U kunt zien wat er op uw site is gewijzigd door een CSV-rapport te exporteren.

Het controlelogboek bevat informatie over de beheerder, wat er is gewijzigd en wanneer dat is gebeurd.

Afbeelding 1. Controlelogboek

De uitvoer van het rapport varieert, afhankelijk van de configuratie van uw site. Zie het Webex-controlelogboek om te zien welke instellingen doorgaans wordenopgenomen.

1

Meld u aan bij Control Hub op https://admin.webex.com , ga naar Rapporten en selecteerKlassieke rapporten .

2

Selecteer controlelogboek in het gedeelteAlgemenerapporten.

3

Selecteer het tabblad Siteconfiguratie.

4

Gebruik de menu's Van en Naar om een datumbereik te selecteren en klik op Rapportexporteren.

5

Kies openen of opslaan van het bestand en klik vervolgens op Volgende.

U kunt zien wat er op uw site is gewijzigd door een CSV-rapport te exporteren. Het wijzigingslogboek houdt de wijzigingen bij die worden aangebracht aan de instellingen op > algemene site-instellingen > optiespagina.

Het controlelogboek bevat informatie over de beheerder, wat er is gewijzigd en wanneer dat is gebeurd.

Afbeelding 2. Controlelogboek

De uitvoer van het rapport varieert, afhankelijk van de configuratie van uw site. Zie het Webex-controlelogboek om te zien welke instellingen doorgaans worden opgenomen.

1

Meld u aan Sitebeheer en ga naar Rapporten > Algemeen > controlelogboek .

2

Selecteer het tabblad Siteconfiguratie.

3

Gebruik de menu's Van en Naar om een datumbereik te selecteren, en klik vervolgens op .

4

Kies openen of opslaan van het bestand en klik vervolgens op OK .