1

U zaglavlju aplikacije kliknite na svoj profil.

Ako već niste dodali sliku, videćete svoje inicijale u krugu.

2

Kliknite na dugme Uredi profil , azatim izaberite stavku Odaberite naslovnu sliku.

3

Izaberite sliku sa liste i kliknite na dugme Sačuvaj .

Ljudi će videti vašu naslovnu sliku bilo gde gde je prikazana vaša kontakt kartica.