1

בכותרת היישום, לחץ על הפרופיל שלך.

אם עדיין לא הוספת תמונה, תראה את ראשי התיבות שלך במעגל.

2

לחץ/י על ״ערוך פרופיל״ולאחר מכן עבור/י אל ״בחר תמונתשער״.

3

בחר תמונה מהרשימה ולחץ על שמור.

אנשים יראו את תמונת הנושא שלך בכל מקום שבו מוצג כרטיס איש הקשר שלך.