Witryny Webex są przypisywane do klastra podczas ich tworzenia i otrzymują aktualizacje na podstawie klastra, w którym się znajdują.

Czas zaplanowanej aktualizacji klastra można sprawdzić w witrynie https://status.webex.com.

Zaloguj się w usłudze Administrowanie witryną programu Webex. Klaster, w którym znajduje się witryna webex, można znaleźć w obszarze Informacje owitrynie.