אם המכשיר המרוחק הופעל מצב רמקול שבו המצלמה עוקבת אחר הרמקול הפעיל או משתמשת ב התצוגה הטובה ביותר , אתה לא יכול לשלוט במצלמה מרחוק.

אין לך גישה מרחוק לאף מצלמה מוגדרת מראש.


  • עבור התקנים מקושרים Webex Edge for Devices, בקרת מצלמה מרחוק זמינה בפגישות Webex כאשר Webex חוויה אופטימלית מופעלת.

  • אתה לא יכול לשלוט במצלמה ב-DX70 או DX80.

  • לא ניתן לשלוט במצלמה של מכשיר הרשום במצב אישי.

1

במהלך שיחה, פתח את רשימת ה משתתפים .

2

בחר את המצלמה שברצונך לשלוט בה והקש על בקר במצלמה .

3

כוונן את ההטיה, הזזה והזום של המצלמה המרוחקת באמצעות לחצני הבקרה של המצלמה. הקש בכל מקום מחוץ ללחצנים כשתסיים.