.

4

השתמש בתפריטים 'מתוך' ו'אל ' כדי לבחור טווח תאריכים ולאחר מכן לחץ על 'ייצוא דוח'.

5

בחר לפתוח או לשמור את הקובץ ולאחר מכן לחץ על אישור.

באפשרותך לראות מה השתנה באתר שלך על-ידי ייצוא דוח CSV. יומן השינויים עוקב אחר שינויי ההגדרה שבוצעו בדף הגדרות > תצורה > Common Site > אפשרויות.

יומן הביקורת מפרט את פרטי מנהל המערכת, מה השתנה ומתי זה קרה.

איור 2. יומן ביקורת

פלט הדוח משתנה בהתאם לתצורת האתר שלך. כדי לראות אילו הגדרות כלולות בדרך כלל, עיין ביומן הביקורת של Webex .

1

היכנס אל ניהול האתר ועבור אל דוחות > יומן ביקורת > משותף .

2

בחר בכרטיסיה תצורת אתר.

3

השתמש בתפריטים 'מפה' ו'אל ' כדי לבחור טווח תאריכים ולאחר מכן לחץ על .

4

בחר לפתוח או לשמור את הקובץ ולאחר מכן לחץ על אישור .