סקירה

אם תשדרג את רישיון המשתמש ל'מקצועי ', תרצה לבצע את השלבים הבאים כדי להוסיף מכשירים נוספים למשתמש זה. לקוחות ויישומים מוקצים באופן אוטומטי למשתמשים שאתה משדרג.

למידע נוסף על תכונות שזמינות עם הרישיונות הבסיסיים והמקצועיים בטבלה זו.

שדרוג של משתמש Webex Calling רישיון

1

מתצוגת הלקוח ב-, עבור אל משתמשים ובחר את המשתמש שברצונך לשנות.https://admin.webex.com

2

בחר ערוך

3

בחר את המקצוען ולחץ על שמור.