Overzicht

Als u een licentie van een gebruiker upgradet naar Professional, moet u deze stappen uitvoeren om meer apparaten toe te voegen aan die gebruiker. Clients en toepassingen worden automatisch toegewezen aan gebruikers die u upgradet.

Meer informatie over functies die beschikbaar zijn met de Basis- en Professional-licenties, vindt u in deze tabel.

Upgrade van een gebruiker Webex Calling licentie

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker van wie u de licentie wilt wijzigen.

2

Selecteer Bewerken.

3

Selecteer Professional en klik op Opslaan.