Oversikt

Hvis du oppgraderer en brukers lisens til Professional, bør du følge disse trinnene for å legge til flere enheter for den brukeren.Klienter og programmer tilordnes automatisk til brukere du oppgraderer.

Finn ut mer om funksjoner som er tilgjengelige med de grunnleggende lisensene og Professional-lisensene, i denne tabellen.

Oppgrader en brukers Webex-anropslisens

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comgår du til Brukere og velger brukeren du vil endre lisensen for.

2

Velg Rediger.

3

Velg Professional, og klikk Lagre.