Du kan se vad som har ändrats på din webbplats genom att exportera en CSV-rapport.

Ändringsprotokollet listar administratörsuppgifter, vad som har ändrats och när ändringen utfördes.

Figur 1. Granskningslogg

De utskrivna rapporterna varierar beroende på din webbplatskonfiguration. Om du vill se vilka inställningar som vanligtvis inkluderas, se Webex granskningslogg.

1

Logga in på Control Hub på https:///admin.webex.com,gå till Rapporter och välj sedan Klassiska rapporter .

2

I avsnittet Allmänna rapporter väljer duGranskningslogg.

3

Välj fliken Webbplatskonfiguration.

4

Använd menyerna Från och Till för att välja ett datumintervall, och klicka sedan på Exportera rapport.

5

Välj att antingen öppna eller spara filen, och klicka sedan på OK.

Du kan se vad som har ändrats på din webbplats genom att exportera en CSV-rapport. Ändringsloggen spårar ändrade inställningar på sidan Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

Ändringsprotokollet listar administratörsuppgifter, vad som har ändrats och när ändringarna utfördes.

Figur 2. Granskningslogg

De utskrivna rapporterna varierar beroende på din webbplatskonfiguration. Om du vill se vilka inställningar som vanligtvis inkluderas, se Webex granskningslogg.

1

Logga in på webbplatsadministration och gå till Rapporter > Common > Audit Log .

2

Välj fliken Webbplatskonfiguration.

3

Använd menyerna Från och Till för att välja ett datumintervall, och klicka sedan på .

4

Välj att antingen öppna eller spara filen, och klicka sedan på OK .