Webex lokacije se dodeljuju klasteru kada se prvi put kreiraju i primaju ispravke na osnovu klastera na kojem se nalaze.

Možete da proverite kada je klaster planiran za ispravku na https://status.webex.comlokaciji .

Prijavite se u administraciju Webex lokacije. U okviru "Informacije o lokaciji" možete pronaći klaster na kojem se nalazi vaša Webex lokacija.