1

Kliknite na profil u zaglavlju aplikacije.

Ako već niste dodali sliku, videćete svoje inicijale u krugu.

2

Kliknite na "Uredi profil", a zatim idite na opciju Izbor naslovne slike.

Edit your profile on desktop and mobile
3

Izaberite sliku sa liste i kliknite na dugme Sačuvaj.

Učesnici će videti vašu naslovnu sliku bilo gde gde kartica kontakta prikazu.