Webex lokality sú pri prvom vytvorení priradené ku klastri a dostávajú aktualizácie podľa toho, v akom klastri sa nachádzajú.

Môžete skontrolovať, kedy je naplánovaná aktualizácia vášho klastra https://status.webex.com.

Prihláste sa do Webex Správa stránky. Môžete zistiť, aký klaster máte Webex stránka je na pod Informácie o lokalite.