אתרי Webex מוקצים לאשכול כאשר הם נוצרים לראשונה, ומקבלים עדכונים בהתבסס על האשכול שבו הם נמצאים.

באפשרותך לבדוק מתי האשכול שלך מתוזמן לעדכון ב- https://status.webex.com.

היכנס לניהול אתר Webex . באפשרותך למצוא באיזה אשכול נמצא אתר Webex שלך תחת מידעאתר.