להחליף את רפידות האוזניים של cisco אוזניות.

לפני שאתה מתחיל

ודא שאתה מקבל את רפידות האוזניים הנכונות למודל האוזניות. מגני האוזניים של אוזניות Cisco מדגם 560 אינם תואמים לאוזניות Cisco מדגם 520 ולאוזניות Cisco מדגם 530.
1

סובב את מגן האוזניים הישן נגד כיוון השעון.

2

הוצא את מגן האוזניים הישן מהרמקול.

3

הכנס את מגן האוזניים החדש לתוך הרמקול.

4

סובב את מגן האוזניים החדש בכיוון השעון.