1

בכותרת האפליקציה, לחץ על הפרופיל שלך.

אם עדיין לא הוספת תמונה, תראה את ראשי התיבות שלך במעגל.

2

לחץ ערוך פרופיל , ואז עבור אל בחר תמונת שער .

ערוך את הפרופיל שלך במחשב שולחני ובנייד
3

בחר תמונה מהרשימה ולחץ שמור .

אנשים יראו את תמונת השער שלך בכל מקום שבו מוצג כרטיס איש קשר שלך.