1

U zaglavlju aplikacije kliknite svoj profil.

Ako već niste dodali sliku, inicijale ćete vidjeti u krugu.

2

Kliknite Uređivanje profila , azatim idite na Odabir naslovne slike.

3

Odaberite sliku s popisa i kliknite Spremi.

Korisnici će vidjeti vašu naslovnu sliku bilo gdje gdje se prikazuje vaša kartica kontakta.