השוואת פריסת וידאו

באפשרותך להגדיר ולהתאים אישית את פריסת הווידאו שלך בכמה דרכים. אפשרויות פריסת הווידאו תלויות במכשיר שבו אתה משתמש כדי להתחבר לפגישה, לוובינר או לאירוע, למספר האנשים המשתתפים והאם מישהו משתף תוכן או לא. לכל אחת מאפשרויות פריסת הווידאו הזמינות יש יתרונות, ובאפשרותך להתאים אישית את הפריסה שלך בכל עת.


אפשרויות פריסת הווידאו האלה לא חלות על וובינרים בתצוגת שידור אינטרנט.

למידע נוסף על הקיבולת המרבית עבור פגישות, וובינרים ואירועים, ראה מהו מספר המשתתפים המרבי במפגש או בשיחה של Webex?

הגדרות פריסת וידאו

באפשרותך להתאים אישית את הפריסה שלך כדי לעקוב טוב יותר אחר המתרחש בפגישה או באירוע שלך בכמה דרכים. רוצה לוודא שאתה יודע את השמות של כולם? הגדר שהשמות יופיעו תמיד. רוצה לראות רק את אלה שמשתפים את הווידאו שלהם? הסתר את כל מי שלא משתף את הווידאו שלו.

למידע נוסף על הדרכים שבהן באפשרותך לכוונן חלק מהגדרות הפריסה שלך, עיין במאמרים הבאים:

החלפת תצוגת פריסת הווידאו

ישנן תצוגות שונות של פריסת וידאו שבהן באפשרותך להשתמש כדי להתמקד בתוכן החשוב לך. המכשיר שבו השתמשת כדי להצטרף לפגישה קובע אילו מהתצוגות באפשרותך לבחור.

בעת שימוש ביישום שולחן העובדה או ביישום האינטרנט של Meetings, תוכל לבחור מבין התצוגות הבאות:

 • תצוגת רשת – שימושית כאשר ברצונך לחלק את תשומת הלב שלך בין דוברים רבים בפגישה גדולה.

 • תצוגת מחסנית – שימושית כאשר ברצונך לראות משתתפים אחרים מופיעים מעל הדובר הפעיל או התוכן המשותף.

 • תצוגה זה לצד זה – שימושית כאשר ברצונך לראות משתתפים מופיעים לצד הדובר הפעיל או התוכן המשותף.

 • תצוגת מסך מלא – שימושית כאשר שברצונך להציג לוחות צפים ולשנות את גודלם בצורה חופשית, או לגרור אותם לצג אחר.

כדי ללמוד כיצד להגדיר את התצוגה הרצויה, ראה החלפת התצוגה שלך ב-Webex Meetings‏, Webex Webinars ו-Webex Events (קלאסי).

בעת שימוש ביישום Android או ביישום iOS, תוכל לבחור מבין התצוגות הבאות:

 • תצוגת רשת – שימושית כאשר ברצונך לחלק את תשומת הלב שלך בין דוברים רבים בפגישה גדולה.

 • תצוגה שווה – שימושית עבור שיחות אישיות או פגישות קטנות עם רק מעט משתתפים אחרים בלבד.

 • תצוגת מחסנית – שימושית כאשר ברצונך להתמקד בדובר הפעיל או בתוכן המשותף, אך ברצונך לראות גם משתתפים אחרים.

 • תצוגת מוקד – שימושית כאשר ברצונך לראות את הדובר הפעיל או את התוכן המשותף במסך מלא.

כדי ללמוד כיצד להגדיר את התצוגה הרצויה, ראה החלפת התצוגה שלך ב-Webex Meetings‏, Webex Webinars ו-Webex Events (קלאסי) ממכשיר נייד.

התאמת תצוגת הרשת

תצוגת הרשת מעניקה לך את היכולת להגדיר כמה משתתפים יופיעו על המסך בכל רגע נתון. תוכל להציג עד 25 משתתפים בדף או אפילו רק אחד. באפשרותך להציג משתתפים נוספים על-ידי שינוי הדף שאתה מציג.

למידע נוסף, ראה התאמת מספר המשתתפים שמופיעים בתצוגת רשת ב-Webex Meetings‏, Webex Webinars ו-Webex Events (קלאסי).

תצוגות במה

מבט כולל על תצוגת במה

במה היא אזור הניתן להתאמה אישית שמאפשר לך להתמקד בתוכן החשוב לך בפגישה, בוובינר או באירוע. כברירת מחדל, הבמה מציגה את הדובר הפעיל או את התוכן המשותף. עד שישה משתתפים נוספים מופיעים מחוץ לסרט השקופיות. הבמה זמינה בעת בחירה בתצוגת מחסנית או בתצוגה זה לצד זה מתפריט פריסה סמל 'פריסה' ביישום שולחן העבודה או ביישום האינטרנט.

התאמה אישית של הבמה

באפשרותך לבצע התאמה אישית נוספת של הבמה כדי להתאים אותה לצרכים שלך. למידע נוסף על האופן שבו ניתן להתאים אישית את הבמה, עיין במאמרים הבאים:

סינכרון הבמה

אם אתה מארח או מארח-משנה של פגישה, וובינר או אירוע, באפשרותך לשלוט במה שמופיע על הבמה עבור כל המשתתפים באמצעות סינכרון. סינכרון הבמה מבטיח שכל מי שצופה בבמה יראה את אותו התוכן. כל השינויים שתבצע בבמה יעודכנו בזמן אמת.

למידע נוסף, ראה סינכרון הבמה עם כולם ב-Webex Meetings‏, Webex Webinars ו-Webex Events (קלאסי).

בעיות ומגבלות מוכרות

 • משתתפים המצטרפים לפגישה, לוובינר או לאירוע באמצעות טלפון iPhone או Android יכולים לראות רק את התוכן בחלונית הימנית של במה מסונכרנת.

 • מכשירי וידאו לא תומכים ביכולת להתאים אישית את מה שמופיע על הבמה. הם ממשיכים לעקוב אחר הפריסות שלהם כפי שהוגדרו היום.

 • ההקלטות עוקבות אחר הפריסה שהוגדרה על-ידי המארח בהעדפות ההקלטה. אם המארח או מארח-המשנה מסנכרנים את הבמה שלהם, המשתתף הראשון שהם העבירו לבמה מופיע בהקלטה.

 • הזרמה בשידור חי עוקבת אחר אפשרויות פריסת ההזרמה שהוגדרו על-ידי המארח.

 • יישום האינטרנט תומך בשישה סרטוני וידאו לכל היותר בתצוגת רשת (רזולוציה מרבית של 180p).

 • במות מסונכרנות לא מוצגות למשתתפים שמצטרפים לאירוע באמצעות יישום האינטרנט ב-Events (קלאסי).